Gabriele Kuby - Nova ideologija, ki uničuje družine! (1)

Vsak čuti, da se družba nahaja v hitrem procesu sprememb. Kaže se posebej v rastoči nestabilnosti zakona in družin ter njihovih vrednot. V splošni deklaraciji človekovih pravic iz leta 1948 je napisano: »Družina je naravna in temeljna celica družbe in ima pravico do družbenega in državnega varstva.« (člen 16,3) Podobno besedilo najdemo v večini nacionalnih ustav.

Družina temelji na zvesti zvezi moškega in ženske v zakonu, ki podarita otrokom življenje in jih po svojih močeh vzgajata v zdrave in močne osebnosti. Vse to se danes postavlja pod vprašaj. Ker se je spremenil pogled na človeka, se je spremenil tudi pogled na spolno identiteto moškega in ženske kot tudi norme na področju spolnega vedenja. Ključni pojem te spolne revolucije je »gender«.

1. Kaj pomenita pojma »gender« in »gender-mainstreaming«?

»Gender« pomeni »socialni spol«, ki se lahko ujema z biološkim spolom, ali pa tudi ne. »Gender« je bil prvotno slovnični pojem za razlikovanje besede spol (moški, ženski, srednji). Na svetovni konferenci žensk Združenih narodov leta 1995 v Pekingu so se odločili, da bodo besedo spol kot izraz dvospolnosti moškega in ženske nadomestili z besedo »gender«. Feministke so ugotovile, da sta spolna polarnost med moškim in žensko in »obvezna heteroseksualnost« vzrok za zatiranje žensk in spolno drugače usmerjenih manjšin. S tem novim pojmom so se hotele lotiti zla pri koreninah. Obstajala naj ne bi samo dva spola, ampak tudi: heteroseksualne, homoseksualne, biseksualne in transseksualne osebe.
Politika »gender-mainstreaming« želi na vseh družbenih področjih uveljaviti tezo, da ni upravičena samo enakopravnosti med moškimi in ženskami, temveč naj se vzpostavi absolutna »enakost«, to pomeni, da bi bila prepovedana vsaka različnost med moškim in žensko in ostalimi oblikami spolnosti. Družbeno favoriziranje heteroseksualnosti naj bi na ta način premagali oz. odpravili.
Na konferenci v Pekingu se je formirala »družinska koalicija«, ki je svojo opozicijo oblikovala v naslednjem stališču: »Pekinška akcijska platforma je neposreden napad na vrednote, kulturo, tradicijo in versko prepričanje velike večine prebivalstva sveta, tako v deželah v razvoju, kat v razvitem svetu. Dokument ne pokaže nobeno spoštovanje za človeške vrednote, poskuša uničiti družino, ignorira zakon, razvrednoti pomembnost materinstva, podpira drugačne spolne prakse ter spolno promiskuiteto in seks za mlade.« Kljub vsem odporom se idelogija gender že dvajset let uveljavlja povsod po svetu. 

2. Judith Butler – »ideologinja«

Vsaka družbena sprememba se zgodi na podlagi idej. »Ideologinja« genderske teorije je Judith Butler, po rodu judinja, profesorica za retoriko in filozofijo na univerzi v Kaliforniji, Kolumbiji in na evropski diplomatski šoli v Švici. Po spolni usmeritvi je lezbijka. Njena knjiga iz leta 1990 »Gender Trouble – Feminism and the Subversion of Identity«, govori o uničenju moške in ženske identitete. Takole pravi: »Kako bi lahko uničili spolne kategorije, ki še vedno podpirajo hierarhijo spolov in po njenem »prisilno heteroseksualnost«? Butlerjeva bi rada odpravila prepoved incesta in iztrebila »heteroseksualne signature«. Moški in ženska, zakon in družina, oče in mati, spolnost in plodnost naj ne bi bili več legalni. Vse to je po njenem mnenju vzrok heteroseksualnoste premoči nad vsemi drugimi oblikami spolnosti. Judith Butler je 11. septembra 2012 v Frankfurtu dobila nagrado »Theodor W. Adorno« v vrednosti 50.000 EUR. V 20-ih letih je njena teorije postali nov predmet »Gender-Studies« na univerzah. Pri tem predmetu se študentje učijo pod vprašaj postavljati spolno identiteto moškega in ženske ter heteroseksualnost.

3. Razlogi proti »gender« ideologiji

1. Človek je ali moški ali ženska in se razmnožuje po spolni združitvi.
2. Vsaka telesna celica moškega je moški, vsaka telesna celica ženske je ženska. Nevrofiziološki izsledki kažejo, da sta moški in ženska različna in se dopolnjujeta.
3. Ukinitev različnih lastnosti moškega in ženske ne more odpraviti neenakosti med spoli, ki še obstajajo v veliko državah. Samo pripravljenost za medsebojno dopolnjevanje lahko premaga zatiranje in boj za oblast.
4. Če po ideologiji spola ne obstajajo očitne razlike med moškimi in ženskami, je boj za večje pravice žensk nepotreben.
5. Trditev, da je vsaka spolna orientacija enakovredna, nasprotuje temeljni resnici: Heteroseksualnost je pogoj za obstoj človeškega rodu. Na njej se utemeljujeta zakon in družina. Homoseksualnost ločuje spolnost od plodnosti ter ruši rodove in generacije.

Se nadaljuje...

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top