Gabriele Kuby - Teorijo spola je potrebno vsiliti vsem ljudem! (3)

Ukinjanje spolne polarnosti in moralnih norm spolnosti ne izhaja tako kakor druge revolucije, ki so nastale iz stiske ljudstva, temveč izhaja iz elit oblasti sveta. Uveljavljajo jo od zgoraj navzdol (top-down), v sodelovanju z organizacijami Združenih narodov ZN-ON, posebej  z Svetom za človekove, ženske in otroške pravice, z nevladnimi organizacijami kot so: »International Planned Parenthood« (v Sloveniji – Legebitra, Mirovni inštitut, FDV, Fakulteta za socialno delo, Liberalna akademija, Ženski lobi, KUD France Prešeren idr.), milijardno bogate ustanove kot so: Rockefeller, Bill&Melinda Gates,  Warren Buffet in George Soros.

Najnovejše iniciative Združenih narodov kažejo družbeno globalne politične cilje:
• 24. julija 2013 je »Economic and Social Council« sklenil: »Gender perspektiva naj na politike in programe vpliva preko t.i. sistematičnega načrta.«
• 26. julija 2013 je višji komisar za človekove pravice napovedal novo kampanjo »Free & Equal« (svoboden in enak) za zagotavljanje globalne podpore t.i. pravicam LGBT-oseb.  Ker večina članic držav Združenih narodov, ne želi homoseksualiziranja svoje kulture in ker niso dobili konsenza za financiranje, bodo kampanjo financirali zunanji podporniki.
• 5. februarja 2014 je od Svetega Sedeža zahtevala komisija Združenih narodov za pravice otrok, da mora katoliška Cerkev spremeniti odklonilno držo proti splavu, kontracepciji, istospolnim porokam in predzakonski spolnosti.

Na ravni EU-ja

Evropska unija, ki se je po drugi svetovni vojni rodila iz hrepenenja evropskih narodov po miru, je postala zdaj oblastni aparat, ki se trudi, da bi gender-ideologija (spol ideologija) postala norma za vse države, mednarodnih institucij kot npr. Združenih narodov ter bi preganjala vse, ki bi se tej normi upirali.
Odločitve in politične strategije različnih komisij, Evropskega parlamenta, drugih evropskih organizacij in skupin, ki so do 70 % financirani iz javnih finančnih sredstev, imajo kot cilj določitev novih zakonov, za enakopravnost, proti diskriminaciji in homofobiji, za legalizacijo istospolnih »porok«. S tem bi zrušili evropski vrednostni in socialni red. Raztapljanje moralnih norm, od katerih so družine odvisne, naj bo obvezujoča »nova etika« za vse države evropske unije.
Kljub protestom je evropski parlament 4. februarja 2014 z veliko večino sprejel »vozni red  EU-ja za boj proti homofobiji in diskriminaciji zaradi spolne orientacije in identitete« (poročilo »Lunacek). Pod pretvezo človekovih pravic zahteva to poročilo posebne pravice za seksualne manjšine. Če bodo to »5. načelo enakega obravnavanja« potrdili, pomeni to za vse prebivalce EU-ja, večjo omejitev v svobodi vere, vesti, govora, omejene bodo pravice staršev za vzgojo ter podjetniške svobode.

Na ravni družbe

Leta 1999 je zvezna vlada v Nemčiji sklenila, da bo Gender-Mainstreaming »generalni princip in naloga« za  nemško politiko, ne da bi o tem kadarkoli razpravljali v parlamentu ali v medijih. Pooblaščenci za enakopravnost v vsaki instituciji skrbijo za »osnovno enakost« med moški in ženskami. Vse se začne že v vrtcu, kjer rušijo »spolne stereotipe«, preko zapostavljanja fantov v izobraževanju do pravne obvezujoče »kvote žensk« in prednost žensk na trgu dela. Gre namreč za »dekonstrukcijo spolnega reda« in razpustitev heteroseksualne norme.
V pogodbi nemške koalicije decembra 2013 sta se SPD in CDU zavezala, da bosta »v vseh družbenih področjih končala diskriminacijo istospolnega partnerstva in človeka, zaradi njegove spolne identitete« in bojevala »homofobijo« in »transfobijo«. Podpirala bosta ustanovo »Magnus Hirschfeld«, ki se zavzema za uveljavitev »principe Yogyakarta« in sprejem »seksualne identitete« v nemško ustavo.

Se nadaljuje...

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top