Izvleček vsebine ustavnega spora

V Koaliciji za otroke gre, predlagamo, da Ustavno sodišče sklep, s katerim je Državni zbor prepovedal referendum, razveljavi oz. odpravi ter s tem odloči, da se dovoli nadaljevanje zbiranja podpisov za podporo zahtevi za razpis referenduma ter dopusti zakonodajni referendum o noveli ZZZDR.

Ob tem predlagamo, da Ustavno sodišče določi ustavno skladen rok za oddajo dopolnitve naše argumentacije, saj je rok, ki ga je samovoljno določil predsednik Državnega zbora prekratek, nezakonit in protiustaven.

Ti predlogi so v gradivu ustavnega spora oz. ustavne pritožbe utemeljeni na 17 straneh.

Ravnanje Državnega zbora in njegovega predsednika pri sprejemanju tako noivele ZZZDR kot spornega sklepa z dne 26. 3. 2015 ocenjujemo kot zlorabo oblasti! Ravnanje namreč kaže na namero, da se bistveno oteži kvalitetno in celovito pripravo pravnega sredstva zoper sklep DZ in tudi na ta način zmanjša možnost, da o noveli ZZZDR naposled odloča ljudstvo na referendumu.

Postopki povezani z novelo ZZZDR in ispodbijanega sklepa so potekali z neverjetno hitrostjo za slovenske državne organe:

• Državni zbor novelo ZZDR sprejemal izjemno hitro, po skrajšanem postopku in z zlorabo poslovnika.
• Rok za zbiranje podpisov je bil nezakonito in protiustavno skrajšan na samo 4 dni.
• Predsednik Državnega zbora je sporni sklep objavil v Uradnem listu še isti dan, le nekaj ur po izglasovanem sklepu, kljub temu, da je bilo glasovanje šele ob 19:23:59 uri.
Sporni sklep je bil pobudnikoma referenduma poslan že ob 20.01 z e-pošto  ter  pred 20.uro že bil oddan na pošti kot priporočena pošta pobudnikoma referenduma.
• Državni zbor v sprejetem sklepu ni dal pravnega pouka, ampak ga je brez jasnih pravnih podlag določil kar sam predsednik Državnega zbora! V pravni državi je pravni pouk sestavni del posamičnega konkretnega pravnega akta, s katerim se odloča o pravni pravici, koristi ali obveznosti posameznika, ne pa del ločenega obvestila. Predsednik državnega zbora je kot možno pravno sredstvo samovoljno in kot nepristojna oseba določil ‘sprožitev ustavnega spora’ ter  prav tako samovoljno in brez pravne podlage, nezakonito in protiustavno dodelil sedemdnevni, torej najkrajši rok, ki ga pozna slovenska pravosodna praksa.

Argumenti v podporo odpravi sklepa o zavrnitvi referenduma ter v prid razpisu referenduma

 
1. Gradivo vsebuje navedbo postopkovnih neustavnosti in nezakonitosti kot npr.:
- neustavnost in nezakonitost v procesnem smislu pri postopku sprejemanja novele ZZZDR,
- neustavnost sklepa o zavrnitvi razpisa referenduma o noveli ZZZDR, zaradi neobstoječe pravne podlage sklepa in napačne smiselne razlage Zakona o referendumu in ljudski iniciativi
- nezakonitost sklepa  DZ ter kršitev pravice do pravnega sredstva.

2. Gradivo vsebuje razdelane vsebinske argumente, zaradi katerih je protiustaven sporni sklep Državnega spora in bi bila ne-dopustitev referenduma o noveli ZZZDR s strani Ustavnega sodišča v nasprotju z ustavo ter bi predstavljala grob poseg v ustavno zajamčeni pravici do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev ( 44. člen) ter do referendumskega odločanja ( 90. člen) Ustave Republike Slovenije.

3. V gradivu predstavljamo tudi vsebinske razloge glede protiustavnosti novele ZZZDR ter dokazujemo, da ZZZDR ne predstavlja zakona, ki bi odpravljal protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost (po 4. alineji 2. odstavka 90. člena ustave)

4. Navajamo tudi argumente, s katerimi dokazujemo (ne)sorazmernost morebitnega posega v pravico do referenduma. Dokazujemo, da poseg v pravico do referendumskega odločanja ne bi temeljil na stvarno upravičenem cilju (tretji odstavek 15. člena ustave) in ne bi bil v skladu s splošnim načelom sorazmernosti kot enim izmed načel pravne države (2. člen ustave).

Iz korektnosti in spoštovanja do Ustavnega sodišča, celotnega 17 - stranskega besedila ustavnega spora oz. ustavne pritožbe ne objavljamo v celoti, saj želimo, da se z njim naprej seznanijo ustavni sodnice in sodniki.

Koalicija "Za otroke gre!" 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top