• Morale bi biti ponos fakultet, mame študentke. Žal mnogim med njimi nagajajo.

Kar imej otroka, doktorirala pa ne boš nikoli!

Na nas se je obrnila podiplomska doktorska študentka, ki nas je obvestila o dogajanju na Biotehniški fakulteti v obdobju njenega študija ter še zlasti v času njene nosečnosti in zgodnjem poporodnem obdobju. 

Neverjetno, kakšno nerazumevanje!

Senat Biotehniške fakultete ji je potrdil dispozicijo disertacije, ki je med drugim vsebovala tudi določeno računalniško simulacijo. Tekom raziskave ji niti mentoricia niti nihče drug od zaposlenih na Biotehniški fakulteti ni nudil ustrezne strokovne pomoči. Študentka je zato samoiniciativno stopila v stik s strokovnjakom iz druge fakultete. Ta ji je povedal, da takšna vrsta simulacije ni izvedljiva ter predlagal, kako se lahko na drugačen način enakovredno obdelajo in prikažejo podatki, pridobljeni z raziskavo. Študentka je skladno s predlaganimi napotki dopolnila disertacijo, vendar je ni uspela predstaviti pred Komisijo za oceno doktorske disertacije. Sestanek je bil namreč sklican zgolj en mesec po porodu (kljub temu, da je študentka pojasnila, da se v predlaganem terminu sestanka ne more udeležiti, so se komisisti sestali sami). Po samem sestanku pa nihče od udeleženih študentke ni obvestil o dogajanju ter sprejetih odločitvah.

Na fakulteti njene nosečnosti in poroda tudi sicer niso upoštevali, saj so pričakovali, da se mora z doktoratom ukvarjati vse do poroda – mentorica ji je popravke poslala takoj po nastopu starševskega dopusta, kljub opozorilu, da se v tistem obdobju ne bo mogla ukvarjati z doktoratom.

Zavrnitev doktorske disertacije

V sklepu o zavrnitvi disertacije, ki je med drugim vseboval napačen pravni pouk, so študentki kot edino rešitev predlagali vpis v 1. letnik bolonjskega doktorskega študija ter posledično ponovno plačilo celotne šolnine. Študentka se je zato pritožila na Univerzo v Ljubljani ter zahtevala sklic neodvisne komisije za pregled disertacije. Kljub ugotovljenim nepravilnostim je tudi Univerza zavrnila pritožbo. Niti Fakulteta niti Univerza pa nista bili pripravljeni vzpostaviti kakršnega koli dialoga, da bi razrešili nastalo situacijo in pomagali mladi mamici.

Sramota za biotehniško fakulteto in univerzo. Obe sta pokazali, da jima je malo mar za dobrobit mladih mater, ki bi morale biti deležne posebne pozornosti in skrbi. Trpijo mlade mamice in njihovi otroci, ki so na tak način že v najzgodnješem obdobju izpostavljeni stresu.
 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top