MOL je kršil človekove pravice!

Kristjanofobija. V Sloveniji beležimo intenzivno rast različnih dejanj verske nestrpnosti in kristjanofobije. Zadnji primer je iz Ljubljane, kjer je tamkajšnja mestna oblast skupini katoličanov prepovedala javni shod. Gre za očitno kršitev človekovih pravic.

Mestna občina Ljubljana je 6.4.2012 zavrnila izdajo dovoljenja za t. i. ulični misijon, ki so ga želeli organizirati študenti Univerze v Ljubljani in člani ljubljanskega Bogoslovnega semenišča. Ti so v svoji vlogi prosili Mestno občino Ljubljana, da jim 25.4.2012 dovoli pol urni shod na ljubljanskem Prešernovem trgu.

Sekretarka Irena Razpotnik in svetovalka Andreja Bratuš protiustavno in protizakonito odrekli dovoljenje

Čeprav v tistem času ni potekala nobena druga prireditev, sta sekretarka Irena Razpotnik in višja svetovalka Andreja Bratuš odrekli izdajo dovoljenja z besedami, da »se na javni površini lahko organizira le javne prireditve, ki imajo humanitarni, kulturni, vzgojni, okoljevarstveni, športni ali zabavni značaj, javne površine pa niso namenjene za organizacijo prireditev z versko vsebino …« Ob tem sta se sklicevali na Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin, čeprav odloku nadrejeni Zakon o javnih zbiranjih v 4. členu jasno opredeljuje, da je lahko namen javnega shoda tako politični kot verski. Vse kaže, da je bila odločba izdana protiustavno, protizakonito in diskriminatorno.

MOL institucionalno krši človekove pravice

Mestna občina Ljubljana je s to odločbo očitno kršila človekove pravice kristjanov s tem, ko je kršila njihovo pravico do svobode izražanja, pravice do institucionalne oz. kolektivne razsežnosti verske svobode ter kršila politiko "enakih možnosti." Prav tako je mestna oblast z omenjeno odločbo namenoma marginalizirala in izključila kristjane iz javnega življenja s tem, ko je posredno prepovedala manifestacijo krščanskih simbolov v javnosti, spodbujala družbeno depriviligiranost kristjanov ter spodbujala t. i. negativno stereotipizacijo kristjanov kot drugorazrednih državljanov, ki ne smejo uporabljati javnih površin v Mestni občini Ljubljana. To je za demokratično državo nedopustno in protizakonito. MOL je po pozivih mestne svetnice Mojce Kuclar Dolinar spremenil Odlok Po naših neuradnih informacijah je bil župan Zoran Janković 23. aprila 2012 seznanjen s to protiustavno odločbo na seji Mestnega sveta. Takrat so mestni svetniki "Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin" dopolnili tako, da so vanj vključene tudi verske prireditve, ki se po novem lahko izvajajo na javnih površinah.

____________________

V Zavodu KUL.si vas prosimo, da nam posredujete besedila, oddaje, izjave, članke, povezave, video idr., v katerih avtorji žalijo verujoče državljane in spodbujajo versko nestrpnost, diskriminacijo in stigmatizacijo. Informacije posredujte na naslov: diskriminacija@24kul.si 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top