Novela Zakona o kazenskem postopku v popolnem nasprotju z vrednotami Evropske Slovenije

V mesecu decembru 2013 je Ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M). Zakon je bil od svoje uveljavitve 1. 1. 1995 spremenjen že dvanajstkrat (sic!). Trinajsta sprememba zakona z napačnim povzemanjem in sklicevanjem na direktive Evropskega parlamenta in Sveta predpisuje nižje standarde varstva ustavno zajamčenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Predvideva pregloboke, nesorazmerne in tako neupravičene posege v zasebnost posameznika, v njegovo dostojanstvo, v njegovo pravico do komunikacijske zasebnosti in nedotakljivosti doma. Je povsem v nasprotju z zahtevanimi kriteriji za ustavno dopustne posege v zasebnost, ki izhajajo iz judikature Ustavnega sodišča Republike Slovenije, zlasti iz odločbe št.  U-I-25/95, z dne 27.11.1997.

Najbolj zaskrbljujoče in očitno protiustavno pa je, da predlog zakona omogoča tajni vstop v tuje stanovanje in namestitev programske opreme, t.i. trojanskega konja na tehnične naprave, npr. računalnik, telefon, pametno tablico ipd. za zelo širok nabor kaznivih dejanj. Gre za alarmantno uporabo nizkih dokaznih standardov ter programske opreme, ki omogoča absoluten poseg v zasebnost in prevzem nadzora nad celotno osebnostjo. Uporaba dodatnih tehničnih sredstev, ki jih predvideva zakon, pa je premalo konkretizirana in kot takšna omogoča netransparentno uporabo tehničnih sredstev in s tem poenostavlja možnost zlorabe teh naprav.

V Evropski Sloveniji menimo, da je novela ZKP-M v večjem delu v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, je v nasprotju s temeljnimi vrednotami, na katerih temelji evropska civilizacija, in je v celoti v nasprotju s prvim korakom k Evropski Sloveniji. Ta zahteva, da je treba vzpostaviti predvidljivo pravno državo, v kateri bomo lahko vsi brez izjeme računali na enakopravno obravnavo pred zakonom, in v kateri bo v ospredju spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, svoboda pa nikomur ne bo služila kot izgovor za izogibanje odgovornosti.

Zato pozivamo Vlado Republike Slovenije, da predlog zakona, ki tako globo posega v temeljna načela Ustave Republike Slovenije umakne iz obravnave in po temeljiti javni razpravi pripravi nov predlog zakona. Hkrati pa prosimo predsednika Republike Slovenije, da se aktivno  vključi v javno razpravo o tako pomembni temi, kot je poseganje v človekove pravice in temeljne svoboščine s strani represivnih organov. V Evropski Sloveniji bomo storili vse, da tovrstni predlogi predpisov, nikdar ne postanejo zakon. Gre za civilizacijski minimum, ki se mu ne smemo odpovedati.
Iniciativa za Evropsko Slovenijo

dr. Matej Avbelj
Jerneja Penca, mag.
dr. Damir Črnčec
dr. Jernej Letnar Černič
dr. Dejan Hozjan
Jošt Klemenc
mag. Gašper Dovžan
Dejan Valentinčič, mag.
dr. Vojko Strahovnik
dr. Gorazd Justinek
mag. Andrej Naglič

Vabimo vas, da se pridružite peticiji: http://evropskaslovenija.si

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top