15 dan zapora - Odbor 2014: Javni poziv RTV SLO

"Javni poziv generalnemu direktorju in programskemu svetu Radiotelevizije Slovenija

V Odboru za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin - Odbor 2014, ugotavljamo, da javni zavod Radiotelevizija Slovenija ne izpolnjuje svojega, z zakonom in statutom določenega poslanstva. Poročanje in zagotavijanje kakovostnih informacij o tern, da je bil vodja največje opozicijske stranke poslan v zapor s sodbo brez dokazov, tri tedne pred parlamentarnimi volitvami je pomanjkljivo in necelovito. To še posebej velja za poročanje o aktivnostih Odbora 2014, ki v vsem svojem času delovanja od 20. 6. 2014 do danes ni imel nobene možnosti neposredne, osebne predstavitve svojih stališč v vaših oddajah.

Zato javno pozivamo vse odgovorne v javnem zavodu, da spoštujete določbe vašega zakona, kjer piše, da je RTV Slovenija dolžna:

- zagotavljati verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obveščate javnost;

- zagotavljati kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih in ostalih dogodkih;

- posebno pozornost posvečati problematiki in zahtevam otrok ter družin;

- posebno pozornost posvečati razvijanju splošne, jezikovne in politične kulture;

- spodbujati kulturo javnega dialoga ter omogočati širok prostor za javne razprave o problemih v družbi;

Novinarke in novinarji, urednice in uredniki RTV Slovenija morajo pri svojem delu:

- spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

- spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo;

- spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

- zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj.

Spoštovani generalni direktor, predsednik in člani programskega sveta, javno vas pozivamo, da zagotovite slovenski javnosti nepristransko, verodostojno in pluralno obveščenost o dvomu v legitimnost parlamentarnih volitev, o zavlačevanju postopkov na Vrhovnem sodišču in v zvezi s tern, aktivnostih, ki jih izvaja civilna družba.

Odbor 2014, 2. 7. 2014

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top