PROTI, ker so pravice otrok pomembnejše od interesov istospolno usmerjenih!

Nekateri mediji nas že sedem let prepričujejo, da naj bi šlo v primeru spremembe družinske zakonodaje zgolj za varovanje človekovih pravic istospolno usmerjenih in njihovih otrok. Zato naj bi država redefinirala družino in uzakonila posvojitve otrok v takšne skupnosti.

Zagovorniki takšnih stališč vedno »pozabijo« povedati, da je to izključno njihova interpretacija človekovih pravic in da takšno stališče nima osnove v nobenem mednarodno zavezujočem stališču. Evropsko sodišče za človekove pravice (2010) in Visoki Komisariat za človekove pravice Združenih narodov (1999) sta na podlagi Splošne deklaracije človekovih pravic odločila, da je zakonska zveza skupnost moškega in ženske ter, da posvojitve otrok v skupnosti očeta in matere ne predstavlja kršenja človekovih pravic. Prav tako Evropska konvencija o posvojitvi otrok v 10. členu govori o očetovstvu in materinstvu. Tudi naše Ustavno sodišče pri presoji Zakona o istospolnih skupnostih ni odločilo, da bi morali uzakoniti istospolne poroke in posvojitve otrok temveč, da je potrebno urediti samo področje dedovanja. Gre za pravo manipulacijo na področju človekovih pravic, kjer aktivisti, mediji in celo nekatera strokovna združenja organizirano »prepričujejo« državljane o nujnosti takšnega zakonika. Istočasno pa neposredno oz. posredno zagovarjajo kontroverzno stališče, da je potrebno pravice nekaterih interesnih skupin (v tem primeru istospolnih) privilegirati in postaviti nad naravno pravico vsakega otroka, da ima očeta in mamo.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top