Razkritje: Pobuda Lunaček razkriva resnične interese aktivistov teorije spola

Poročilo "Lunaček" predstavlja zahteve aktivistov teorije spola in skrajnih aktivistov. Na kratko: zahtevajo uzakonitev umetne oploditve za lezbijke in nadomestnega materinstva za homoseksualce, posvojitve otrok v istospolne skupnosti, uzakonitev spremembe spola na državne stroške, propagando za te ukrepe v šolah, kulturi, umetnosti, politiki, v medijih; preganjanje vseh, ki se s tem ne strinjajo. Gre za zahteve, ki smo jih zagovorniki življenja in družine že večkrat razkrili, vendar pa so jih radikalni homoseksualni aktivisti tajili in zavijali v vsemogoče v celofane. Sedaj so na evropski ravni priznali, za kaj jim v resnici gre.

Evropski parlament bo verjetno že februarja glasoval o spornem Poročilu »Lunaček«, ki bi državam članicam Evropske unije določal, da na vseh ravneh od šole, kulture, pravosodja, politike, gospodarstva, medijev… uzakonijo teorijo spola v svoj pravni in družbeni red. Resolucija sicer ne bi bila pravno zavezujoča, pomenila pa bi dodaten političen pritisk za zahteve ekstremnih aktivistov teorije spola.

To poročilo in že zavrnjeno Poročilo Estrella kažeta kako zelo močni in vplivni so aktivisti teorije spola, ki ne priznava naravnega ženskega in moškega spola, v evropski politiki. Za vse družinske in organizacije, ki spoštujejo človeško življenje, to pomeni resen razmislek pred letošnjimi evropskimi volitvami.

Izvzemamo nekaj pobud Poročila »Lunaček«, poimenovanem po poslanki avstrijskih zelenih UIrike Lunaček. Ohranjeno je originalno številčenje predlogov zaradi lažje navezave na celotno besedilo, ki je pripeto članku. Ob posamezni točki je na kratko navedeno, kaj posamezna zahteva na kratko v praksi pomeni.

Nekaj pobud »Poročilu Lunaček«:
5.   poziva države članice, naj lezbijkam, gejem, biseksualcem, transseksualcem in interseksualcem (LGBTI) zagotovijo varstvo pred homofobnim sovražnim govorom in nasiljem ter zagotovijo, da bodo istospolni partnerji deležni enakega spoštovanja, dostojanstva in varstva, kot se izkazuje drugim članom družbe; poudarja pogosto negativne predstave o osebah LGBTI v javnosti in vlogo medijev pri odpravljanju takšnih predstav; poudarja, da je treba na nacionalni in evropski ravni organizirati kampanje za ozaveščanje v zvezi s pravicami oseb LGBTI;
- POBUDA ZA KAZNOVANJE IN MEDISKO SRAMOTENJE TISTIH, KI SI BI DRZNILI JAVNO POVEDATI SVOJE MNENJE O POMENU MATERINSTVA IN OČETOVSTVA, O OTROKOVIH PRAVICI DO MAME IN OČETA ALI IZRAZITI STALIŠČE SVOJE VERE DO VPRAŠANJ POVEZANIH S HOMSEKSUALNOSTJO, BISEKSUALNOSTJO, TRANSSEKSUALNOSTJO IN SPREMINJANJEM SPOLA.
8.   poudarja, da bi bilo treba osebam LGBTI nediskriminatorno zagotoviti odločanje o reprodukciji in storitve zdravljenja neplodnosti;
- POBUDA ZA UZAKONITEV UMETNIH OPLODITEV ZA LEZBIJKE TER T.I. NADOMESTNEGA MATERINSTVA ZA MOŠKE HOMOSEKSUALCE IZ JAVNIH SREDSTEV.
9.   poudarja, da mora spolna vzgoja vključevati nediskriminatorne informacije in širiti pozitivno mnenje o lezbijkah, gejih, biseksualcih, transseksualcih in interseksualcih, da bi tako učinkovito podprli in varovali pravice mladih, ki sodijo v to skupino;
- POBUDA ZA PROMOCIJO HOMOSEKSUALNOSTI, TRANSSPOLNOSTI, SPREMEMBE SPOLA IN TEORIJE SPOLA V ŠOLAH.
11. poziva države članice EU, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotavljanje, da bodo zlasti transseksualci imeli učinkovit dostop do ustreznih storitev, povezanih s spremembo spola, vključno s strokovnjaki za psihologijo, endokrinologijo in kirurgijo na področju zdravstvenega varstva za transseksualce, ne da bi bili ob tem soočeni z nerazumnimi zahtevami;
- POBUDA ZA IZVAJANJE OPERACIJ ZA SPREMEMBO SPOLA IZ JAVNIH ZDRAVSTVENIH BLAGAJN.
13. poziva države članice, naj z ukrepi spodbujajo spoštovanje in vključevanje oseb LGBTI v šoli ter v šolah in drugih izobraževalnih ustanovah širijo objektivne informacije v zvezi s spolno usmerjenostjo, spolno identiteto in spolnim izrazom; izraža zaskrbljenost, ker mladim osebam LGBTI in tistim, ki veljajo za osebe LGBTI, grozi večja nevarnost, da bodo ustrahovani; poudarja potrebo po oblikovanju varnega okolja za vse mlade ljudi ne glede na njihov spol, raso ali spolno usmerjenost;
- PONOVNA POBUDA ZA PROMOCIJO HOMOSEKSUALNOSTI, BISEKSUALNOSTI, TRANSSPOLNOSTI, SPREMINJANJA SPOLA IN TEORIJE SPOLA V ŠOLAH, POLEG TEGA PA PRIKRITA ZAHTEVA ZA SANKCIONIRANJE UČITELJEV, KI TEGA NE BI ŽELELI POČETI, TER ZAHTEVA PO ZAPOSLOVANJU ČIMVEČ HOMOSEKSUALCEV, LEZBIJK, TRANSSPOLNIH OSEB IN OSEB, KI SO SPREMENILE SPOL V ŠOLAH IN DRUGIH IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH.
15. poziva države članice, naj premislijo, kako bodo svoje družinsko pravo prilagodile današnjim spreminjajočim se družinskim vzorcem in oblikam, ter vključijo možnost, da imajo otroci več kot dva starša (ali zakonita skrbnika), ker bo to omogočilo širše priznavanje mavričnih in LGBT družin ter sestavljenih družin;
- POBUDA ZA SPREJETJE DRUŽINSKIH ZAKONIKOV, KI BI OMOGOČILI POSVOJITVE OTROK V ISTOSPOLNE SKUPNOSTI TER URESNIČILI INTERESE, RADIKALNIH HOMOSEKSUALNIH AKTIVISTOV, BISESKSUALCEV, TRANSSEKSUALCEV IN OSEB, KI SPREMINJAJO SPOL.
16. poziva države članice, naj samskim ženskam in lezbijkam omogočijo dostop do zdravljenja zaradi težav s plodnostjo in oploditve z biomedicinsko pomočjo;
- PONOVNA POBUDA ZA UZAKONITEV UMETNIH IN DRUGIH VRST OPLODITEV ZA LEZBIJKE IN ŽENSKE BREZ PARTNERJA.
17. poudarja, da je treba pravico do svobodnega izražanja spoštovati tudi v praksi, in sicer z zagotovljeno možnostjo prejemanja in širjenja informacij o vprašanjih, povezanih s spolno usmeritvijo in spolno identiteto, v vseh oblikah izražanja, vključno z javnimi občili, publikacijami, ustnimi in pisnimi izjavami, umetnostjo in drugimi mediji; poudarja potrebo po spoštovanju svobode mirnega zbiranja in združevanja vseh oseb LGBTI; ugotavlja, da bi morale lokalne in regionalne oblasti zatorej olajšati prizadevanja organizacij LGBTI za prirejanje dogodkov, kot so parade ponosa, saj lahko ti ozaveščajo javnost o vprašanjih LGBTI in krepijo samozavest oseb LGBTI;
- POBUDA ZA PREPRIČEVANJE S TEORIJO SPOLA IN INTERESI HOMOSEKSUALCEV, BISEKSUALCEV, TRANSSEKSUALCEV IN OSEB, KI SPREMINJAJO SPOL NA VSE NAČINE PREKO MEDIJEV, KULTURE, UMETNOSTI IN DRŽAVNO SPONZORIRANJE TEGA.
18. opozarja na veliko pomanjkanje podatkov in raziskav o težavah, s katerimi se soočajo osebe LGBTI, o obsegu teh težav in o ukrepih, sprejetih za njihovo reševanje; poudarja, da so takšne informacije ključne za razvoj ustrezne politike in določitev prednostnih ukrepov, in poziva EU in države članice, naj te težave obravnavajo in ustrezno ukrepajo;
- POBUDA ZA ŠE VEČ DENARJA ZA »ZANSTVENE RAZSIKAVE« O HOMOSEKSUALNOSTI, BISEKSUALNOSTI, TRANSSEKSUALNOSTI IN SPREMEMBAH SPOLA, S KATERIMI BODO V JAVNOSTI »ZNANSTVENO« UTEMELJEVALI SVOJE ZAHTEVE TER ZAGOTOVITEV ŠE VEČ DENARJA ZA RADIKALNE AKTIVISTE TEORIJE SPOLA, KI JIH POTEM V JAVNOSTI PREDSTAVLJAJO KOT »NEODVISNE« ZNANSTVENIKE.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top