Alenka Švab, Darja Zaviršek in Ana Marija Sobočan mimo javnosti pripravljajo ideološke spremembe slovenskega jezika

V javnost prihajajo novi in novi dokumenti o delovanju radikalnih LGBTQ aktivistov. V ta okvir sodijo tudi prizadevanja nekaterih aktivistov za nedemokratično spreminjanje slovenskega jezika. T.i. »jezikovni inženiring« je temelj delovanja vseh aktivistov, ki zahtevajo posvojitve otrok v razmerja dveh moških, žensk, transseksualcev in queerseksualcev; eksperimentiranje s spolom in spolno usmerjenostjo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, legalizacijo trgovine z materinstvom itd. Zavedajo se, da je možno izvajati tovrstne eksperimente, če nasilno in mimo javnosti v slovenski jezik uvedejo svoje prevratniške ideje.

Tokrat razkrivamo slovenske teoretike teorije spola iz ozadja, ki so lansko leto koodrinirali delo skrivnostnega Sektorja ze enake možnosti na Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve. Namesto da bi ministrica Anja Kopač Mrak zaščitila slovenski jezik, je njihovo ideologijo sprejela kot uradno ideologijo svojega ministrstva. Razlog za takšno delovanje ministrice je v tem, da so jo ti privilegirani in finančno bogati LGBTQ lobiji postavili preko svoje stranke Socialni demokrati.

Zahtevajo prepoved besed: moški in ženski spol, nasprotni spol itd.

V okviru razprave o »Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti ženski in moških 2015–2020« so se razkrila skrivnostna društva in od ministrstva zahtevala sprememo slovenskega jezika. Tako so 27. aprila 2015 DIC Legebitra, Društvu Vita Activa, Sekcija ŠKUC – LL, Slovensko seksološko društvo, Spol.si ter Transfeministična inciativa TransAkcija poslali Sektorju za enake možnosti svoj predlog, da se spremeni uporaba jezika v omenjeni resoluciji. Tako so napisali, da mora ministrstvo namesto dveh spolov uporabljati množinsko obliko spola – to je spolov. Posebej so zahtevali, da se ne sme uporabljati pojme moški in ženski spol. Prav tako zahtevajo prepoved diskriminacije na osnovi »spolnega izraza«, prepoved uporabe »nasprotni spol« itd.

Del kontroverznega dopisa LGBTQ aktivistov:

 

Menimo, da je uporaba vključujočega jezika v resoluciji nujna. Predlagamo preoblikovanje dikcije določenih besed in besednih zvez v dokumentu, in sicer:

 

Uporabo množinske slovnične oblike besede spol in ne le dvojinske slovnične oblike (npr. namesto enakost med spoloma enakost med spoli).

 

Namesto besedne zveze ženske in moški (v vseh sklanjatvah), uporabo dikcije vse osebe ne glede na spolno identiteto in spolni izraz.

 

Namesto diskriminacija in nasilje na podlagi spola, diskriminacija in nasilje na podlagi spola, spolne identitete in spolnega izraza. Slednjo besedna zaveza je uporabljena tudi v 17. členu Direktive 2012/29/EU z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanja ter o nadomestitvi okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ.

 

Pri naslavljanju spola tudi naslavljanje spolne identitete in spolnega izraza.

 

Izogibanje besedni zvezi nasprotni spol, saj si spoli med seboj ne nasprotujejo, ampak so osebe različnih spolov drug od druge le različne.

Za napadom na slovenski jezik se skrivajo dr. Alenka Švab, dr. Ana Marija Sobočan, mag. Anja Koletnik, dr. Darja Zaviršek, dr. Tanja Rener, Irena Rahne Otorepec, mag. Gabrijela Simetinger idr.

Večini običajnih ljudi se ne sanja kdo izumlja in vsiljuje takšne sporne izraze teorija spola. Številni se tudi sprašujejo, kdo neki zanika moški in ženski spol? Katere skupine trdijo, da otrok ne potrebuje očeta in matere? Med teoretike radikalnega aktivizma in »jezikovne socialne inženirje« navajamo avtorje dokumenta, ki so od ministrstva zahtevali, da brez javne razprave in samovoljno spremni jezik in slovenski pravopis: dr. Alenka Švab, dr. Ana Marija Sobočan, mag. Anja Koletnik, dr. Darja Zaviršek, dr. Tanja Rener, Irena Rahne Otorepec, mag. Gabrijela Simetinger idr.

Prizadevanja proti kontroverzni teoriji spola bodo dala sadove preko monitoringa dela LGBTQ aktivistov in Sektorja za enake možnosti!

Posredujte nam vse informacije o tovrstnih aktivnostih omenjenih »strokovnjakov«. Posebej vas prosimo, da nam posredujete informacije o njihovih raziskovalnih programih, financiranju, okroglih mizah itd. Prav tako obvestite svoje prijatelje in znance, da so še posebej pozorni na spreminjanje slovenskega jezika. Izrazom radikalne LGBTQ elite se je potrebno upreti na ravni jezika, politike, šolstva in vzgoje. Vse informacije nam posredujte na info@24kul.si (anonimnost je zagotovljena).

Več:

Avtor

Tine Belin

Aktivni državljan in družbeni teoretik

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top