• Tanja Salecl, s svojo sestro Renato ključna načrtovalka slovenske demografske zime

Število prebivalstva v Sloveniji bo upadlo za 30%! Razlog – sporno delovanje Maruše Gortnar in Tanje Salecl na Sektorju za enake možnosti MDDSZ?

Najnovejše raziskave OZN o gibanju števila prebivalstva do leta 2100 so prinesle zaskrbljujoče rezultate za našo državo. Poročilo posebej navaja Slovenijo kot tisto državo, katere prebivalstvo se bo bistveno zmanjšalo. Če je v Sloveniji še letos živelo 2.068.000 prebivalcev in jih bo leta 2030 živelo še 2.054.000, bo v naslednjih petdesetih letih sledil precej hiter upad – leta 2050 bo v državi živelo 1.942.000 prebivalcev, leta 2100 pa le 1.693.000 prebivalcev. Prebivalstvo Slovenije se bo ob tem glede na vse ostale države izredno hitro staralo.

Ključno vprašanje: Zakaj je v Sloveniji tako malo otrok? Zaradi splava in protidružinske politike!

Eden izmed največjih problemov v Sloveniji je katastrofalna demografska slika, o kateri pa vladajoča radikalna elita namenoma molči, saj jo sama načrtno ustvarja. Gre namreč za temeljni program slovenske politične levice in njene civilne družbe, ki vključuje uničenje družine in naroda ter uvajanje takšnih socialnih programov, ki bodo drastično zmanjšali število slovenskega prebivalstva. Na konkretno vprašanje – zakaj se Slovenija sooča z vedno večjim upadanjem prebivalstva, je odgovor naslednji:

1. Slovenija je edina država na svetu, kjer oblast misli, da ima pravico do končanja življenja nerojene deklice in dečka zapisano v ustavi. Od leta 1953 je v Sloveniji po zmernih ocenah bilo splavljenih več kot 700.000 otrok (preko kirurških in kemičnih splavov, abortivne kontracepcije, umetne oploditve itd.)

2. Slovenija je edina država na svetu, kjer je izvezakonska zveza v vsem izenačena z zakonsko zvezo. Država omogoča izvenzakoncem, da se predstavljajo kot samohranilci in iz tega naslova pridobivajo več socialnih pravic (državna stanovanja, štipendije, otroške doklade itd.) Ob tem pa je pomembno dejstvo - da s takšno politiko država promovira izvenzakonsko bivanje, v katerem se starši statistično redkeje odločajo za otroke kot pa poročeni pari.

3. Slovenija je država, kjer ekstremistična protidružinska politična levica spodbuja ločitev, s tem pa povzroča skokovito število otrok, ki velik del časa preživijo brez enega od staršev - ponavadi očeta. Prav tako se otroci iz ločenih družin težje odločajo za družinsko življenje, saj mnogi ne želijo ponoviti neuspeha svojih staršev.

4. Brezplačna kontracepcija. Slovenija je ena redkih držav v svetu, kjer je kontracepcija brezplačna. Samo od leta 1991 je država za eliminacijo otrok v našem narodu iz zdravstvene blagajne plačala več kot 160.000.000 eurov za kontracepcijo.

5. Obvezna protidružinska politika v osnovnih in srednjih šolah. V celotni izobraževalni vertikali v Sloveniji se mladim ne sme posredovati pozitivna družinska vzgoja. Namesto te imamo spolno vzgojo, ki temelji na promociji kontracepcije, splava, ločitve, homoseksualni ideologiji in sejanju predsodkov proti vsem, ki so mnenja, da je materinstvo in očetovstvo pozitivno.

6. Eksperimentiranje z zakonsko zvezo in družino. Leta 2009 in 2015 smo se v Sloveniji soočali z dvema napadoma radikalnih protidružinskih lobijev, ki so zahtevali ukinitev zakonske zveze moža in žene ter uvedbo eksperimentalnih skupin oseb, za katere je značilna nižja rodnost. Na dveh referendumih so državljani odločno zavrnili omenjena socialna eksperimenta.

Tanja Salecl in Maruša Gortnar: Glavni koordinatorici za državno protislovensko politiko?

Skriti Sektor za enake možnosti na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je eden glavnih strateških centrov za promoviranje politik za zmanjšanje prebivalstva. Gre za urad, ki ga obvladujejo Anja Kopač Mrak, Maruša Gortnar in Tanja Salecl – radikalne feministke, ki pod pretvezo zavzemanja za enakost spolov, iz ozadja in daleč od oči javnosti izvajajo socialno eksperimentiranje v Sloveniji ( v njihovi ekipi so še: Ažman Pia, Jeram Jasna, Klinar Ana, Robnik Sonja, Slana Sara in Vernik Šetinc Boštjan). Njihovo najnovejše delovanje je usmerjeno v prevzgojo slovenskih žensk, ki so po njihovem mnenju še preveč navdušene nad materinstvom in skrbjo za družino. V predlogu z naslovom »Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 – 2020« je Tanja Salecl posebej izrazila zaskrbljenost nad ženskami, ki se veselijo otrok in hočejo skrbeti za otroke: »Kljub intenzivnemu sodelovanju žensk na trgu dela pa se tradicionalne predstave o vlogah spolov v zvezi z gospodinjskim delom in skrbjo za otroke ter druge odvisne člane in članice družine niso veliko spremenile.« Prav tako pa je napovedala kontroverzne državne programe za prevzgojo žensk, ki hočejo biti matere: »Raziskave so pokazale, da prihaja do počasnejših sprememb glede delitev skrbi za otroke tudi zaradi trdovratnih predstav samih žensk o njihovi vlogi in "nenadomestljivosti" kot mater, da so samo one primerne oz. bolj primerne za izvajanje nekaterih nalog. Zato moramo v prihodnje še več pozornosti nameniti ukrepom, ki bodo posvečeni odpravljanju stereotipov in kulturnih ovir, ki definirajo vloge spolov v družbi in družini.«

Potrebna je uvedba prodružinskih struktur v vse državne sisteme in družbene podsisteme!

Eden od ključnih ciljev nove slovenske politike je uvedba posebnih družinskih struktur, ki bodo pripravile in financirale programe za družini prijazno državo. Omenjene strukture morajo izdelati programe za pozitivno šolsko vzgojo in državno politiko, ki bo usmerjena k veselju nad otroki in vstopanju mladih v tiste oblike skupnega bivanja, ki imajo zadostno rodnost. Samo od tega je odvisna prihodnost naroda in države.

Več:

Avtor

Mateja Lorbar

Družbena aktivistka in analitik slovenske družbe. S svojim možem in s tremi otroki živi v manjšem slovenskem kraju.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top