Spodbujanje k nasilju za volilne glasove

Združena levica svojo idelologijo širi z nasiljem. Zaenkrat z grožnjami in osvajanjem državnih struktur. Od nasilnih in hujskaških besed do uporabe orožja je samo korak. Kordišu so po sovražnem izpadu proti Gibanju za otroke in družine privrženci Združene levice čestitali za »pogumno dejanje« ter zapisali, da se je dobro odrezal.

Očitno je zavzemanje za nasilje ena od prioritet poslanca Kordiša. O tem so včeraj poročale tudi Slovenske novice. Na spodnji povezavi si lahko preberete, kako Kordiš, očitno v skladu s Komunističnim manifestom, opravičuje in spdbuja nasilje:
 http://Poslanec ZL Kordiš: Rehabilitirajmo politično nasilje - Slovenske novice

Nedaleč nazaj, celo v letu 2014 je bil prevzem oblasti dosežen z nasiljem. Zato je prav, da na nesprejemljiva vedenja skrajnih političnih skupin javno opozorimo.

Kazenski zakonik je v takšnih primerih jasen:

 Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti    297. člen

(1) Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali  etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor na način iz prejšnjega odstavka javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, opravičuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Republike Slovenije.

(3) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih straneh se s  kaznuje tudi odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, razen če je šlo za prenos oddaje v živo, ki ga ni mogel preprečiti ali za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom omogočajo objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega nadzora.

(4) Če je dejanje iz prvega ali drugega  storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, sramotitvijo etničnih, narodnostnih, narodnih ali verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

(5) Če stori dejanja iz prvega ali drugega  uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali pravic, se  kaznuje z zaporom do petih let.

(6) Sredstva in predmeti s sporočili iz , pa tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali njihova uporaba ustrezno onemogoči.

Avtor

Franci Donko

Socialni delavec

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top