Sprememba zakonske zveze se dotika tebe in mene!

Preberite si razloge, zakaj je potrebno v nedeljo 20. 12. 2015 oditi na referendum in glasovati proti noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih? Nekatere države so ukinile zakonsko zvezo moža in žene ter vzpostavile zakonsko zvezo kot skupnost dveh oseb. Nova pravna definicija se nanaša in se tiče vseh.

  • Ukinitev spola v pojmovanju zakonske zveze ukinja zakonsko zvezo utemeljeno na naravni različnosti, dopolnjevanju ženske in moškega ter njuni zmožnosti, da začneta novo človeško življenje. Zakonsko zvezo, ki je usmerjena v dobrobit otrok, spreminjajo v zakonsko zvezo, ki je usmerjena k odraslim.
  • Sodniki, ki so uvedli zakonske zveze homoseksualnih razmerij v Iowi v ZDA, so svojo odločitev argumentirali z ideološkimi pogledi, ki nimajo nobene podlage ne v pravo ne v znanstvenih raziskavah, npr.: »Raziskave … kažejo, da tradicionalna ideja, da otroci potrebujejo mater in očeta, ki jih bosta vzgojila v zdrave, uravnovešene odrasle, temelji bolj na stereotipu, kot pa na čem drugem.« To ne drži!
  • Sodnik, ki je razveljavil referendumski predlog št. 8 (Proposition 8, op. prev.) v Kaliforniji, to storil z ideološko aktivistično argumentacijo, da »spol ni več bistveni sestavni del zakona; zakon je pravno skupnost enakih.« Prvi del izjave predpostavlja nekaj, kar je potrebno še dokazati, vsa zgodovina namreč dokazuje, da to ne drži. Druga izjava pa je povsem nelogična, saj moški in ženska nikoli nista enaka.
  • Če bodo sodniki trdili take neresnične in očitno nelogične  stvari, bodo ljudje povsem izgubili spoštovanje in zaupanje v pravo. Tako aktivistično ugrabljeno sodstvo lahko pripelje do družbenega kaosa.
  • Sodnik, ki je razveljavil referendumski predlog št. 8 (Proposition 8, op. prev.) v Kaliforniji, je izjavil, da »je zakon državno priznanje in potrditev odločitve para, da bosta živela drug z drugim, da bosta drug drugemu zvesta, da bosta imela skupno gospodinjstvo, ki bo temeljilo na njima lastnih čutenjih drug do drugega, da bosta združena v ekonomskem partnerstvu in da bosta eden drugega in ljudi, ki so od njiju odvisni, podpirala.« Po tej definiciji pa se štejejo za 'zakonsko zvezo' tudi sostanovalci v študentskih domovih in člani istega kluba.
  • Če bomo dopustili, da bodo aktivisti do konca opravili svoje delo, bo od zakonske zveze ostal le še vladni register prijateljstev.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top