Ste izgubili službo? Ste začeli delati s skrajšanim delovnim časom? Od 1. avgusta lahko vložite vlogo za nižjo ceno vrtca in višjega otroškega dodatka! Dodatno pojasnilo ministrstva!

Spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) med spremembe, pri katerih se naredi nov izračun razredov za otroški dodatek, subvencije za vrtec, šolsko prehrano itn. pri katerem se upoštevajo dohodki za lansko, namesto za predpreteklo leto med drugim navaja: »izguba ali začetek prejemanja plače skupaj z regresom, nadomestila plače, pokojnine, nadomestila in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja, starševskega dodatka, preživnine, delnega plačila za izgubljeni dohodek, nadomestila za invalidnost in sprememba dohodka zaradi dela za najmanj polovični oziroma polni delovni čas

To določilo začne veljati s 1. septembrom 2014. Od 1.8.2014 lahko vložite vlogo na podlagi spremenjenih razmer in zahtevajte upoštevanje aktualnejših (nižjih) dohodkov.

Zadnje pojasnilo ministrstva z dne 8.8.2104 na vprašanje Civilne iniciative za družino in pravice otrok.

Ker se v naši državi pogosto zaplete pri podrobnostih smo na podlagi tega in podobnih vprašanj na pristojno službo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslali dopis s konkretnimi vprašanji.

Dne 29.4.2014 smo na ministrstvo poslali tale dopis:
»Spoštovani,
na nas se obračajo ljudje, ki jih zanima:
1. kdaj je potrebno vložiti vloge za nove razvrstitve v razrede na podlagi 1. člena novele ZUPJS v povezavi s prehodno določbo, ki določa kot datum uporabe teh določil 1.9.2014?
2. Zanima nas tudi, kateri dohodki bodo upoštevani in v kakšnem času lahko pričakujemo, da bodo izdane odločbe, glede na to, da gre v vseh primerih za hudo stisko?
3. Od kdaj bodo imele odločbe učinek na znižanje npr. stroškov vrtca? Prav bi bilo, da bi bil to datum oddaje vloge, saj za podaljševanje tega roka vlagatelji niso krivi niti nimajo nobenega vpliva na to, kdaj bo vloga rešena.

Prosimo za jasen in praktičen odgovor.

Hkrati vas prosimo, da centre za socialno delo obvestite, naj te vloge obravnavajo prednostno in hitro.

Za odgovor in sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo.

Lepo pozdravljeni,

Civilna iniciativa za družino in pravice otrok«

Dobili smo naslednje odgovore:
1. kdaj je potrebno vložiti vloge za nove razvrstitve v razrede na podlagi 1. člena novele ZUPJS v povezavi s prehodno določbo, ki določa kot datum uporabe teh določil 1.9.2014?
odgovor ministrstva: Za vloge, ki bodo vložene avgusta 2014, se bodo uporabile spremembe določb ZUPJS, ki se začnejo uporabljati 1.9.2014, med katerimi je tudi 3. člen ZUPJS.

Stranke bodo lahko že z mesecem avgustom začele sporočati nove okoliščine, ki se na podlagi trenutno veljavne zakonodaje, niso štele kot spremembe (npr. trenutno se šteje kot sprememba izguba dohodka iz dela, ne pa če je stranka začela prejemati pokojnino - velja za OD, VR, MU in KU, DS), na podlagi spremembe 42. člena ZUPJS, pa se bodo štele kot spremembe (sprememba vrste periodičnega dohodka, tj. izguba ali začetek prejemanja plače, pokojnine, nadomestila plače.....).

Samo upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka (in torej ne upravičenci do ostalih pravic iz javnih sredstev, ki že imajo veljavno odločbo, ki velja še po 1.9.2014) bodo lahko ne glede na veljavnost njihove odločbe, npr. če jim je bila pravica dodeljena do konca leta 2014, že avgusta 2014 ponovno vložili vlogo za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek (sklep o tem, da je bilo o pravici že odločeno, jim torej ne bo izdan). V primeru prvega odločanja pa bodo CSD-ji po uradni dolžnosti preverili tudi druge pravice, do katerih so upravičenec ali osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, upravičeni na podlagi drugih določb in izdali novo odločbo.

2. Zanima nas tudi, kateri dohodki bodo upoštevani in v kakšnem času lahko pričakujemo, da bodo izdane odločbe, glede na to, da gre v vseh primerih za hudo stisko?
odgovor ministrstva: Za vloge med 1.8.2014 in 31.12.2014 se bodo upoštevali dohodki samo iz preteklega leta oziroma v primeru spremembe vrste periodičnih dohodkov (ker oseba določenega periodičnega dohodka ne prejema več ali prejema drugo vrsto periodičnega dohodka), se periodični dohodek, ki ga stranka ne prejema več, ne upošteva, upošteva pa se morebitni novi periodični dohodek. Npr. stranka se je upokojila in je plačo prenehala prejemati, začela pa je prejemati pokojnino, zato bo glede na navedeno kot dohodek upoštevala samo pokojnina. Pri družinah, ki so upravičene do denarne socialne pomoči, in ki bodo uveljavljale pravice do OD, VR, DS, pa se bodo pri ugotavljanju upravičenosti do OD, VR, DS, vedno upoštevali le njihovi tekoči dohodki. Tekoči dohodki pa so SAMO periodični dohodki (dohodek iz naslova dela preko študentskega servisa NI periodični dohodek), ki so bili stranki izplačani v mesecu pred mesecem vložitve vloge.

Glede na vsakoleten povečan obseg dela CSD-jev v mesecu septembru, lahko pride tudi do zamude pri izdajanju novih odločb (odebelilo ministrstvo).

3. Od kdaj bodo imele odločbe učinek na znižanje npr. stroškov vrtca? Prav bi bilo, da bi bil to datum oddaje vloge, saj za podaljševanje tega roka vlagatelji niso krivi niti nimajo nobenega vpliva na to, kdaj bo vloga rešena.
odgovor ministrstva: Odločbe bodo veljale s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu vložitve nove vloge ali po mesecu, v katerem stranka sporoči spremembo, ali po mesecu, ki je sprožil prvo odločanje po ZUPJS-C:
Npr.
- v primeru nove vloge za znižano plačilo vrtca, vložene avgusta 2014, s 1.9.2014 (če ima stranka že priznano pravico do znižanega plačila vrtca do 31.12.2014, nove vloge za vrtec avgusta ne more vložiti, lahko pa sporoči spremembo - glej spodaj)
- v primeru sporočene spremembe, tj. npr. spremembe vrste periodičnega dohodka meseca avgusta, s 1.9.2014S podobno stisko se srečuje zelo veliko družin. Spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) med spremembe, pri katerih se naredi nov izračun, navaja tudi  prehod na skrajšan delovni čas:

»8. sprememba vrste periodičnih dohodkov – izguba ali začetek prejemanja plače skupaj z regresom, nadomestila plače, pokojnine, nadomestila in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja, starševskega dodatka, preživnine, delnega plačila za izgubljeni dohodek, nadomestila za invalidnost in sprememba dohodka zaradi dela za najmanj polovični oziroma polni delovni čas.«

To določilo začne veljati s 1. septembrom 2014. Vložili boste torej vlogo na podlagi spremenjenih razmer in zahtevali upoštevanje trenutnih dohodkov namesto preteklih.

Ker se v naši državi pogosto zaplete pri podrobnostih smo na podlagi tega in podobnih vprašanj na pristojno službo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslali dopis s konkretnimi vprašanji.

Dne 29.4.2014 smo na ministrstvo poslali tale dopis:
»Spoštovani,
na nas se obračajo ljudje, ki jih zanima:
1. kdaj je potrebno vložiti vloge za nove razvrstitve v razrede na podlagi 1. člena novele ZUPJS v povezavi s prehodno določbo, ki določa kot datum uporabe teh določil 1.9.2014?
2. Zanima nas tudi, kateri dohodki bodo upoštevani in v kakšnem času lahko pričakujemo, da bodo izdane odločbe, glede na to, da gre v vseh primerih za hudo stisko?
3. Od kdaj bodo imele odločbe učinek na znižanje npr. stroškov vrtca? Prav bi bilo, da bi bil to datum oddaje vloge, saj za podaljševanje tega roka vlagatelji niso krivi niti nimajo nobenega vpliva na to, kdaj bo vloga rešena.

Prosimo za jasen in praktičen odgovor.

Hkrati vas prosimo, da centre za socialno delo obvestite, naj te vloge obravnavajo prednostno in hitro.

Za odgovor in sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo.

Lepo pozdravljeni,

Civilna iniciativa za družino in pravice otrok«

Dobili smo naslednje odgovore:
1. kdaj je potrebno vložiti vloge za nove razvrstitve v razrede na podlagi 1. člena novele ZUPJS v povezavi s prehodno določbo, ki določa kot datum uporabe teh določil 1.9.2014?
odgovor minisrtstva: Za vloge, ki bodo vložene avgusta 2014, se bodo uporabile spremembe določb ZUPJS, ki se začnejo uporabljati 1.9.2014, med katerimi je tudi 3. člen ZUPJS.

Stranke bodo lahko že z mesecem avgustom začele sporočati nove okoliščine, ki se na podlagi trenutno veljavne zakonodaje, niso štele kot spremembe (npr. trenutno se šteje kot sprememba izguba dohodka iz dela, ne pa če je stranka začela prejemati pokojnino - velja za OD, VR, MU in KU, DS), na podlagi spremembe 42. člena ZUPJS, pa se bodo štele kot spremembe (sprememba vrste periodičnega dohodka, tj. izguba ali začetek prejemanja plače, pokojnine, nadomestila plače.....).

Samo upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka (in torej ne upravičenci do ostalih pravic iz javnih sredstev, ki že imajo veljavno odločbo, ki velja še po 1.9.2014) bodo lahko ne glede na veljavnost njihove odločbe, npr. če jim je bila pravica dodeljena do konca leta 2014, že avgusta 2014 ponovno vložili vlogo za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek (sklep o tem, da je bilo o pravici že odločeno, jim torej ne bo izdan). V primeru prvega odločanja pa bodo CSD-ji po uradni dolžnosti preverili tudi druge pravice, do katerih so upravičenec ali osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, upravičeni na podlagi drugih določb in izdali novo odločbo.

2. Zanima nas tudi, kateri dohodki bodo upoštevani in v kakšnem času lahko pričakujemo, da bodo izdane odločbe, glede na to, da gre v vseh primerih za hudo stisko?
odgovor ministrstva: Za vloge med 1.8.2014 in 31.12.2014 se bodo upoštevali dohodki samo iz preteklega leta oziroma v primeru spremembe vrste periodičnih dohodkov (ker oseba določenega periodičnega dohodka ne prejema več ali prejema drugo vrsto periodičnega dohodka), se periodični dohodek, ki ga stranka ne prejema več, ne upošteva, upošteva pa se morebitni novi periodični dohodek. Npr. stranka se je upokojila in je plačo prenehala prejemati, začela pa je prejemati pokojnino, zato bo glede na navedeno kot dohodek upoštevala samo pokojnina. Pri družinah, ki so upravičene do denarne socialne pomoči, in ki bodo uveljavljale pravice do OD, VR, DS, pa se bodo pri ugotavljanju upravičenosti do OD, VR, DS, vedno upoštevali le njihovi tekoči dohodki. Tekoči dohodki pa so SAMO periodični dohodki (dohodek iz naslova dela preko študentskega servisa NI periodični dohodek), ki so bili stranki izplačani v mesecu pred mesecem vložitve vloge.

Glede na vsakoleten povečan obseg dela CSD-jev v mesecu septembru, lahko pride tudi do zamude pri izdajanju novih odločb (odebelilo ministrstvo).

3. Od kdaj bodo imele odločbe učinek na znižanje npr. stroškov vrtca? Prav bi bilo, da bi bil to datum oddaje vloge, saj za podaljševanje tega roka vlagatelji niso krivi niti nimajo nobenega vpliva na to, kdaj bo vloga rešena.
odgovor ministrstva: Odločbe bodo veljale s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu vložitve nove vloge ali po mesecu, v katerem stranka sporoči spremembo, ali po mesecu, ki je sprožil prvo odločanje po ZUPJS-C:
Npr.
- v primeru nove vloge za znižano plačilo vrtca, vložene avgusta 2014, s 1.9.2014 (če ima stranka že priznano pravico do znižanega plačila vrtca do 31.12.2014, nove vloge za vrtec avgusta ne more vložiti, lahko pa sporoči spremembo - glej spodaj)
- v primeru sporočene spremembe, tj. npr. spremembe vrste periodičnega dohodka meseca avgusta, s 1.9.2014

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top