Strokovna analiza resolucije Lunaček – poseben položaj v zdravstvu (3. del)

Za aktiviste teorije spola ima zdravstvo izjemen pomen in zahtevajo posebno obravnavo za homoseksualce, biseksualce transseksualce in ljudi, ki spreminjajo spol. 

Predlagajo, da se uzakoni umetne oploditve za lezbijke in t.i. nadomestno materinstvo (to imenujejo kot "reproduktivne pravice", "zdravstvena vprašanja in nediskriminacija LGBT oseb", t.i. "enakost LGBT oseb v zdravstvu") ter spreminjanje spola na državne stroške ("nediskriminacija in enakost v zdravstvu").

Zanimivo je, da hočejo s politično resolucijo doseči spremembo strokovne zdravstvene opredelitve, da motnja spolne identitete ni bolezen. Ta zahteva po spremembi zdravstvene klasifikacije izhaja iz prepričanja aktivistov teorije spola, da ne obstajata naraven ženski in moški spol, ampak trdijo, da obstaja tudi "nedoločen spol" spol ter, da je spol stvar odločitve ter izbira spola človekova pravica.

Gre za oblikovanje osnove za uzakonitev možnosti izbire spola, kar bi vodilo v nepredstavljive psihične stiske ljudi, ki bi tej ideologiji nasedli, pa tudi do sprememb osebnih dokumentov, matičnih knjig, sistema enotnih matičnih številk itn. ter mnogih drugih širših družbenih posledic.

V umetnem jeziku aktivistov teorije spola je to v resoluciji zapisano takole:

»Nediskriminacija v zdravstvu
   (i) Komisija bi morala zdravstvena vprašanja lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev umestiti v ustrezne širše strateške zdravstvene politike, vključno s tistimi, ki opredeljujejo dostop do zdravstvenega varstva in enakost v zdravstvu, ter v stališča glede zadev, povezanih z zdravjem, ki jih EU izraža na svetovni ravni;
   (ii) Komisija bi si morala s Svetovno zdravstveno organizacijo še naprej prizadevati, da bi motnje spolne identitete umaknili s seznama duševnih in vedenjskih motenj ter v pogajanjih o 11. različici mednarodne klasifikacije bolezni (ICD-11) zagotovili prekvalifikacijo v nepatološko stanje.
   (iii) Komisija bi morala podpirati države članice pri usposabljanju zdravstvenih delavcev
   (iv) Komisija in države članice bi morale izvajati raziskave o zdravstvenih vprašanjih, ki se posebej nanašajo na lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce.
   (v) Države članice bi morale lezbijke, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualce upoštevati v okviru nacionalnih zdravstvenih načrtov in politik ter zagotoviti učne načrte za usposabljanje, zdravstvene politike in zdravstvene raziskave, ki bi upoštevale posebna zdravstvena vprašanja lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev.
   (vi) Države članice bi morale uvesti ali pregledati pravne postopke priznavanja spola, da bo v celoti spoštovana pravica transseksualcev do dostojanstva in telesne nedotakljivosti.«

V bolj razumljivem jeziku so zgornje zahteve predstavljene v pobudah, ki jih je v okviru predloga t.i. Poročila Lunaček sprejel Odbor za pravice žensk in enakost spolov:
- "8. poudarja, da bi bilo treba osebam LGBTI nediskriminatorno zagotoviti odločanje o reprodukciji in storitve zdravljenja neplodnosti";
- 10. poudarja, da je treba pri izobraževanju in usposabljanju socialnih in zdravstvenih delavcev z razvojem posebnih programov v okviru njihovih učnih načrtov poudariti, da je pomembno spoštovati dostojanstvo oseb LGBTI ter njihove posebne potrebe in odločitve, kar zadeva zdravstveno varstvo;
11. poziva države članice EU, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotavljanje, da bodo zlasti transseksualci imeli učinkovit dostop do ustreznih storitev, povezanih s spremembo spola, vključno s strokovnjaki za psihologijo, endokrinologijo in kirurgijo na področju zdravstvenega varstva za transseksualce, ne da bi bili ob tem soočeni z nerazumnimi zahtevami".

- Strokovna analiza Resolucije Lunaček – boj proti drugače mislečim (1. del)
- Strokovna analiza resolucije Lunaček – privilegiran status (2. del)

Se nadaljuje.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top