Strokovna analiza resolucije Lunaček – privilegiran status (2. del)

V prvem delu Strokovne analize Resolucije Lunaček smo ugotovili, da gre pri tej resoluciji za strateški načrt boja proti vsem, ki spoštujejo naravni ženski in moški spol, materinstvo in očetovstvo ter temeljne človekove pravice otrok. V nadaljevanju predstavljamo analizo po posameznih vsebinskih sklopih.

Že prva točka horizontalnih ukrepov, ki jih predlaga resolucija govori o tem, da mora Evropska komisija interese homoseksualcev, biseksualcev, transseksualcev oz. ljudi, ki spreminjajo spol, vključiti v vse svoje delo na vseh področjih in zagotoviti njihovo posebno obravnavo:

   »(i) Komisija bi si morala pri vsem svojem delu in na vseh področjih svojih pristojnosti prizadevati za varovanje obstoječih pravic, in sicer z vključevanjem vprašanj, povezanih s temeljnimi pravicami lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev – na primer med pripravo osnutkov prihodnjih politik in predlogov ali med spremljanjem izvajanja prava EU.«

Kako so v resoluciji razumljenje obstoječe in temeljne pravice? Pod tem aktivisti teorije spola razumejo, kot je razvidno iz nadaljevanja resolucije, "pravice" in privilegije, ki jih že imajo, v kateri državi članici EU ter vse njihove želje oz. interese, ki jih vedno predstavljajo kot pravice, tudi take, ki niso kot pravice navedene v nobenem mednarodnem dokumentu o človekovih pravicah.

Za Evropsko unijo torej ni prednostna naloga reševanje gospodarske in socialne krize. Njena pomoč in pozornost nista namenjena socialno najšibkejšim in  socialno odrinjenim, ampak mora pri vsem svojem delovanju zagotavljati, da bodo v ospredju predvsem interesi homoseksualcev, biseksualcev, transseksualcev oz. ljudi, ki spreminjajo spol.

Predstavljate si, kako bi mediji reagirali, če bi nekaj podobnega npr. zase zahtevali kristjani ali muslimani?

Strokovna analiza Resolucije Lunaček – boj proti drugače mislečim (1. del)

Se nadaljuje!

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top