Strokovna analiza Resolucije Lunaček – boj proti drugače mislečim (1. del)

Februarja je bila v Evropskem parlamentu z veliko večino (394 za in 176 proti) sprejeta Resolucija Evropskega parlamenta o časovnem načrtu EU za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete (2013/2183(INI)) oz. t.i. "Resolucija Lunaček". V medijih je resolucija doživela malo obravnave. Večinama so jo največji mediji skušali netočno in manipulativno strniti na to, da je bil sprejet še en dokument na ravni EU, ki naj bi ščitil domnevne pravice istospolno usmerjenih. Če bi šlo za to, potem dokument ne bi povzročil tako velikega nasprotovanja evropske javnosti. Med drugim se je samo v Franciji nekaj dni pred glasovanjem na shodih proti njemu zbralo preko 500.000 ljudi.

Velika večina državljank in državljanov Evropske unije kakor tudi družinskih organizacij podpira zahteve istospolno usmerjenih, da zaradi svoje spolne usmerjenosti  ne doživljanjo krivic, zapostavljanja ali drugih oblik slabše obravnave kot vsi ostali. Zahteve iz te resolucije žal le v zelo majhnem delu pomenijo prizadevanja za ta upravičena pričakovanja. V največjem delu je resolucija namenjena izvajanju političnega pritiska na Evropsko komisijo in države članice, da bi v svoje delovanje, financiranje in zakonodajo vključili t.i. teorijo spola vključno z vsemi njenimi zahtevami. Organizacije aktivistov teorije spola ne priznavajo, da obstajata naraven ženski in moški spol; spodbujajo eksperimentiranje s spolno usmerjenostjo od ranega otroštva naprej; ne priznavajo izjemnega pomena mame in očeta za razvoj in vzgojo otrok. Ker gre v resnici za prelomen dokument, ki ga je sprejelo najvišje evropsko predstavniško telo, je potrebno državljankam in državljanom jasno in argumentirano povedati, kaj prinaša.

Resolucija je napisana v umetnem jeziku aktivistov teorije spola, ki se zavedajo radikalnosti svojih stališč in zato svoje zahteve zavijajo v besednjak težko razumljivih domnevnih »pravic«, »nediskriminacije« ter lastnih, običajnemu jeziku težko razumljivih besednih skovank, ki pa imajo kot kažejo izkušnje ne le v Sloveniji, ampak v mnogih drugih državah, zelo natančen praktičen pomen. Za lažje razumevanje, kaj resolucija dejansko zahteva objavljamo strokovno analizo. Ker se tudi sami aktivisti teorije spola zavedajo, da je njihov umeten jezik ljudem težko razumljiv, so v okviru Poročila Lunaček, ki je bil posredovan evropskim poslankam in poslancem, sprejeli posebno mnenje Odbora za pravice žensk in enakost spolov, ki njihove zahteve izrazi v nekoliko bolj običajnem jeziku. To mnenje odbora pomaga razumeti, za kaj gre pri t.i. Resoluciji Lunaček.

Analiza Resolucije Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014 o časovnem načrtu EU za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete (2013/2183(INI))

Gre za pravno nezavezujočo, vendar politično izjemno vplivno resolucijo z daljnosežnimi zahtevami ekstremnih skupin aktivistov teorije spola. Resolucija zahteva, da evropske institucije in evropske države vključijo teorijo spola v vse svoje delovanje in zakonodajo - od vrtcev in šol naprej. Še posebej izpostavijo naslednja področja: zaposlovanje, izobraževanje, zdravstvo, družina, svoboda govora in sovražni govor in zločini iz sovraštva (oz. preganjanje drugačemislečih), širitev in zunanje delovanje...

Pomen resolucije dobro opiše njen naslov: gre za časovni načrt boja proti homofobiji in diskriminaciji. Ker niso v dokumentu nikjer navedeni nobeni roki za izvedbo posameznih zahtev in ker gre za časovni načrt, pomeni, da vse zahteve veljajo takoj. »Takoj« v vseh oblikah pogovorov praviloma pomeni ultimat.

Vsebina resolucije je torej »bojevanje« proti homofobiji, oz. točneje homofobom – to so tisti, ki po mnenju homoseksualnih aktivistov diskriminirajo homoseksualne aktiviste. Kaj je za homoseksualne aktiviste homofobija in diskriminacija? Poglejmo si samo nedaven primer napada krovne homoseksualne aktivistične organizacije na slovaške poslanke in poslance, ki odločajo o vpisu zakonske zveze žene in moža v nijhovo ustavo. To dejanje je za homosesksualne aktiviste skrajno homofobno dejanje. Za homoseksualne aktiviste teoretike spola je homofob vsak:

- ki spoštuje naravo in dejstvo, da obstajata naravna ženski in moški spol,
- ki spoštuje materinstvo in očetovstvo,
- ki meni, da je najboljše za otrokovo vzgojo in razvoj, da ima skrbna in ljubeča mamo in očeta.


Naslov in vsebina dokazujeta, da gre pri tej resoluciji za strateški načrt boja proti vsem, ki spoštujejo naravni ženski in moški spol, materinstvo in očetovstvo ter temeljne človekove pravice otrok.

Se nadaljuje.
 

Strokovna analiza resolucije Lunaček – privilegiran status (2. del)
Strokovna analiza resolucije Lunaček – poseben položaj v zdravstvu (3. del)

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top