• Tony Antarella

Teorija spola - nova oblika marksizma

Tony Antarella je psihoanalitik, strokovnjak za družbeno psihiatrijo, ki živi v Parizu in poučuje na univerzi za filozofijo in psihologijo. Antarella je avtor knjige Teorija spola, ki jo razume kot novo obliko marksizma.  V knjigi med drugim razkriva in zgodovinsko umešča ideologijo družbenega spola ter hkrati strokovno poglablja istospolna nagnjenja posameznikov, družino kot osnovno celico družbe že od njenih začetkov ter vezi sožitja med moškim in žensko v tem zgodovinskem trenutku mnogoterih razpotij. 

Dr. Tadej Strehovec v znanstvenem članku v Bogoslovnem vestniku omenja T. Antarello kot primer avtorja, ki teorijo spola razume kot novo obliko marksizma:

"Nekateri teoretiki – na primer Tony Anatrella, Elizabeth Montfort in Xavier Lacroix – teorijo spola razumejo ne samo kot utopično in radikalno, temveč tudi kot nekakšno novo obliko »marksizma v. 2.0«, saj naj bi ideologi teorije spola medrazredni boj razumeli ne več na relaciji buržoazija in kapital proti delavstvu, temveč na relaciji moški proti ženski (Montfort 2011, 13–14). Rešitev tega novega medspolnega konflikta sta tako imenovani dekonstrukcija spola in subverzija spolne identitete, cilj pa je vzpostavitev »gender družbe« (Anatrella 2011, 4). Koncilska katoliška teologija se s to ideologijo srečuje predvsem na področju razumevanja zakonske zveze in družine in vzgoje otrok. To je ideologija, ki človeku prizna pravico, da spreminja spolno identiteto in kot takšen vstopa v družbo, pa tudi v zakonsko in v družinsko življenje. Zato bi morale države in verske skupnosti zapustiti heteronormativni model družine in zakonske zveze in sprejeti tako imenovani raznovrstni model medsebojnega življenja, ki ne bi bil odprt samo za – na primer – homoseksulane zakonske zveze, temveč tudi za takšne zakonske zveze, ki bi vključevale poliamorozne (komunske) relacije."

Knjiga Teorija spola je prevedena v slovenski jezik. Naročite jo lahko pri:

NOVI SVET, Prečna 3, 1000 Ljubljana
tel.: 01 4337005, faks: 01 4340567
e-pošta: narocila@novisvet.si

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top