Podpišite peticijo: Za zaščito bolnikov in ostarelih pred medicinsko zastrupitvijo (evtanazijo in asistiranim samomorom)

Spodaj podpisani odločno zavračamo predloge po uzakonitvi medicinske zastrupitve bolnih in ostarelih. Prepričani smo, da je zastrupitev bolnih in ostarelih nesprejemljivo dejanje, ki ne sme imeti mesta v naši domovini. Zato prosimo politike, zdravnike, druge zdravstvene delavce ter vse državljanke in državljane, da zavrnejo ta nehuman predlog t.i. »zastrupljevalskega lobija« iz naslednjih razlogov: 

1. Medicinska zastrupitev bolnikov in ostarelih je v neposrednem nasprotju s 17. členom Ustave R. Slovenije, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo ter da v Sloveniji ni smrtne kazni. 

Peticijo podpišite na tej povezavi: Za zaščito bolnikov in ostarelih pred medicinsko zastrupitvijo (evtanazijo in asistiranim samomorom)

2. Kdor vzame življenje človeku, se po 115. členu Kazenskega zakonika kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let. Ubijanje ljudi z zastrupitvijo velja za najtežja kazniva dejanja. 

3. Zastrupljevanje bolnikov in ostarelih ima za cilj zmanjšati izdatke za zdravljenje in pokojnine. T.i. “zastrupljevalski lobi” v svojem predlogu zakona odkrito navaja stroške za bolne in ostarele kot enega glavnih razlogov za sprejem tega zakona. Prav tako navajajo, da se bo delež smrti z medicinsko zastrupitvijo v nekaj letih ustalil na okoli 3-4% t.j. okoli 800 ljudi na leto.

4. Uzakonitev zastrupljevanja bolnih in ostarelih (evtanazije in asistiranega samomora) bo vodila v povečanje samomorov v vseh starostnih skupinah ter postopno uzakonitev medicinske zastrupitve tudi drugih skupin ljudi. To se dogaja v državah, ki so to že uzakonile npr. na Nizozemskem, Španiji in v Belgiji. Zastrupljevalski lobi želi v Sloveniji legalizirati uporabo strupa pentobarbital, ki ga v ZDA uporabljajo za izvajanje smrtne kazni.

5. Medicinska zastrupitev bolnikov in ostarelih v obliki evtanazije in samomora s pomočjo predstavlja grozljivo nevarnost za varnost ranljivih ljudi, ki se čutijo osamljene in odvečne. 

6. Legalizacija medicinske zastrupitve bo mlade z običajnimi težavami, ki sodijo k odraščanju, spodbujala k razmišljanju o končanju življenja. Ljudem, ki razmišljajo o samomoru, je potrebno pomagati, ne pa jim dajati spodbude in potrditve, da je to prava pot v življenju. Slovenija je že desetletja država z eno največjih stopenj samomorilnosti med vsemi državami sveta. 

7. »Zastrupljevalski lobi«, ki nam vsiljuje medicinsko zastrupitev bolnih in ostarelih hoče zlorabiti zdravstvene in socialne zavode ter domove za ostarele za nagovarjanje bolnih in ostarelih za medicinsko zastrupitev. Prav tako bodo preko medijev reklamirali medicinsko zastrupitev kot t.i. pravico bolnih in ostarelih. To je sprevrženo in spominja na nacizem. 

8. Zdravniki so izbrali svoj poklic in zahtevno šolanje zato, da bi pomagali ljudem živeti. T.i. zastrupljevalski lobi in vlada jih ne smeta siliti, da bodo svoje znanje uporabili za sejanje smrti ter v prelom Hipokratove prisege. Podpiramo zdravnike, ki množično zavračajo medicinsko zastrupitev bolnih in ostarelih. 

Spodaj podpisani pozivamo vse zdravnike, medicinske sestre in medicinske tehnike ter farmacevte, da strokovno povzdignejo glas proti etično sprevrženemu zakonu in prepričajo politike, da naloge zastrupljevanja bolnih in ostarelih ne bodo prevzeli na svoje rame in svojo vest. Prav tako naj zaščitijo zdravstvene prostore in domove za starejše kot varne kraje, kjer bo za bolnike in ostarele poskrbljeno in v katere zastrupljevalski propagandisti ne bodo imeli dostopa. Današnji bolni in ostareli so v času svojega življenja veliko delali in prispevali k družbeni blaginji, zato zaslužijo sočutje, pomoč in blaženje bolečin v težkih preizkušnjah, ne pa nagovarjanja v smrt. Bodimo družba sočutja in prijaznosti do bolnih in ostarelih.

Spodaj podpisani se strinjam, da sem obveščen/a o aktivnostih za zaščito bolnikov in ostarelih pred zakonom, s katerim hočejo uvesti medicinsko zastrupitev bolnih in ostarelih.  

Gibanje za otroke in družine

Peticijo podpišite na tej povezavi: Za zaščito bolnikov in ostarelih pred medicinsko zastrupitvijo (evtanazijo in asistiranim samomorom)

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top