Zavod za zdravstveno zavarovanje zavrnil sprejem 8.300 podpisov in predstavitev argumentov za plačilo Nežinega zdravljenja v tujini!

Gibanje za otroke in družine je na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije naslovilo pismo, s prošnjo za srečanje, na katerem bi jim izročili več kot 8.300 podpisov, naj se Neži omogoči zdravljenje v tujini ter jim predstavili strokovne in pravne argumente, da so izpolnjeni vsi pogoji, da zdravljenje in prevoz plača zdravstvena zavarovalnica. Žalosten odgovor!

Žalosti nas, da se predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ne želijo srečati s člani Gibanja za otroke in družine in osebno prevzeti 8.300 podpisov plačnikov zdravstvenega zavarovanja. Od zavoda bi pričakovali pripravljenost na dialog in konstruktivno iskanje najboljših rešitev v interesu Neže in njene družine.

1. Nesprejemljivo je, da se na zdravstveni zavarovalnici oklepajo svojega stališča, s katerim so enkrat že zavrnili plačilo stroškov za zdravljenje in prevoz Neže ter si togo v skladu s svojo interpretacijo razlagajo 44.a, 44. b in 44. c člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, čeprav vedo, da je v konkretnem primeru prišlo do nesoglasja med starši in kliničnim centrom, ki sedaj nagaja in noče izdati pozitivnega mnenja za zdravljenje Neže v tujini.

2. Zakonski razlog (44a. člen) za plačilo je, kljub negativnemu mnenju konzilija Kliničnega centra, izpolnjen, saj v bolnišnici v Padovi Nežo ZDRAVIJO, v kliničnem centru pa so ji le blažili bolečine oz. zagotavljali paliativno oskrbo ter čakali na njeno smrt.

Prijazno, v dialog usmerjeno pismo, ki ga je Metka Zevnik 23. 11. 2016 naslovila na Zavod za zdrvstveno zavarovanje:

"Zadeva:  Prošnja za sprejem in pogovor ob predaji podpisov, zbranih s
peticijo za Nežo Arnolj

Spoštovani gospod Sušelj, v. d. generalnega direktorja

Gibanje Za otroke in družine. si (http://www.zaotrokeindruzine.si/) je civilno družbena organizacija , v kateri združujemo mlade, starše in stare starše v želji, da skupaj naredimo Slovenijo otrokom in družinam bolj prijazno. Izmed naših ciljev smo kot prvega izpostavili spoštovanje življenja.

Ob tragediji, ki se dogaja mali Neži in družini Arnolj, je peticijo za pravico do njenega zdravljenja s svojim podpisom podprlo že več kot 8300 državljank in državljanov. Predlagamo, da vam podpise izročimo osebno ter se ob tem pogovorimo o strokovnih argumentih in pravnih podlagah za zagotovitev pravice staršev do plačila Nežinega prevoza in obravnave v tujini iz pravice zdravstvenega zavarovanja.

Vljudno vas prosimo za  termin skupnega srečanja.

S spoštovanjem,

Metka Zevnik
v imenu Gibanja za otroke in družine. si"

Tako birokratsko formalistično neupoštevajoč določila celo tistih členov zakona, na katere se sami sklicujejo, pa so 24. 11. 2016 odgovorili iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje:

"Spoštovana gospa Zevnik,

v zvezi z vašim sporočilom vas obveščamo, da konkretnega primera o deklici Neži ne moremo komentirati.  Glede na to, da je na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) primer še v postopku reševanja, vam lahko pojasnimo le sistem napotovanja oseb na zdravljenje v tujino.

Zavarovana oseba oz. njen zakoniti zastopnik ima kot stranka v postopku pravico do pravnega varstva v zvezi z odločbo glede zdravljenja v tujini, ki je bila izdana pri Zavodu na prvi stopnji. Zavarovane osebe so upravičene do zdravljenja v tujini na podlagi 44.a, 44.b ali 44.c člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: Zakon).  Zelo podrobno so ti trije postopki uveljavljanja pravic opisani na spletni strani Nacionalne kontaktne točke za čezmejno zdravstveno varstvo, ki jo je vzpostavil Zavod na podlagi evropske Direktive - klikni tu.

Ob tem naj poudarimo, da 44.a člen Zakona določa, da zavarovane osebe uveljavljajo pravico do pregleda,  preiskave ali zdravljenja v tujini, kadar so v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Slovenija) izčrpane možnosti zdravljenja, z zdravljenjem pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje ali preprečitev nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja. V postopku odločanja o tej pravici Zavod o izčrpanosti zdravljenja v Sloveniji, pridobi mnenje konzilija terciarne ustanove. Odločitev o tem, ali bo zavarovana oseba upravičena do zdravljenja v tujini zaradi izčrpanih možnostih zdravljenja, je glede na trenutno veljavno zakonodajo  odvisna od strokovno-medicinskega mnenja konzilija. Torej, če  je navedeni konzilij mnenja, da možnosti zdravljenjav Sloveniji niso izčrpane (ker zagotavljamo standardno, doktrinarno utemeljeno zdravljenje v Sloveniji), zavarovana oseba, na podlagi 44.a člena Zakona, ni upravičena do zdravljenja v tujini.

V primeru pozitivnega mnenja Zavod krije vse stroške zdravljenja v tujini, ter nekatere druge stroške npr. prevoz, stroške spremstva enega starša. Zavod je  v letu 2015  prejel 662 vlog za odobritev zdravljenja v tujini
zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v  Sloveniji. Pozitivno je bilo rešenih 518 vlog o napotitvah na zdravljenje, pregled in preiskavo v tujino.

Še enkrat navajamo, da konkretnega primera ne moremo komentirati  zaradi nezaključenega postopka, želimo pa  deklici Neži čimprejšnje okrevanje.

Lepo vas pozdravljamo,

Marjan Sušelj, univ.dipl.psih
vršilec dolžnosti generalnega direktorja
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
"

-------------------------

Ker se predstavniki zdravstvene zavarovalnice niso pripravljeni pogovarjati, vas vabimo, da jim še vi pišete pismo in jih prosite, da plačajo zdravljenje Neže v Italiji in prevoz. Pišite na naslov: di@zzzs.si

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top