Akademsko društvo pravnik nasprotuje sodnemu pregonu dr. Tadeja Strehovca

Akademsko društvo Pravnik (ADP) opozarja na nesprejemljivi ideološki pravosodni pregon duhovnika p. dr. Tadeja Strehovca, generalnega tajnika Slovenske škofovske konference, ki ima status verskega uslužbenca v skladu z Zakonom o verski svobodi.

Državno tožilstvo Slovenije je zoper omenjenega verskega uslužbenca vložilo obtožnico, ker je na spletu omogočil objavo članka, ki razkriva skupino vplivnih in javno izpostavljenih posameznikov, ki lobirajo za promocijo umetne prekinitve nosečnosti oziroma spodbujajo splav nerojenih otrok.

Obtožnica je večstransko neosnovana, mdr. v zakonskih znakih spodbujanja oziroma razpihovanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ogrožanja ali motenja javnega reda in miru in uporabe grožnje, zmerjanja ali žalitev. Celotna obtožnica, ki niti ni utemeljena na vseh znakih kaznivega dejanja, izhaja iz domnev in ni nikjer podprta z datumi posameznih dejanj (npr. kdo in kdaj naj bi na zvonec narisal kljukast križ; prejel elektronsko sporočilo, ki bi ga bilo mogoče uvrstiti v kategorijo motenja javnega reda in miru). Obtožnica je nestrokovno oprta na konstrukt o subjektivnih razžalitvah in domnevnih diskreditacijah, ki naj bi bile povezane z nekimi zunanjimi dejanji (npr. elektronska sporočila, grožnje po telefonu, zmerjanje na ulici, kljukast križ), katerih dejansko stanje pa ni utemeljeno z dejstvi, datumsko določeno in utemeljeno medsebojno povezano.

Z obtožnico državno tožilstvo odstopa od svojega dosedanjega pravnega stališča o pregonu kaznivega dejanja Javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu KZ-1 (št. Ktr 2/13-6/HJ-TL/vg, z dne 27. 2. 2013). Do sedaj je državno tožilstvo pazilo, da je pri izvajanju pregona za kaznivo dejanje po 297. členu KZ-1 upoštevalo poseg v ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja in svobode tiska. Do sedaj je državno tožilstvo v vsakem posameznem primeru presodilo, ali je kazenski pregon nujen po merilu sorazmernosti in je uveljavljanje kazenske represije zadnje možno sredstvo za odpravo negativnih pojavov v družbi (načelo ultima ratio). V primeru obtožnice zoper duhovnika Strehovca pa se je državno tožilstvo neutemeljeno voluntaristično ali na pritisk določenega lobija odločilo, da od uveljavljenega pristopa pregona odstopi in močno poostri kazensko represijo na področju svobode izražanja in svobode tiska. Takšno ravnanje močno odstopa tudi od ustaljene sodne in ustavnosodne prakse ter znanih kriterijev za pregon sovražnega govora v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP).

Iz poostrene kazenske represije državnega tožilstva izhaja, da je javno zavzemanje za katoliški nauk in moralo kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti. Tudi to je v nasprotju s sodno prakso ESČP, ki je v primerih Knudsen proti Norveški z dne 8. 3. 1985 in Van Schijndel in ostali proti Nizozemski z dne 10. 9. 1997 odločilo, da nasprotovanje umetni prekinitvi nosečnosti oziroma splavu uživa varstvo 9. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Državno tožilstvo s takšno obtožnico stigmatizira katoličane in Katoliško Cerkev za protipravno osnovano in delujočo skupnost oziroma organizacijo. Pravosodna politika kazenskega pregona s takšnim stališčem državnega tožilstva postaja protipravno segregacijska, saj katoličanom odreka človekove pravice in temeljne svoboščine kot je svoboda vesti, veroizpovedi in izražanja.

ADP zato poziva državno tožilstvo, da zoper duhovnika Strehovca nemudoma umakne obtožnico in preneha z ideološko pravosodno politiko, ki je izbrano uperjena proti katoličanom in Katoliški cerkvi.

Akademsko društvo pravnik

Ljubljana, september 2018

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top