Anja Kopač Mrak spet vsiljuje ideološki Družinski zakonik!

Družina in zakonska zveza zanemarjeni, babice in dedki pa popolnoma prezrti!

Nad predlogom novega Družinskega zakonika, ki ga ministrica te dni daje v javnost, smo v Gibanju za otroke in družine razočarani in mu odločno nasprotujemo. Dobronamerni predlogi, s katerimi smo v času javne obravnave želeli doseči sprejemljiv družinski zakonik, niso bili upoštevani. Koalicija Mira Cerarja se iz decembrskega referenduma očitno ni nišesar naučila!

Žal gre ponovno za ideološki zakonik, kar je razvidno že iz drugega člena uvodnih določb, ki ponovno postavi na glavo pojmovanje družine, saj opredeli družino kot življenjsko skupnost otroka, ki mu kot družinske člane dodamo starše ali neko drugo odraslo osebo, ki za otroka skrbi. Gre za prefinjen poskus ponovnega vsiljevanja homo-lezbične-bi-trans-queer seksualne ideologije, ki išče le lastne poti, kako se dokopati do otrok, pomen mame in očeta pa potiska na obrobje.

Za vnučke veliko storijo prav babice in dedki, Anja Kopač Mrak jih ne upošteva!

Medtem ko Anja Kopač Mrak izdatno podpira homo-lezbični-bi-trans-queer lobi, pa v svojem  Družinskem zakoniku ponovno popolnoma prezre babice in dedke kljub obljubi, da bo upoštevala zahteve Gibanja za otroke in družine.Navkljub našemu glasnemu opozarjanju, da je v pojem razširjene družine potrebno vključiti tudi babice in dedke, ki v Sloveniji požrtvovalno skrbijo za tisoče vnučkov in tako pomagajo mladim, so stari starši spet popolnoma prezrti! Zelo žalostno in zaskrbljujoče dejstvo!

V Uvodnih določbah je tudi pojem zakonske zveze v primerjavi z ZZZDR okrnjen. Zakonska zveza kot temelj zdrave družine, v kateri imajo otroci dokazano najboljše možnosti za zdravo rast in razvoj, je omenjena bolj mimogrede, v 3. členu uvodnih določb pa je celo izpuščen pomen zakonske zveze, ki je v zasnovanju družine!

Zakonik sicer vsebuje prenos nekaterih pristojnosti iz CSD na sodišča, vendar pa so dobre rešitve Zakonika ponovno talec vsiljevanja ideološkega razumevanja osnovnih pojmov kdo in kaj je družina ter poskusa zmanjševanja pomena zakonske zveze.

Na ideološki osnovi se uvaja tudi pojem »starševska skrb«, in ga ZZZDR ne pozna. Celota pravic in obveznosti staršev do otrok bi bila še vedno najlepše opredeljena kot »roditeljska pravica«, saj kaže na krvne vezi med starši in otroki. Ministrstvo jemanje pomena biološkim staršem opravičuje s tem, da gre po eni strani za obveznost staršev do otrok, po drugi strani pa imajo prav takšne obveznosti tudi morebitni posvojitelji, ki sicer niso roditelji, so pa starši. Če upoštevamo samo dejstvo, da velika večina otrok živi pri roditeljih, ne pa posvojiteljih, takšno poseganje v čast mater in očetov, ki otroke rodijo, nikakor ni upravičeno, ampak je žaljivo. Če bi Anja Kopač Mrak vsaj malo spoštovala starše, bi predlagala  sprejemljiv izraz, npr. "roditeljska odgovornost", ki ga imajo Nemci, ali pa »roditeljska skrb«, s čimer ne bi žalila mam in očetov.

Še en za lase privlečen razlog, da naj bi bil pojem starševska skrb primernejši od pojma roditeljska pravica pa ministrstvo najde v obtoževanju staršev, da v medsebojnih sporih izraz roditeljska pravica razumejo preveč posesivno in otroka štejejo kot lastnino.

Avtor

Franci Donko

Socialni delavec

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top