Nasveti: Davčne olajšave za otroke, PODALJŠAN ROK DO 10.2.!!!

Podaljšan rok za vložitev davčne olajšave je 10. februar. Če zamudite ta rok, lahko uveljavljanje olajšav za otroke spremenite  z ugovorom zoper informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmejo aprila ali maja.

Davčne olajšave za otroke so pomemben ukrep družinske politike, ki dopolnjuje otroški dodatek. V Sloveniji so urejene tako, da znižujejo davčno osnovo ter posledično znesek davka, ki ga moramo plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega. V naslednji tabeli so prikazane davčne olajšave za različno število otrok in njihov najnižji in najvišji možen učinek na letni ravni.

Število otrok v družini 1 2 3

Znesek olajšave, za katerega se

zniža davčna  osnova (letno)

2.436,92 € 5.086,16 € 9.504,70 €
Znesek olajšave, za katerega se zniža davčna  osnova (letno) 389,91 € 813,79 € 1.520,75 €
Znižanje davka pri davčni stopnji 41% letno) 999,14 € 2.085,33 € 3.896,93 €

V prvi vrstici je prikazan znesek možne davčne olajšave pri danem številu otrok v družini. To je znesek, za katerega se staršem lahko zniža davčna osnova. Ker se jim zniža davčna osnova, se jim posledično zniža tudi davek. Znižanje tega davka pa je odvisno od tega, po kakšni davčni stopnji bi morali plačati davek na tisti del davčne osnove, ki se zaradi davčne olajšave odšteje od njihove davčne osnove. Za boljšo predstavo je v drugi vrstici tabele prikazano znižanje davka v primeru, da bi bil davek od odštete osnove odmerjen po stopnji 16%, v tretji vrstici pa za primer, da bi bil davek od odštete osnove odmerjen po stopnji 41%, ki za veliko večino davčnih zavezancev pomeni najvišjo davčno stopnjo.

Iz vsega povedanega hitro postane jasno, da je učinek davčnih olajšav odvisen tudi od tega, kako jih uveljavimo. 
Primer: Oče in mama imata tri otroke in vsak povprečno plačo. Če eden uveljavi olajšavo za dva otroka, drugi pa za enega, bo njun skupni letni davčni prihranek zaradi otrok 1.793 EUR, če olajšave za vse tri otroke uveljavi le eden izmed njiju, bo skupni davčni prihranek zaradi otrok znašal 1.843 EUR, če uveljavita olajšavo vsak za 6 mesecev za vse tri otroke, pa bo njun skupni davčni prihranek 2.166 EUR letno. Razlike niso zanemarljive. Med najboljšim in najslabšim načinom je razlika kar 373 EUR.

V splošnem je izkoristek najslabši, če si starši olajšave delijo po otrocih (če oče in mati izkoristita olajšavo vsak za enega otroka ali eden za dva in drugi za enega itd). V splošnem je bolje, če olajšavo za vse otroke v celoti (to pomeni za vse leto) ali vsaj v večjem delu (za več kot polovico mesecev) uveljavi tisti izmed staršev, ki ima višje dohodke. Od višine dohodkov staršev pa je odvisno, ali za najboljši izkoristek zadošča, da olajšave v celoti uveljavi tisti, ki ima višje dohodke, ali pa uveljavita olajšavo za vse otroke oba, vsak za nekaj mesecev (npr. eden za 8, drugi za 4 mesece).

Nekaj osnovnih napotkov:
- Če je razlika med dohodki očeta in mame večja od skupnega zneska davčne olajšave (znesek v prvi vrstici tabele), naj olajšavo v celoti uveljavi tisti izmed njiju, ki ma višje dohodke.
- Če imata oba približno enake dohodke, bo največji učinek, če vsak uveljavi olajšavo za vse otroke za 6 mesecev (eden za prvih 6, drugi za drugih 6 mesecev). V odvisnosti od višine dohodkov je sicer možno enak učinek doseči tudi s kakšno drugačno delitvijo, ta je le najbolj preprosta.
Najbolj zanesljivo pa najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav ugotovite z izračunom. To najlaže naredite s pomočjo obrazca za izračun dohodnine, ki je prilagojen prav za ta namen. Dobite ga na spletni strani www.druzinskapobuda.si. Izračun z enakimi podatki preverite še na spletni strani Davčne uprave http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2013/  (TESTNI IZRAČUN DOHODNINE).
Če ste ugotovili, da bi bilo davčne olajšave za otroke bolje uveljaviti drugače kot ste jih pri svojih delodajalcih uveljavljali med letom ali med letom teh olajšav sploh niste uveljavljali, in želite da se najboljši način upošteva že v informativnem izračunu, morate najkasneje do 5.2.2014 na DURS poslati »Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2013«. Tako bo DURS vaše podatke upoštevala že v informativnem izračunu in boste vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v poletnih mesecih. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na prej omenjeni spletni strani DURS.

Pomembno opozorilo: Vlogo o spremenjenem uveljavljanju olajšav za otroke morata vložiti oče in mama.

Če zamudite prej omenjeni rok, lahko način uveljavljanja olajšav za otroke spremenite tudi z ugovorom na informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmemo v mesecu maju. Po prejemu informativnega izračuna izračunate najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložite ugovor na ta izračun. DURS vam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala vaše spremembe. Tudi pri tem velja, da morata za ta namen vložiti ugovor oba, oče in mama. Pri tem načinu boste vračilo preveč plačane dohodnine prejeli v jesenskih mesecih.

Vpliv na otroški dodatek

Način uveljavljanja davčnih olajšav vpliva na višino vašega neto dohodka in s tem na dohodkovni razred za otroški dodatek. Prej omenjeni obrazec vam omogoča tudi izračun dohodkovnega razreda za otroški dodatek, tako da lahko ob različnih načinih uveljavljanja davčnih olajšav sproti preverjate tudi morebiten vpliv na višino otroškega dodatka. Če ste slučajno blizu meje dohodkovnega razreda, je možno, da je za vašo družino ugodneje, da davčne olajšave uveljavite manj ugodno, če bi na ta račun v naslednjem letu dobili za večji znesek otroškega dodatka in bi bila ta razlika pri otroškem dodatku večja od učinka davčne olajšave, ki bi se mu odpovedali. Vse to je seveda potrebno izračunati. Če tegale ne razumete povsem dobro, je najbolje, da se s tem ne ukvarjate, ampak le čim bolj optimalno uveljavite davčne olajšave, saj bo to denar, ki ga boste dobili že letos, morebiten višji otroški dodatek pa praviloma šele v naslednjem letu.

Želim vam čim boljši izkoristek davčnih olajšav, predvsem pa veselja in ljubezni v vaših družinah!

Tomaž Merše

Več na:  http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2013/

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top