Družinski zakonik: Rejništvo naj se preimenuje v začasno nadomestno starševstvo

Poimenovanje »rejništvo« ni primerno in ga mnogi otroci, ki so ali so bili vključeni v to obliko varstva in vzgoje, razumejo kot nespoštljivo in žaljivo. Redukcija dejanske funkcije začasnega nadomestnega starševstva na »reditev« oz. »rejenje«, kar je v sodobni slovenščini izraz, ki se uporablja v živalskem in živinorejskem izrazoslovju, je izrazito neprimeren, nespoštljiv in žaljiv do vseh, ki so vanj vključeni. Zato v Gibanju za otroke in družine predlagamo preimenovanje v: začasno nadomestno starševstvo.

Besedna zveza »začasno nadomestno starševstvo« odraža funkcijo in namen te oblike varstva in vzgoje otrok. Funkcija te oblike varstva in vzgoje je, da otrok, za katerega mama in oče začasno ne moreta izvajati starševske skrbi, dobi začasno to varstvo in vzgojo v nadomestni družini. Funkcija nadomestnih dveh staršev je, da v vsakdanjem življenju in opravilih, nadomeščata mamo in očeta in pri tem, če imata svoje otroke, med svojimi otroki in otroki, ki sta jima nadomestna mama in oče, v času izvajanja dejavnosti začasnega nadomestnega starševstva ne delata razlik. Besedna zveza pomemben poudarek daje tudi začasni naravi te oblike varstva in vzgoje otroke, kar je glede na dosedanjo prakso izjemno pomembno, saj se je ta institut v mnogih primerih izvajal celo kot trajen.

V primeru, da bo ta predlog Gibanja za otroke in družine sprejet, se v celotnem zakonu beseda »rejništvo« nadomesti z besedno zvezo »začasno nadomestno starševstvo«, beseda »rejenec« z besedno zvezo »otrok v začasni nadomestni družini«, beseda "rejnik" z besedo »začasna nadomestna mama ali začasni nadomestni oče«, besedna zveza »rejniška dejavnost« z besedno zvezo »dejavnost začasnega nadomestnega starševstva«, besedna zveza "rejniška družina" z besedno zvezo »začasna nadomestna družina« v ustreznih slovničnih oblikah.

Gibanje za otroke in družine

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top