Državne štipendije za mladoletne dijake

Z novim letom se spet vračajo državne štipendije za mladoletne dijake. Te bodo znašale polovico zneska štipendije za študente. Kdor bo oddal vlogo še do konca decembra, bo štipendijo dobil že za mesec januar 2014, sicer pa za naslednji mesec po vložitvi vloge.

Do štipendije je upravičen dijak, v čigar družini dohodek na družinskega člana v preteklem letu ni presegel 53% povprečne plače v RS, pri čemer je treba kot dohodek upoštevati še del otroškega dodatka. Poenostavljeno lahko rečemo, da bo do štipendija upravičena večina dijakov iz družin do vključno 5. dohodkovnega razreda (do 53% neto povprečne plače na družinskega člana), nekateri pa bodo zaradi upoštevanja otroškega dodatka izpadli. Ker vam bodo na CSD ob tej vlogi na novo določili tudi otroški dodatek, ki bo odslej tudi za dijake enak kot za mlajše otroke, je dobro pred oddajo vloge preveriti, ali boste štipendijo tudi dejansko dobili ali ne, da ne bi prišlo do tega, da bi vam predčasno znižali otroški dodatek (pred iztekom trenutno veljavne odločbe o otroškem dodatku), štipendije pa ne bi dobili.

Kako to izračunamo? V odločbi o otroškem dodatku preberemo skupni znesek neto dohodkov družine, ki jih je CSD izračunal za dodelitev otroškega dodatka. Temu znesku prištejemo znesek v tej odločbi dodeljenega otroškega dodatka. Dobljeni znesek delimo s številom družinskih članov, da dobimo dohodek na družinskega člana za izračun štipendije. Ta znesek nato delimo z 12, nato pa še zneskom povprečne mesečne neto plače v RS v letu 2012 (991,44 EUR – tudi ta podatek najdete v odločbi). Če bo tako dobljen rezultat manjši od 0,53 (53%), lahko pričakujete, da boste štipendijo dobili, saj se bo pri izračunu na CSD upošteval nižji znesek otroškega dodatka, kot ga prejemate zdaj. Seveda se bo v novem postopku ponovno pregledalo vse premoženje in prihranki družine. Če so se ti od zadnje odločbe povečali, je treba upoštevati tudi to.

Zato svetujemo, da vlogo za pridobitev državne štipendije čim prej (še ta mesec) oddajo vsi dijaki iz družin do vključno 4. dohodkovnega razreda (za te izračun ni potreben) in vsi dijaki iz družin v petem dohodkovnem razredu, ki po zgoraj predstavljenem izračunu ocenijo, da bodo štipendijo dobili. Če ocenijo, da je ne bodo dobili, naj počakajo do izteka veljavnosti sedanje odločbe o otroškem dodatku, da bodo imeli kolikor se da dolgo vsaj povišan otroški dodatek za dijake. Ob naslednji vlogi pa naj uveljavljajo tudi pravico do štipendije, da se zanesljivo izkaže, ali bi štipendijo lahko dobili ali ne.

Tomaž Merše, predsednik društva Družinska pobuda

 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top