ZRC SAZU vabi v četrtek, 17. 11. na predavanje Krimska jama

HISTORIČNI SEMINAR ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA CENTRA SAZU

vabi v četrtek, 17. novembra 2016, ob 11. uri v Prešernovi dvorani SAZU, Novi trg 4, pritličje

na predavanje

Krimska jama

Partizanske enote so v bližini brezna Krimska jama nad Borovnico taborile že od jeseni 1941, junija in julija 1942 pa so na podlagi prijav partijskih obveščevalcev in terenskih odborov ter odredb raznih partizanskih in partijskih forumov vanjo pometale več nedolžnih ljudi. Od novembra 2015 do septembra 2016 so člani jamarskega kluba iz Borovnice v sodelovanju s številnimi društvi, domačini in štirimi strokovnimi sodelavci iz brezna izkopali posmrtne ostanke 28 ljudi, ki so bili nato 9. oktobra letos pokopani na pokopališču v Begunjah pri Cerknici.

Predavali bodo
izr. prof. dr. Andrej Mihevc, mag. Stane Okoliš in izr. prof. dr. Anton Velušček
Andrej Mihevc, znanstveni svétnik na Inštitutu za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, je bil predsednik Jamarske zveze Slovenije in pomožni tajnik Mednarodne speleološke zveze − UIS. Njegovo raziskovalno področje vključuje speleologijo, geomorfologijo krasa, paleontologijo, klimatologijo in rabo krasa. Zgodovinar Stane Okoliš, direktor Slovenskega šolskega muzeja, je objavil monografijo Žrtve druge svetovne vojne na ožjem Notranjskem (1996) in več člankov, v katerih osvetljuje dogajanje med drugo svetovno vojno v Ljubljanski pokrajini. Anton Velušček, vodilni slovenski raziskovalec arheologije mokrih tal, je predstojnik Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, kjer se ukvarja z neolitikom in eneolitikom jugovzhodnoalpskega prostora. Kakor Andrej Mihevc je član Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih morišč.

Vljudno vabljeni!

Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si.

Avtor

Franci Donko

Socialni delavec

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top