Kako znižati strošek vrtca, zvišati otroški dodatek? S 1. AVGUSTOM LAHKO ODDATE VLOGE, ČE STE IZGUBILI SLUŽBO, PREŠLI NA POLOVIČNI DELOVNI ČAS ALI SE UPOKOJILI!

Objavljamo pismo bralke, katere družina se je znašla v stiski. Družinski dohodki so bistveno manjši, cena vrtca pa taka kot je bila, ko je imela družina bistveno višje dohodke. Po 1. septembru se bo to dalo urediti. Od 1.8.2014 lahko vložite vlogo na podlagi spremenjenih razmer in zahtevajte upoštevanje aktualnejših (nižjih) dohodkov.

Pismo bralke:
"Spoštovani,

Najprej se vam naj zahvalim za vaše delo, ki ga zelo spoštujem. Vesela sem, da je nekomu res mar za resnične probleme in za prikazovanje teh problemov tudi v drugi luči, kot jih večinski mediji.

Se pa na vas obračam s prošnjo oz. s prikazom "novega" problema, ki ni ravno nov (kot mi je znano je na tem področju Civilna iniciativa že delovala). Naši družini (in poznam še veliko drugih družin, ki se srečujejo s podobnim problemom) predstavlja velik problem plačilo vrtca.

Mož je imel nadpovprečno plačo, jaz povsem povprečno, skupaj je naneslo, da smo za plačilo vrtca padli v 6. ali 7. plačilni razred. Selitev iz enega dela države v drugega, je prinesla velike spremembe v našem družinskem proračunu. Mož ima pol manjšo plačo, jaz sem morala dati odpoved, nove službe ne dobim. Sem samozaposlena, kar pomeni občasni prihodek in minimalna plača za polovični delovni čas. Strošek vrtca pa se nikakor ne more znižati, saj se upoštevajo prihodki za predpreteklo leto. Za vrtec plačujemo 450 eur (za tri otroke - hvala Bogu in vam, da plačilo tretjega otroka za starše ne povzroča stroškov).

S septembrom gre najstarejša hči v šolo, v vrtcu ostaneta še dva otroka, za katerega bomo morali plačevati še več, saj bo najmlajši takrat star dve leti, kar pomeni, da bo v jasličnem oddelku, ki je najdražji. Predvidevamo, da bo od septembra dalje strošek vrtca znašal čez 500 eur. Naš družinski proračun je pa že več kot pol leta znižan za cca. 65 odstotkov. Kljub temu, da imamo toliko nižje prihodke, plačilo vrtca ni mogoče znižati in ga ne bo mogoče znižati še dve leti!

(...)

Zahvaljujem se vam za čas, ki ste ga namenili mojemu sporočilo.

Želim vam veliko uspeha pri vašem nadaljnjem delu.

Lepo vas pozdravljam,

Bralka"

Odgovor:

S podobno stisko se srečuje zelo veliko družin. Spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C) med spremembe, pri katerih se naredi nov izračun, navaja tudi  izgubo službe, prehod na polovični delovni čas, ali ob upokojitvi.

To določilo začne veljati s 1. septembrom 2014. Vlogo pa boste lahko vložili že s 1. avgustom 2014 in na podlagi spremenjenih razmer in zahtevali upoštevanje aktualnejših dohodkov namesto preteklih.

Ker se v naši državi pogosto zaplete pri podrobnostih smo na podlagi tega in podobnih vprašanj na pristojno službo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslali dopis s konkretnimi vprašanji.

Dne 29.4.2014 smo na ministrstvo poslali tale dopis:
»Spoštovani,
na nas se obračajo ljudje, ki jih zanima:
1. kdaj je potrebno vložiti vloge za nove razvrstitve v razrede na podlagi 1. člena novele ZUPJS v povezavi s prehodno določbo, ki določa kot datum uporabe teh določil 1.9.2014?
2. Zanima nas tudi, kateri dohodki bodo upoštevani in v kakšnem času lahko pričakujemo, da bodo izdane odločbe, glede na to, da gre v vseh primerih za hudo stisko?
3. Od kdaj bodo imele odločbe učinek na znižanje npr. stroškov vrtca? Prav bi bilo, da bi bil to datum oddaje vloge, saj za podaljševanje tega roka vlagatelji niso krivi niti nimajo nobenega vpliva na to, kdaj bo vloga rešena.

Prosimo za jasen in praktičen odgovor.

Hkrati vas prosimo, da centre za socialno delo obvestite, naj te vloge obravnavajo prednostno in hitro.

Za odgovor in sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo.

Lepo pozdravljeni,

Civilna iniciativa za družino in pravice otrok«

Dobili smo naslednje odgovore:
1. kdaj je potrebno vložiti vloge za nove razvrstitve v razrede na podlagi 1. člena novele ZUPJS v povezavi s prehodno določbo, ki določa kot datum uporabe teh določil 1.9.2014?
odgovor minisrtstva: Za vloge, ki bodo vložene avgusta 2014, se bodo uporabile spremembe določb ZUPJS, ki se začnejo uporabljati 1.9.2014, med katerimi je tudi 3. člen ZUPJS.

Stranke bodo lahko že z mesecem avgustom začele sporočati nove okoliščine, ki se na podlagi trenutno veljavne zakonodaje, niso štele kot spremembe (npr. trenutno se šteje kot sprememba izguba dohodka iz dela, ne pa če je stranka začela prejemati pokojnino - velja za OD, VR, MU in KU, DS), na podlagi spremembe 42. člena ZUPJS, pa se bodo štele kot spremembe (sprememba vrste periodičnega dohodka, tj. izguba ali začetek prejemanja plače, pokojnine, nadomestila plače.....).

Samo upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka (in torej ne upravičenci do ostalih pravic iz javnih sredstev, ki že imajo veljavno odločbo, ki velja še po 1.9.2014) bodo lahko ne glede na veljavnost njihove odločbe, npr. če jim je bila pravica dodeljena do konca leta 2014, že avgusta 2014 ponovno vložili vlogo za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek (sklep o tem, da je bilo o pravici že odločeno, jim torej ne bo izdan). V primeru prvega odločanja pa bodo CSD-ji po uradni dolžnosti preverili tudi druge pravice, do katerih so upravičenec ali osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, upravičeni na podlagi drugih določb in izdali novo odločbo.

2. Zanima nas tudi, kateri dohodki bodo upoštevani in v kakšnem času lahko pričakujemo, da bodo izdane odločbe, glede na to, da gre v vseh primerih za hudo stisko?
odgovor ministrstva: Za vloge med 1.8.2014 in 31.12.2014 se bodo upoštevali dohodki samo iz preteklega leta oziroma v primeru spremembe vrste periodičnih dohodkov (ker oseba določenega periodičnega dohodka ne prejema več ali prejema drugo vrsto periodičnega dohodka), se periodični dohodek, ki ga stranka ne prejema več, ne upošteva, upošteva pa se morebitni novi periodični dohodek. Npr. stranka se je upokojila in je plačo prenehala prejemati, začela pa je prejemati pokojnino, zato bo glede na navedeno kot dohodek upoštevala samo pokojnina. Pri družinah, ki so upravičene do denarne socialne pomoči, in ki bodo uveljavljale pravice do OD, VR, DS, pa se bodo pri ugotavljanju upravičenosti do OD, VR, DS, vedno upoštevali le njihovi tekoči dohodki. Tekoči dohodki pa so SAMO periodični dohodki (dohodek iz naslova dela preko študentskega servisa NI periodični dohodek), ki so bili stranki izplačani v mesecu pred mesecem vložitve vloge.

Glede na vsakoleten povečan obseg dela CSD-jev v mesecu septembru, lahko pride tudi do zamude pri izdajanju novih odločb (odebelilo ministrstvo).

3. Od kdaj bodo imele odločbe učinek na znižanje npr. stroškov vrtca? Prav bi bilo, da bi bil to datum oddaje vloge, saj za podaljševanje tega roka vlagatelji niso krivi niti nimajo nobenega vpliva na to, kdaj bo vloga rešena.
odgovor ministrstva: Odločbe bodo veljale s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu vložitve nove vloge ali po mesecu, v katerem stranka sporoči spremembo, ali po mesecu, ki je sprožil prvo odločanje po ZUPJS-C:
Npr.
- v primeru nove vloge za znižano plačilo vrtca, vložene avgusta 2014, s 1.9.2014 (če ima stranka že priznano pravico do znižanega plačila vrtca do 31.12.2014, nove vloge za vrtec avgusta ne more vložiti, lahko pa sporoči spremembo - glej spodaj)
- v primeru sporočene spremembe, tj. npr. spremembe vrste periodičnega dohodka meseca avgusta, s 1.9.2014

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top