Kaj je nestrpnost in stigmatizacija kristjanov?

Nestrpnost in diskriminacija proti kristjanom je besedna zveza, ki jo uporabljamo za opis odrekanja enakih pravic kristjanov in socialne izključenosti kristjanov. Izraz "nestrpnosti" se nanaša na socialno razsežnosti, izraz "diskriminacija" pa je del pravne terminologije.

Nestrpna in diskriminatorna dejanja so posledica nasprotovanja posameznim razsežnostim krščanske vere ali moralnih stališč, ki so bistveni del krščanske vere. Prav tako se med ta dejanja uvrščajo izrecni predsodki zoper kristjane in krščanstva kot celote. Na družbeni ravni to lahko vodi do napadov v obliki negativnih stereotipov in socialne izključenosti, na pravni ravni se to kaže na primer z diskriminatorno zakonodajo ali pristranskimi sodbami sodišča, na politični ravni pa se kaže v izključitvi kristjanov iz družbenega in političnega življenja.

Kaj je »kristjanofobija«?

»Kristjanofobija« ali »kristofobija« sta splošna izraza za opis pojavov nestrpnosti in diskriminacije proti kristjanom. Izraz je sestavljen iz besede "krščanski" ali "Kristus" ter besede "Fobos" (φόβος), ki pomeni "nerazumen strah". Izraz pomeni iracionalno sovraštvo do Kristusa, kristjanov oz. do krščanstvo na splošno. V tem okviru govorimo tudi o nestrpnosti proti kristjanom in njihovi diskriminaciji.

Kratka zgodovina "kristjanofobije" 

Izraz "kristijanofobija" je prvič uporabil judovski pravnik Joseph Weiler in je bil uveden v okvir mednarodnih institucij decembra 2004, ko je Evropska unija zaradi verskega prepričanja zavrnila imenovanje katoličana Rocca Buttiglioneja za komisarja EU. Zato politiki in diplomati opozarjajo, da je potrebno diskriminacijo proti kristjanom ustaviti ter pozivajo Združene narode, da se zoperstavijo kristijanofobiji tako kot so to storili v primeru islamofobije in antisemitizma. Visoki komisariat Združenih narodov za človekove pravice s sedežem v Ženevi sedaj obravnava tako pojave "antisemitizma, islamofobije kot tudi kristijanofobije."

Zavod KUL.si

V Zavodu KUL.si vas prosimo, da nam posredujete besedila, oddaje, izjave, članke, povezave, video idr., v katerih avtorji žalijo verujoče državljane in spodbujajo versko nestrpnost, diskriminacijo in stigmatizacijo. Informacije posredujte na naslov: diskriminacija@24kul.si

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top