Uprite se! Pet tehtnih razlogov za odpoved časopisa Delo!

V ponedeljek 24. 2. 2014 je bil v časopisu Delo objavljen intervju s Srečom Dragošem, enim najbolj nestrpnih in do kristjanov sovražnih univerzitetnih profesorjev v Sloveniji. Po mnenju mnogih gre za načrtnega in sistematičnega spodbujevalca predsodkov do katoliške skupnosti v Sloveniji. V intervjuju, ki je nastal v režiji novinarja Mitja Graha, so zapisane številne neresnice, manipulacije in različne oblike nestrpnega in celo sovražnega govora. Uredništvo Dela se je z objavo takšnega kristjanofobnega intervjuja kot že večkrat doslej postavilo na stran tistih, ki spodbujajo sovraštvo do kristjanov, ki se že kaže tudi v čedalje pogostjšem kristjanofobnem nasilju. Če kristjani zaenkrat še ne moremo odpovedati RTV naročnine, pa lahko odpovemo časopis Delo! V nadaljevanju se seznanite s petimi razlogi, da vi in vaši prijatelji odpoveste naročnino na časopis Delo in s tem finančno ne podpirate več nestrpne in kristjanofobne uredniške politike. Prosimo vas, da to sporočilo posredujete čim širšemu krogu svojih prijateljev.

Srečo Dragoš – žalosten primer človeka, ki je nestrpen do verujočih sodržavljanov! Upamo, da se bo čimprej spreobrnil.

V intervjuju z naslovom »Biblični izvirni greh je bila denacionalizacija« je uredništvo časopisa Delo namenilo dve ekskluzivni strani svojega časopisa za javno promocijo znane nestrpnosti in sovražnosti Sreča Dragoša do kristjanov. V njem je Dragoš predstavil svoja manipulativna stališča in s številnimi neresnicami in potvarjanji v slovenskem javnem prostoru netil nestrpnost do katoliške skupnosti v Sloveniji. Prav tako je s svojimi stališči posredno spodbujal sovraštvo do kristjanov, ki smo ga v grafitni verziji prebrali že pred enim letom: »Kristjani! Klali smo vas leta 1945, klali vas bomo leta 2013.«

1. Razlog za odpoved: Novinar Mitja Grah širi neresnico, da se pri nas krši ustavna ločenost države od cerkve. Te besede je v uvodniku v intervju zapisal omenjeni novinar, čeprav je naše Ustavno sodišče že večkrat odločilo, da je Katoliška Cerkev družbeno koristna verska skupnost, ki ji mora država zagotavljati svobodo delovanja.

2. Razlog za odpoved: Časopis Delo je objavil nestrpno stališče Sreča Dragoša, ki odreka pravico katoliški skupnosti do ustanavljanja vrtcev, osnovnih in srednjih šol, univerzitetnih programov itd. To stališče je v neposrednem nasprotju s človekovimi pravicami in ustavo R. Slovenije. Verujoči državljani imajo pravico do ustanavljanja šol in ustanov, kjer vzgajajo svoje otroke v skladu s svojimi prepričanji.

3. Razlog za odpoved: Časopis Delo objavlja stališče, da Cerkev ni družbeno koristna ustanova. Če ni koristna, ali je po mnenju tega časopisa Cerkev družbeno škodljiva ustanova? Gre za še eno dejanje širjenja predsodkov in stališč, ki so v neposrednem nasprotju s slovensko Ustavo.

4. Razlog za odpoved: Časopis Delo je razglasil šolsko in dobrodelno dejavnost za »neversko dejavnost«. Te Dragošove besede pomenijo še eno obliko širjenja predsodkov, kršenja odločitve Ustavnega sodišča in kristjanofobije. Utsanvaljanje šol in pomoč ubogim je sestavni del delovanja verskih skupnosti pa naj bo to v ZDA, Evropi ali pa v Avstraliji.

5. Razlog za odpoved: Delo zagovarja državbo krajo premoženja (nacionalizacijo) katoliške skupnosti kot npr. cerkva, šol in stavb za dobrodelno dejavnost. Uredništvo Dela zagovarja nestrpno in nepošteno stališče, da država ne bi smela vrniti ukradenega premoženja katoliške skupnosti v Sloveniji. Gre za totalitarno pozicijo, ki jo je zagovarjal prejšnji totalitarni režim.

Vedno več ljudi je prepričanih, da današnji težki časi niso primerni za plačevanje kristjanofobične uredniške politike časopisa Dela. Odpoved naročnine je eden od najbolj uspešnih načinov, da bodo novinarji časopisa Delo prenehali s sejanjem nestrpnega, sovražnega in neresničnega govora zoper verujoče državljane. Čas je, da se uredništvu časopisa Delo uprete in prenehati plačevati naročnino. Vaš dragocen in težko zaslužen denar raje namenjajte v dobrodelne in poštene namene. Žal vsak evro za časopis Delo pomeni financiranje novih napadov na katoličane v Sloveniji.

Ja. Lo. 

p.s.
Ta članek posredujte vsem svojim prijateljem in znancem. Ljudje imajo pravico do obveščenost
i.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top