Objavljamo krivični Obtožni predlog tožilca Marka Godca proti dr. Tadeju Strehovcu!

Objavljamo vsebino krivičnega in neustavnega Obtožnega predloga, ki ga je na zahtevo 14 abortivnih aktivistk in Mitje Blažiča (moška kvota ni zagotovljena) proti dr. Tadeju Strehovcu vložil okrožni državni tožilec Marko Godec. Obtožni predlog objavljamo, da se boste bralke in bralci na lastne oči prepričali, kako zrežiran in neutemeljen je sodni proces proti dr. Tadeju Strehovcu. Grozi mu dve leti zapora, zato, ker si upa javno podvomiti v dogmo abortivnega lobija, da nerojen otrok ni človek in zato nima pravice do življenja, kot vsi drugi ljudje.

Ta obtožni predlog v niti enem elementu ne izpolni pogojev za sodni pregon po 297. členu Kazenskaega zakonika v skladu s stališčem Vrhovnega državnega tožilstva, ki smo ga objavili pred nekaj dnevi.

Vabljeni k branju. Če vam bo šlo pri branju vseh zapisanih norosti na smeh, se spomnite, da bi bil lahko na podoben način kdorkoli med nami obtožen za karkoli in strpan v zapor.

----------------------

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Slovenska cesta 41
1000 Ljubljana
Številka: Kt/9197/2016/GM/AP
datum: 5.4.2018

OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Kazenski oddelek
Mali trg 6
1000 Ljubljana                                                     

Na podlagi 3. točke drugega odstavka 45. člena, prvega odstavka 430. člena in tretjega odstavka 431. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), vlagam pri Okrajnem sodišču v Ljubljani zoper obdolženca:

o b t o ž n i  p re d l o g :

1. TADEJ STREHOVEC je kot odgovorni urednik javno spodbujal in razpihoval sovraštvo in nestrpnost, ki temelji na političnem ali drugem prepričanju, dejanje pa je bilo storjeno z uporabo zmerjanja in žalitev ter z objavo na spletnih straneh s tem,

da je neznani storilec s psevdonimom Tine Belin, dne 16.2.2016 na spletni strani http://24kul.si/, z odobritvijo Tadeja Strehovca kot odgovornega urednika spletne strani in direktorja ter edinega družbenika Zavoda za družino in kulturo življenja, s sedežem na naslovu Tržaška cesta 85, Ljubljana, kot lastnika in uporabnika spletne strani, javno objavil članek z naslovom Seznam članov abortivnega lobija proti pravici do življenja, ki spodbuja usmrtitve nerojenih punčk in fantkov!«, v katerem je poimensko navedenih 264 oseb in 13 organizacij, med njimi tudi Mateja Capek, Eva Gračanin, Andreja Hočevar, Anja Koletnik, Tina Mahkota, Marjeta Mencin Čeplak, Jasna Mažgon, Petra Peterka, Heidi Pungartnik, Tanja Rener, Katja Sešek, Ana Marija Sobočan, Tiva Vlaj, Mojca Kovač Šebart in Mitja Blažič, ki so bili na temelju podpisa javne pobude za zaščito ustavnih pravic žensk z dne 15.2.2016, s podpisom katere so podpisniki javno izrazili prepričanje v zvezi s pravico iz 55. člena Ustave Republike Slovenije pravice o svobodnem odločanju o rojstvih otrok, vsi žaljivo in posmehljivo označeni kot člani slovenskega abortivnega lobija, ki je odgovoren za splav 350.000 žensk, članek pa je opremljen tudi s fotografijo, na kateri je pištola prislonjena na trebuh nosečnice, v naslovu članka in v članku pa je navedeno še, da člani tega lobija nasprotujejo pravici do življenja nerojenih punčk in fantkov, da zahtevajo, da vlada Republike Slovenije zaščiti postopke za ubijanje nerojenih otrok, da se zavzemajo za brezplačne kirurške splave nerojenih žensk, homoseksualcev in lezbijk ter, da so za izumiranje slovenskega naroda in kulture ter, da je takšna kultura smrti destruktivna in katastrofa tako za nerojene otroke, ki so ubiti na operacijskih mizah, kot tudi za matere in očete, ki trpijo zaradi postabortivnega sindroma ter za slovensko družbo, ki ima eno najnižjih rodnosti v svetu, članek pa zaključuje s pozivom, da naj se naslovniki članka s prijatelji udeležijo shoda pred Ginekološko kliniko v Ljubljani, članek pa se je nato razširil po družbenih omrežjih facebook in twitter ter na spletnih straneh http://nova24tv.si/, kjer je objava članka vzbudila nadaljnje žaljive in nestrpne komentarje, zaradi objave članka pa so neznanci na zvoncu prostorov društva Legebitra, na naslovu Trubarjeva 76a v Ljubljani, narisali kljukast križ, Eva Gračanin je bila deležna več žaljivih elektronskih sporočil, zaradi česar je večkrat jokala, Mateja Capek je bila deležna grozilnih telefonskih klicev na delovno mesto, na javnem facebook profilu Mitje Blažiča je bil v zvezi s člankom objavljen komentar »kaj boš ti govoril, de si pa član abortivnega lobija« ter drugi negativni komentarji, objava članka je vse zgoraj navedene razžalila in pri njih povzročila občutke zgroženosti, šoka, strahu in jeze, objavo članka pa so doživljali kot poseg v njihovo osebno integriteto in integriteto njihovih družinskih članov ter kot diskreditacijo v javnosti.

2. pravna oseba - ZAVOD ZA DRUŽINO IN KULTURO ŽIVLJENJA je odgovorna za kaznivo dejanje javnega vzpodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 297. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), v zvezi z 2. točko 4. člena in 13. točko 25. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD), ki ga je na način opisan pod točko l . storil neznani storilec s psevdonimom Tine Belin kot avtor in Tadej Strehovec kot odgovorni urednik spletne strani http://24kul.si/, saj so vodstveni ali nadzorni organi pravne osebe, ki je lastnik in uporabnik spletnih strani omogočila storilcu, da je storil kaznivo dejanje opisano pod točko I .

S tem je Tadej Strehovec storil kaznivo dejanje javnega spodbujana sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po tretjem v zvezi s prvim odstavkom 297. člena KZ-1, pravna oseba Zavod za družino in kulturo življenja pa kaznivo dejanje po tretjem v zvezi s prvem odstavku 297. člena

KZ-1, v zvezi z 2. točko 4. člena in 13. točko 25. člena ZOPOKD ter zato

predlagam, da sodišče

I. na javni glavni obravnavi:

l) zasliši kot priče: EVA GRAČANIN (l. št. 1 14-117), MATEJA CAPEK (l.št. 118-121), ANDREJA HOČEVAR (l.št. 122-125), TINA MAHKOTA (l.št. 126-128), MARJETA MENCIN ČEPLAK (l.št. 129-131), JASNA MAŽGON (l.št. 132-134), HEIDI PUNGARTNIK (l.št. 148-150), MITJA BLAŽIČ (l.št. 153-157), TANJA RENER (l.št. 158-160), KATJA SEŠEK (l.št. 161-164), ANA MARIJA SOBOČAN (l.št. 165-168), PETRA PETERKA (l.št. 170-172), ANJA KOLETNIK (l.št. 173-175), TIVA VLAJ (l.št. 176-179), MOJCA KOVAČ ŠEBART (l.št. 182-185);

  1. prebere: zapisnike o zaslišanju prič kot pod točko l.;
  2. prebere: članek »Seznam članov abortivnega lobija proti pravici do življenja, ki spodbuja usmrtitve nerojenih punčk in fantkov« z dne 16.2.2016 (l. št. 51-53), podatki Centralnega registra prebivalstva za ime in priimek Tine Belin (l.št. 54), redni izpis iz sodnega/poslovnega registra (l.št. 57-58), pobuda za zaščito ustavnih pravic žensk z dne 15.2.2016 (l.št. 59-60), uradni zaznamek o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah kaznivega dejanja z dne 9.5.2017 (l.št. 4), izpisek iz kazenske evidence za obdolženca (l.št. 12 in 13), objavo Aleša Primca na družbenem omrežju Twitter z dne 9.3.2017, članek z nasłovom »Slovenski abortivni lobi s kazensko ovadbo nad zagovomike življenja« z dne 30.5.2016, članek z nasłovom »Ali je začela delovati zloglasna ideološka policija?« z dne 3 1.5.2016;
  3. pogleda vsebino spletne strani http://24kul.si/zavod-kulsi (podatki o lastniku spletne strani), pogleda vsebino spletne strani http://nova24tv.si/slovenija/ljudje/slovenskiabortivni-lobij-s-kazensko-ovadbo-nad-zagovornike-zivljenja/ (komentarji članka);
  4. spozna obdolženega za krivega kaznivega dejanja po obtožnem predlogu in ga kaznuje po prvem odstavku 297 člena KZ-I ;
  5. spozna pravno osebo Zavod za družino in kulturo življenja za odgovomo za kaznivo dejanje po obtožnem predlogu in jo kaznuje po prvem odstavku 13. člena ZOPOKD v zvezi s 1. točko prvega odstavka 26. člena ZOPOKD;

O b r a z l o ž i t e v :

Utemeljenost suma, da je obdolženec izvršil očitano kaznivo dejanje, pravna oseba pa je odgovorna za kaznivo dejanje, izhaja iz gradiva zbranega v predkazenskem postopku in izjav prič podanih tekom posameznih preiskovalnih dejanj.

Iz članka z nasłovom »Seznam članov abortivnega lobija proti pravici do življenja, ki spodbuja usmrtitve nerojenih punčk in fantkov! na l.št. 51-53 sodnega spisa izhaja, da gre za članek, ki je bil objavljen 16.2.2016, na spletni strani http://24kul.si/, kot avtor je podpisan Tine Belin. Nad člankom je objavljena fotografija trebuha nosečnice z uprto pištolo in prstom roke na sprožilcu. Iz vsebine članka izhaja, da gre za objavo seznama članov »abortivnega lobija proti pravici do življenja« ter, da osebe s seznama spodbujajo usmrtitve nerojenih punčk in fantkov. Nadalje članek navaja, da je slovenski abortivni lobi grobo napadel Zavod Božji otroci ter, da so molitve pred Ljubljansko porodnišnico vzbudile jezo in nestrpnost oseb s seznama, nadalje pa je navedeno, da se osebe in organizacije s seznama bogato napajajo iz davkoplačevalskega denarja ter so po podatkih Supervizorja prejeli že na desetine milijonov evrov za vsiljevanje abortivne zakonodaje, ter da širijo sovražni govor do vseh, ki se zavzemajo za človekove pravice nerojenih otrok. Navedeno je tudi, da se zavzemajo za izumiranje slovenskega naroda in kulture. Nato je v besedilu članka vključen seznam z imeni in priimki fizičnih oseb ter navedba organizacij, pod seznamom pa je poziv bralcem članka, da se s prijatelji udeležijo shoda pred ginekološko kliniko v Ljubljani.

Iz podatkov javno dostopne spletne strani http://24kul.si/zavod-kulsi je razvidno, da je lastnik spletne strani Zavod za družino in kulturo življenja. Iz rednega izpisa iz sodnega registra izhaja, da je edini družbenik in direktor ter s tem zakoniti zastopnik pravne osebe Zavod za družino in kulturo življenja, obdolženi Tadej Strehovec.

Iz podatkov centralnega registra prebivalstva izhaja, da oseba z imenom in priimkom Tine Belin ni vpisan registru.

Iz pisnega zagovora obdolženca, ki ga je le-ta podal tekom posameznih preiskovalnih dejanj izhaja, da obdolženec zanika izvršitev očitanega mu kaznivega dejanja in je v svoj zagovor pojasnil, da spletna stran www.24kul.si ni medij in kot tak tudi nima urednika, uredniškega odbora in zaposlenih novinarjev, obdolženec sam pa ni urednik. Obdolženec je nadalje navedel, da Tine Belin, ki je naveden kot avtor spornega članka v resnici obstaja, vendar ne bo razkril njegovih osebnih podatkov, gre za psevdonim.

Iz izjav prič zaslišanih tekom posameznih preiskovalnih dejanj gre povzeti, da je bila 15.2.2016 v javnost posredovana pobuda za zaščito pravic žensk, ki so jo poleg drugih oseb in organizacij podpisale tudi vse zaslišane priče. Iz izpovedi prav vseh zaslišanih prič, ki so o objavi članka smiselno izpovedovale enako, gre povzeti, da so jih navedbe v besedilu članka prizadele, članek je bil za vsakega izmed njih tudi osebno globoko žaljiv. Nadalje so priče enako izpovedovale o svojih negativnih občutkih ob predočenju naslovne fotografije članka, ki je pri vseh vzbudila močan čustven odziv.

Iz izjave Eve Gračanin gre dodatno povzeti, da se članek po prvotni objavi periodično še vedno objavlja na naslovni strani 24kul.si, prav tako se spremeni tudi vsebina članka in sicer je bil dodan tudi odebeljen odstavek kjer je pisalo, da so soodgovorni za 700.000 splavov. Eva Gračanin je povedala tudi, da je bila po objavi članka deležna več žaljivih elektronskih sporočil, prav tako so se na ulici drli za njo, v prostorih Legebitre pa so jim na zvonec narisali kljukast križ.

Iz izjave Mateje Capek gre dodatno povzeti, da je posledica članka v tem, da se ob tem, ko v iskalnik »google« vtipkaš njeno ime pojavi slika nosečniškega trebuha s pištolo na trebuhu. Povedala je, da je po njenem mnenju namen članka v diskreditaciji vseh podpisanih z namenom ustvarjanja sovražne nevarnosti. Povedala je, da je tudi v drugih medijih zasledila objave, npr na Nova24, ki izvirni članek 24kul.si ponavlja z določenimi spremembami, pri tej internetni strani pa so omogočeni komentarji, kjer so bile potem pod člankom objavljene žaljive in sovražne objave - komentarji, da porabljajo davkoplačevalski denar in bi jih vse bilo potrebno pometat na cesto. Komentarji so bili zapisani na zelo poniževalen način, očitali so jim kako so sploh lahko prišli do diplome, očitali so jim porabo davkoplačevalskega denarja, komentarji so bili tako sovražni kot nestrpni. Glede grozilnih klicev na delovno mesto pa je povedala, da so se ti dogajali tudi že pred objavo članka in že pred njenim prihodom, enkrat paje bil njen sodelavec tudi fizično napaden.

Iz izjave Andreje Hočevar gre dodatno povzeti, da ji je za članek povedala kolegica na Filozofski fakulteti, članek pa je enkrat na mesec na naslovni strani spletne strani, pri čemer se vsebina članka spreminja, enkrat je bilo v naslovu članka navedeno »pobuda za usmrtitev«.

Iz izjave Tina Mahkota gre dodatno povzeti, da je Aleš Primc na twitterju javno objavil povezavo članka. Glede posledic članka je povedala, da je bila v spletnih objavah omenjena tudi njena mati in je vse to doživljala kot poseg v njeno dostojanstvo.

Iz izjave Jasne Mažgon gre dodatno povzeti, da jo je o članku obvestila kolegica, v zvezi s tem jo je ustavilo več Ijudi na fakulteti ,morala je pojasnjevati zakaj se pojavlja v članku.

Iz izjave Mitje Blažiča gre dodatno povzeti, da je bil že leta 2009 napaden s strani zamaskiranih ljudi po dogodku literarnega večera v okviru Parade ponosa takrat se je sovražni govor spremenil v nasilno dejanje. Nadalje je povedal, da se je po objavi spornega besedila pojavil še en članek kjer so dodali, da bodo preučili ali se abortivni lobi ukvarja s preprodajo organov abortiranih otrok. Glede posledic članka je povedal, da se je članek širil po družbenih omrežjih po facebooku in po twitterju. Glede posledic objave članka pa je Mitja Blažič povedal, da je na svojem facebook profilu v zvezi s člankom zasledil reakcije v smislu »kaj boš ti govoril, če si pa član abortivnega lobija«, šlo je za diskreditacijo njegovih stališč.

Iz izjave Katje Sešek gre dodatno povzeti, da je članek v ožjem krogu oseb, ki jo poznajo povzročil ogorčenje, v širšem krogu pa je morala pojasnjevati kaj se je zgodilo.

Iz izjave Ane Marije Sobočan gre dodatno povzeti, da so jo študentke na predavanjih opozorile na ta članek, o tej zadevi pa so spraševali tudi njenega dedka. Vse skupaj slabo vpliva na ljudi, ki so z njo povezani.

Iz izjave Anje Koletnik gre dodatno povzeti, da so posledice objave članka vidne v tem, da so bili v zvezi s tem objavljeni komentarji na mmc, prav tako pa se zdaj ob iskanju njenega imena v iskalniku »google«, pojavi ta članek.

Iz izjave Mojce Kovač Šebart gre dodatno povzeti, da se je članek širil po družbenih omrežjih, po omrežju facebook, in sicer tako s pozitivnimi kot tudi negativnimi komentarji. Po objavi članka so jo študentje na fakulteti v zvezi s člankom preverjali ali jih je indoktrinirala. Med kolegi paje opazila tudi kakšen pogled obsojanja in dvoma.

Glede na zgoraj navedeno menim, da je še neznani avtor s psevdonimom Tine Belin izvršil vse zakonske znake obravnavanega kaznivega dejanja po 297. členu KZ-l, saj gre pri vsebini članka objavljenega na spletnih straneh 24.kul.si, Zavoda za družino in kulturo življenja, za objektivno žaljive objave in zmerjanja brez dejanske podlage, prav tako pa je bila vsebina članka za vse zgoraj navedene subjektivno globoko žaljiva, vzbudila pa je tudi občutke strahu, jeze in osebne diskreditiranosti. Objave na spletnih straneh 24kul.si so javno dostopne in lahko do njih dostopa kdorkoli, iz predlaganih dokazov pa izhaja, da objava članka temelji na podpisu javne peticije s katero so podpisniki javno izrazili podporo pravici opredeljeni v 55. členu Ustave Republike Slovenije. Glede na dejstvo, da se je nadalje vsebina Članka širila po družbenih omrežjih ter spletnih straneh Nove24tv.si, in je imela objava tudi konkretne negativne posledice v obliki žaljivih elektronskih sporočil, klicev ter komentarjev objavljenih na spletu in so neznanci na zvonec prostorov Legebitre v Ljubljani narisali kljukast križ, pa je izpolnjen tudi kriterij, da je objava konkretno ogrozila in motila javni red in mir. Ob tem ne gre spregledati, da storilec po objavi članka nadaljnjega poteka dogodkov ni mogel več sam obvladovati. Članek je bil objavljen na spletni strani htpp://24kul.si, zato je podana tudi odgovornost odgovornega urednika, torej osebe, ki ima pooblastilo, da odloča o objavljanju vsebine na spletnih straneh. Ne glede na formalni status spletne strani 24kul.si, kot medija po Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 z dne 11. 5. 2001, Zmed), gre obdolženca šteti za odgovornega urednika v smislu določbe 3. odstavka 297. člena KZ-1, saj je glede na predložene dokaze edini družbenik in zakoniti zastopnik Zavoda za družino in kulturo življenja, ki je lastnik spletne strani 24kul.si in s tem dejansko ima položaj odgovornega urednika oziroma osebe, ki odloča o vsebini navedene spletne strani. Vsebina oziroma besedilo članka po oceni tožilstva presega običajno in še sorazmerno mero izražanja v razmerju do drugače mislečih in s tem presega pravico do svobodnega izražanja, saj gre za poseg v osebnostne pravice, vključno s pravico do časti in dobrega imena oškodovancev. Objavljeni članek je po oceni tožilstva že prešel na raven osebnega napada, iz katerega je razviden izključni namen sramotitve, zaničevanja ter širjenja sovraštva do drugače mislečih.

Na podlagi določbe 2. točke 4. člena v zvezi s 13. točko 25. člena ZOPOKD pa je podana tudi odgovornost pravne osebe Zavoda za družino in kulturo življenja, kot lastnika in uporabnika spletnih strani, saj je že po naravi stvari pravna oseba oziroma njeni vodstveni in nadzorni organi nedvomno omogočili storilcu, da je objavil navedeni članek na spletni strani.

Obdolženemu bo moč na javni glavni obravnavi po izvedbi dokaznega postopka dokazati kaznivo dejanje opisano v tenorju tega obtožnega predloga, kot tudi krivdo zanj, prav tako pa bo pravni osebi mogoče dokazati odgovornost za obravnavano kaznivo dejanje.

PRILOGA:
- spis 1 Kpd 28491/2017
- objava Aleša Primca na družbenem Twitter z dne 9.3.2017
- članka z naslovom »Slovenski abortivni lobi s kazensko ovadbo nad zagovornike življenja« z dne 30.5.2016,
- članek z naslovom »Ali je začela delovati zloglasna ideološka policija?« z dne 3 1.5.2016

 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top