Minister Uroš Grilc žali verske skupnosti z registracijo Čezvesoljske zombi cerkve blaženega zvonjenja? (1. del)

Direktor Urada za verske skupnosti Gregor Lesjak je pretekli teden na Ministrstvu za kulturo registriral nove verske skupnosti. Poleg že 44 registriranim, je dodal dve skupnosti, ki sta lahko problematični. Gre za »Čezvesoljsko zombi cerkev blaženega zvonjenja« in »UPASANA - SANJAVA prostost duha, svetovno-nazorska kozmološka skupnost«.

Omenjena registracija "Zombi cerkve" je del Grilčevega t.i. "sovražnega odnosa" do verskih skupnosti!

Minister za kulturo Uroš Grilc je že leta 2013 posredno napovedal konfliktno obdobje odnosa med državo in verskimi skupnostmi. To je prišlo do izraza, ko je najprej imenoval Aleša Černiča za državnega sekretarja, znanega kristjanofoba in zagovornika t.i. nestrpnih odnosov z verskimi skupnostmi, nato pa še z imenovanjem Gregorja Lesjaka za direktorja Urada za verske skupnosti, ob tem da Černič postane njegov »mentor« in "cenzor". Z omenjenimi imenovanji je minister Grilc želel odpreti t.i. konfliktno obdobje z verskimi skupnostmi, ki naj bi se po "Terminskem delu vlade za leto 2014", začelo v tem letu in nadaljevalo vse leto do jesenskih državno zborskih volitev drugo leto. Del te strategije je sistematično izrinjanje vere iz javnega prostora ter zlorabo verskih skupnosti v politične namene. Vse z namenom nepoštene mobilizacije levičarske volilne baze. Tako je minister Grilc v zadnjem letu začel naslednje »strateške projekte«:

  • Začasna ukinitev plačevanja namenske državne pomoči za verske delavce katoliške veroizpovedi.
  • Ukinitev sedaj veljavnega Zakona o verski svobodi, ki je v skladu z Ustavo in ga podpirajo vse verske skupnosti.
  • Priprave na nov Zakon o verski svobodi, ki bo vključeval tudi problematične t.i. svetovno nazorske skupnosti.
  • Protizakonito registriranje ne-verskih organizacij kot verskih skupnosti.

Po zadnjih informacijah je nov zakon o verskih skupnosti že napisan in je v medresorskem usklajevanju. Prav tako pa je minister Grilc začel t.i. pravni aktivizem, ki  posredno vključuje registracijo (ne)verskih organizacij kot npr. Čezvesoljsko Zombi cerkev blaženega zvonjenja« in »UPASANA - SANJAVA prostost duha, svetovno-nazorska kozmološka skupnost«. Z omenjenimi, po mnenju nekaterih, problematičnimi registracijami, je minister želel podpreti navidezno versko pestrost v naši državi in simbolno žaliti tradicionalne večinske verske skupnosti. V skladu z laicistično doktrino sovražnega odnosa do verskih skupnosti, minister z omenjeno registracijo  spodbuja javno norčevanje iz verskih skupnosti in širjenje predsodkov proti veri in religioznosti na splošno.

​Vsaka skupina državljanov ima pravico do ustanovitve verske skupnosti. Prizadevamo si za mirno sožitje med vsemi verskimi skupnostmi tudi s pripadniki Upasane in Čezvesoljske zombi cerkve blaženega zvonjenja. Kritika je usmerjena izključno v zakonodajne nedorečenosti in politiko vladajoče koalicije, ki spodbuja predsodke proti verujočim državljanom. Zavod KUL.si​

Kaj je »Čezvesoljska Zombi cerkev blaženega zvonjenja«?

Čezvesoljska Zombi cerkev blaženega zvonjenja je bila ustanovljena 1. 3. 2013 in uradno registrirana pred nekaj tedni na Uradu za verske skupnosti. Eden od namenov te cerkve je lahko razglasitev in registracija stanovanj vseh članov kot sakralnih objektov z namenom, da ne bi plačevali nepremičninskega davka. Na izrecno zahtevo ministra Uroša Grilca, je Gregor Lesjak »strokovno« potrdil naslednje statute (objavljen je samo del) in registriral "novo versko skupnost":

STATUT ČEZVESOLJSKE ZOMBI CERKVE BLAŽENEGA ZVONENJA:

1. Naziv naše cerkve je Čezvesoljska Zombi cerkev blaženega zvonjenja.

2. Član Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja je lahko vsak, ki čuti pripadnost naši cerkvi.

3. Temeljno poslanstvo naše cerkve je zvonjenje z svetim zvonom ter blagoslovljenim piskrom in ponvijo.

5. Naše svete knjige so FB zapiski in Sveta knjigaČezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja.

8.Sedež naše cerkve je na naslovu stalnega domovanja vsakega vernika.

9.Vsak vernik ima dolžnost širiti našo vero. Vernik, ki dela v nasprotju z vero je lahko izobčen. Izobči ga lahko vsaka nadsvečenica ali nadsvečenik oziroma z demokratičnim glasovanjem na FB.

10.Ob verskih obredih je glede na razodetja včasih zaželeno nošenje mask.

11.Nazivi vernikov v Čezvesoljski Zombi cerkvi blaženega zvonjenja so:
Sestra, brat, nadsvečenica, nadsvečenik, blažena, blažen, čudodelnik, čudodelnica, dobrosrčna, dobrosrčni. Možni so tudi drugi nazivi, v skladu z demokratičnim glasovanjem ali čudežnim razodetjem. Vse Marije in izpeljanke imena Marija avtomatično postanejo blažene.

14. Vse nazive v Čezvesoljski Zombi cerkvi blaženega zvonjenja, razen blaženih Marij se izbere z demokratičnim glasovanjem na FB, razen v primeru razodetja člana Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja. V tem primeru se avtomatično upošteva volja v razodetju. V primeru dvoma resničnosti razodetja se upošteva demokratično glasovanje na FB.

15. Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja se financira z prostovoljnimi prispevki in državnimi subvencijami.

17. Javno delovanje Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja se zagotavlja z javnimi mašami na javnih mesti, svetih krajih, ter z demokratičnim obveščanjem in glasovanjem po FB.

19. Dolžnost vsakega vernika je sporočanje vseh razodetij ter sveto zvonjenje.

V imenu, Zvona, piskra in svete ponve. Bong,bong,bong...

Ma. Jo.
Več:
Sveta knjiga Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonenja

UVOD K SVETIM KNJIGAM

Zakaj je naša cerkev čezvesoljna?
"Vesoljna cerkev zagotavlja vstajenje onkraj tega sveta, Zombiji pa vstajamo že na tem svetu, kar v eteričnem bistvu nadstvarstva pojasnjuje razliko med vesoljno in Čezvesoljno cerkvijo."
Nadsvečenik Igor 1 Čudodelnik, 4.maj, 1 leto Zombi štetja cerkve blaženega zvonjenja 14 uro 56 minut po vstajenju

Pojasnilo k svetim knjigam:

Vsak Zombi v Zombi cerkvi blaženega zvonjenja šteje leta našega štetja po veliki vstaji, ki je leto 0. Tako je letos 1 leto Zombi štetja. Vsak Zombi pa vsak dan vstane, kar štejemo za vstajenje. Povprečno je to ob 8.00. Ob vsakem svetem zapisu, ki gre v svete knjige je potrebno točno citirati datum, leto in uro po vstajenju, kar bo pomemben podatek še tisočletja. Hvaljen Zvon. Bong.

Predgovor k sveti knjigi čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonenja:
"Najprej so prišli po komuniste - nisem protestiral, saj nisem bil komunist. Potem so prišli po Jude - nisem protestiral, saj nisem bil Jud. Potem so prišli po katoličane - nisem protestiral, saj sem bil protestant. Potem so prišli po sindikaliste - nisem protestiral, saj nisem bil sindikalist. Potem so prišli pome. In nikogar več ni bilo, da bi protestiral."
Pastor Martin Niemöller okoli leta 67 pred Zombi štetjem, verjetno ob vstajenju.


1.člen

" fsAka mOgočna Reka jE pOtočEk pri izViru "
Brat Spe 7.maj. 1 leto Zombi štetja 10 uro 20 minut po vstajenju

2.člen
"Bodi priden in živi od dela svojih rok..... ne jemlji kreditov ker jih ne boš mogel poplačati... saj nisi država Slovenija za katero jamčijo davkoplačevalci... Ali pa najdi kakega marsovca za garanta..."
Nadsvečenik Matjaž, 7.maj, 1 leto Zombi štetja, 13 uro 14 minut po vstajenju

3. člen

"Edini pravi komisar v Evropi je komisar Rex"
Nadsvečenik Rok, 7.maj, 1 leto Zombi štetja, 13 uro 47 minut po vstajenju.

4. člen
Vsem" pastirjem " Slovenske črede tisoč let stara zapoved. Slovence je treba hranit, redno strič.... ne pa odirat.... še malo pa ne boste imeli črede....
Nadsvečenik Matjaž, 7.maj, 1 leto Zombi štetja, 14 uro 23 minut po vstajenju

5. člen

"Ob čredi slovenski, naj dobra bo hraaana ob striženju, tu in tam pa tudi nagraaada, saj zemljica naša, še dokaj je mlaaada,..."
Nadsvečenica Nana, 7. maj, 1 leto Zombi štetja, 14 uro 49 minut po vstajenju

6. člen

"Vsak, ki čuti vpliv svete ponve, močmilostnega piskra in časti zvok blaženega zvona, je s svojo brezmadežno dušo razsvetljenega kraljestva čezvesoljne modrosti zagotovo član naše zveličane skupnosti le, da tega morda še ne ve."
Nadsvečenik Igor 1 Čudodelnik, 8.maj, 1 leto Zombi štetja, 7 uro 11 minut pred vstajenjem

7. člen

Grešiti je človeško, odpuščati ubogim in zavedenim v napačni veri božansko.
Nadsvečenik Rok, 8.maj, 1 leto Zombi štetja, 12 uro 56 minut po vstajenju.

8. člen

"Čezvesoljna cerkev nima konkurence, kajti vse cerkve se samoomejujejo na vesolje, vesolje pa še nezadržno širi v nič in zato le čezvesoljna cerkev ohranja upanje na večni blagor v imenu vsemogočnega zvona."
Nadsvečenik Igor 1 Čudodelnik, 9. maj, 1 leto Zombi štetja, 1 uro 12 minut po vstajenju.

9. člen

»Sveti pijači vseh Zombijev čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja sta pivo in pina colada. Za male Zombije pa voda, ki pa žal ne bo čudežno pivo postala.«
Nadsvečenik Rok, 9. maj, 1 leto Zombi štetja, 10 uro 37 minut po vstajenju

10.člen

»9. dan je Zvon ustvaril Delavca brez pravic ! In 10 dan je rekel: "Pojdite pred hram koruptivnosti in izvirnega greha in zvonite. Bong.«
Brat Janez in nadsvečenik Rok, 16. Maj, 1 leto Zombi štetja 4 uro po vstajenju.

11. člen

»V čezvesoljski Zombi cerkvi blaženega zvonjenja je strogo prepovedano striženje ovc vsem nadsvečenicam in nadsvečenikom. Dovoljena je košnja trave, o gojenju trave Zvon pričakuje sveto razpravo in referendum.«
Nadsvečenik Rok, 18. maj, 1 leto Zombi štetja 13 uro 17 minut po vstajenju.

12. člen

»Po modrih besedah brata Jelkota prekernega je blažena nadsvečenica Mirjam dobila razodetje. Vodi nas krdelo elitnih norcev v Koruptolandu. Zato moramo zvoniti, dokler jim ne odzvoni.«
Blažena nadsvečenica Mirjam 21. Mmj, 1 leto Zombi štetja 7 uro 23 minut po vstajenju.

13. člen

»Krave so poleg opic svete živali. Svetost zvonov, ki blaženo krasi in opominja na njihovo pojavo je konec koncev edini glas, ki ga svete živali opice takoj slišijo. Ni pa to ovira za verujoče, da jedo sveto meso blaženih krav. V čezvesoljski Zombi cerkvi blaženega zvonjenja poročamo Kobe govedino.«
Nadsvečenica Karmen in nadsvečenik Rok 22. maj, 1 leto Zombi štetja 6 uro 13 minut po vstajenju.

14. člen

»Ker nekaj ljudi v naši državi živi na drugem planetu, je edini pravilni naziv za njih vesoljci.«
Nadsvečenica Karmen 3. junij, 1 leto Zombi štetja, 3 uro 30 minut po vstajenju.

15. člen

»Odpusti si sam in Zvon ti bo odpustil.«
Brat Toš, 4. junij, 1 leto Zombi štetja, 6 uro po vstajenju.

16. člen

»Brezplačna kontracepcija je sveta pravica vsake ženske. Kdor dela proti temu, bo izobčen.«
Nadsvečenik Rok, 10. junij, 1 leto Zombi štetja , 9 uro 49 minut po vstajenju.

17. člen

»Če ne moreš videti smrt kot posledico življenja,
potem ne moreš živeti polno,
saj je ves čas prisoten strah pred njo.
... Opažam, da se je nekateri bojijo bolj kot bolečine,
čeprav dvomim, da bolečina po smrti še obstaja.
Prej bi lahko dejal, da te odreši vseh bolečin in je na nek način odrešenica –prijateljica.«
Brat Jalen, 16. Junij, 1 leto Zombi štetja, 13 uro 46 minut po vstajenju.

18.Člen

»Vsak vernik Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonenja avtomatično pride v raj po svoji podobi. Tako na zemlji v naši cerkvi, kot v čezvesolju pri blaženem Zvonu.«
Blažena nadsvečenica Mirjam in nadsvečenik Rok, 20. junij, 1 leto Zombi štetja , 7 uro 2 minuta po vstajenju.

19. člen

»Zvonu všečno je naslavljanje veleoznanil z uradnim nazivom: V imenu Zvona, ponve in svetega piskra. Bong...«
Nadsvečenik Rok, povzeto po sestri Penelopi Upornici Saksida 20. junij, 1 leto Zombi štetja, 7 uro 13 minuta po vstajenju

20. člen

»Dolžnost vsakega vernika Čezvesoljske Zombi cerkve blaženega zvonjenja je zvonjenje z zvonovi ter ustvarjanje blaženih zvokov z ponvami in svetimi piskri.«
Nadsvečenik Rok, 20. junij, 1 leto Zombi štetja , 7 uro 17 minuta po vstajenju.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top