Ministrico Anjo Kopač Mrak prosimo za celoten starševski dodatek

Pred skoraj dvema letoma sva s Tomažem Meršetom, predsednikom Društva Družinska pobuda, ob pripravah in sprejemanju Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), v pogovorih z ministrom Vizjakom in na sejah odborov v Državnem zboru, trdo delala, da bi omilila nekatere predvidene varčevalne ukrepe na družinskem področju. Nekaj, žal, premalo, smo uspeli npr.: varčevalni ukrepi na področju družinske politike so začasni (do 2,5% rasti BDP, usklajevanje npr. otroških dodatkov pa se spet prične z letom 2015), še vedno je vsaj 70% sofinanciran program za drugega otroka v vrtcu; manjše, kot je bilo predvideno, je zmanjšanje nadomestila za varstvo in nego otroka; bolniška za nego in varstvo otroka se ni zmanjšala; ni bila ukinjena učna pomoč za otroke s posebnimi potrebami …

Pri eni stvari pa smo res dosegli zelo pomemben premik na boljše in odpravo hude krivice. Mame študentke in brezposelne mame so z ZUJF namesto 196,49 EUR starševskega dodatka dobile pravico do dodatka v višini 55% neto minimalne plače. 55% neto minimalne plače je danes 329 EUR in toliko bi po dogovoru z ministrom Vizjakom in tem, kar piše v ZUJF, morale dobivati te mame. Pa ne dobijo!

Pred časom se je name obrnila bodoča mamica študentka in vprašala, koliko bo dobila starševskega dodatka. Rekel sem ji, da 55% neto minimalne plače, da pa naj pokliče na Center za socialno delo, koliko sedaj to točno znese. Pokliče nazaj in pove, da so ji rekli, da okoli 250 EUR. Se mi je zdelo čudno, ker sem vedel, da je minmalna neto plača okrog 600 EUR. Če vzameš kalkultator, hitro vidiš, da tukaj nekaj ni v redu. Potem sem še sam poklical na Center za socialno delo in še na enega in povsod dobil odgovor, da je točen znesek 252,04 in da jim ga program sam vrže ven. Se pravi, da je tako v celi državi.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da poleg ZUJF upoštevajo določila ZSDP in v povezavi z njim Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Ta fiksira raven minimalne plače na 31. december 2006!!! in upošteva revalorizacije tega zneska, ki je bil tedaj 521 EUR bruto. Revalorizacije so od leta 2006 znašale 12,885%, medtem ko se je od takrat dejanska minimalna plača povečala za 50,8%!

Pojasnilo ministrstva, žal, ni korektno. ZUJF sprejet konec maja leta 2012 je namreč povsem jasen: »Ne glede na 58. člen ZSDP znaša od uveljavitve tega zakona starševski dodatek 55 % neto minimalne plače.« Starševski dodatek bi torej moral znašati 329 EUR, saj ZUJF višino starševskega dodatka določa ne glede na ZSDP. Ministrico Anjo Kopač Mrak prosim, da začne izplačevati celoten starševski dodatek določen z ZUJF. Tistim, ki jim ni bil izplačan cel, naj se celoten izplača za nazaj, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Glede na to, da ministrica ni naročila takega izračuna, saj so ga birokrati na ministrstvu naredili že pred njenim prihodom, lepo prosim, da tega ne razumete kot kritiko ministrice. Kritika se bo začela, če sedaj, ko je obveščena, tega ne bo popravila.

Ker je tudi najnižje starševsko nadomestilo po ZSDP vezano na 55% minimalne neto plače (vendar ne dejanske, ampak zgoraj omenjene fiktivne), bi morala država zaradi pravičnosti, tudi to nadomestilo s sprejetjem spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, po hitrem postopku izenačiti s staševskim dodatkom. Tudi to pričakujem od ministrstva.

Ne moreš verjeti. Murphy, bi se prijel za glavo. Če nekaj ne more iti narobe, pri nas gre narobe!

Aleš Primc, vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top