Papež Frančišek: Sv. Jožef je vzor vzgojiteljev in očetov

Papež Frančišek je katehezo med splošno avdienco 19.3.2014 posvetil sv. Jožefu, Marijinemu možu in zavetniku vesoljne Cerkve.
»Zasluži si vso našo hvaležnost in pobožnost, saj je znal varovati Sveto Devico in Sina Jezusa. Biti varuh je Jožefova značilnost, je njegovo veliko poslanstvo,« je dejal papež in nato o vlogi varuha obširneje spregovoril z vidika vzgojne razsežnosti. Jožefa je postavil za »vzor vzgojitelja, ki varuje in spremlja Jezusa na njegovi poti napredovanja v modrosti, starosti in milosti«, kot o tem beremo v Lukovem evangeliju (Prim. Lk 2,52). Jožef ni bil Jezusov oče, to je bil Bog, a je očetovsko skrbel za Jezusa, da bi rastel v modrosti, starosti in milosti. In ravno modrost, starost in milost so nato bile osrednje točke, okrog katerih je Frančišek razvijal današnjo katehezo.

Napredovati v starosti

Začel je s starostjo, ki je najbolj naravna razsežnost osebe in pomeni njeno fizično in psihično rast. »Jožef je skupaj z Marijo skrbel za Jezusa predvsem iz tega zornega kota; to pomeni, da ga je 'redil', skrbel, da mu ne bi manjkalo potrebno za zdrav razvoj,« je pojasnjeval papež vernikom, zbranim na Trgu sv. Petra. Pozorna skrb za otrokovo življenje je privedla do bega v Egipt, težke življenjske izkušnje kot beguncev, da bi se rešili pred Herodovimi grožnjami. Ko so se nato vrnili v domovino in se nastanili v Nazaretu, se začne dolgo obdobje Jezusovega življenja v njegovi družini. V tistih letih je Jožef učil Jezusa tudi svoje tesarske obrti.

Napredovati v modrosti

Druga razsežnost Jezusove vzgoje se nanaša na njegovo napredovanje v modrosti. »Jožef je bil za Jezusa vzor in učitelj te modrosti, ki se hrani z Božjo besedo. Lahko si predstavljamo, kako je Jožef vzgajal malega Jezusa za poslušanje svetih spisov, predvsem ko ga je ob sobotah spremljal v sinagogo v Nazaret,« je pojasnjeval papež. Jožef je Jezusa spremljal, da bi v sinagogi poslušal Božjo besedo.

Napredovati v milosti

Papež je nato spregovoril še o razsežnosti milosti. Luka za Jezusa pravi: »Božja milost je bila z njim« (Lk 2,40). Tukaj je Jožefova vloga zagotovo bolj omejena v primerjavi s področjem starosti in modrosti. A bila bi velika napaka misliti, da oče in mati ne moreta narediti ničesar glede vzgoje otrok, da bi rasli v Božji milosti. »Rasti v starosti, rasti v modrosti in rasti v milosti: to je delo, ki ga je Jožef opravil za Jezusa, mu pomagal rasti v teh treh razsežnostih, mu pomagal napredovati,« je dejal papež.

Jožef – vzor vzgojitelja in očeta

»Dragi bratje in sestre,« je povzel, »poslanstvo sv. Jožefa je zagotovo enkratno in neponovljivo, ker je absolutno enkraten Jezus. In vendarle je v svojem varovanju Jezusa, vzgoji za rast v starosti, modrosti in milosti, vzor za vsakega vzgojitelja, predvsem za vsakega očeta.« Sv. Jožef je vzor vzgojitelja in očeta. Papež Frančišek je pri tem v Jožefovo zaščito izročil vse starše, duhovnike in vse, ki opravljajo vzgojno nalogo v Cerkvi in družbi.

Papež očetom: Bodite svojim otrokom kot sv. Jožef

Ob koncu kateheze je še voščil vsem očetom, saj na današnji praznik sv. Jožefa poteka tudi dan očetov. »Za vas prosim milosti, da bi vedno bili blizu vašim otrokom in jih pustili rasti. Potrebujejo vas, vašo prisotnost, vašo bližino, vašo ljubezen. Bodite zanje kot sv. Jožef: varuhi njihove rasti v starosti, modrosti in milosti. Naj vas sv. Jožef blagoslovi in vas spremlja,« je dejal papež. Spomnil pa je tudi na očete, ki jih je Gospod že poklical k sebi, ter vse zbrane vernike povabil, da so skupaj molili za vse očete.


Besedilo je s strani s spletne strani Radia Vatikan

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top