Prirejene raziskave Ameriške psihološke zveze o otrocih v istospolnih razmerjih

V ameriški znanstveni reviji Social Science Research je Loren Marks analiziral psihološke študije, ki jih je navedla Ameriška psihološka zveza, ko je utemeljila svoje ideološko sporno stališče, da se otroci v istospolnih zvezah enako razvijajo kot v družini očeta in matere. Rezultat: večina raziskav je prirejenih!
Ameriška psihološka zveza je navedla 77% nestrokovnih študij!

Leta 2005 je Ameriška psihološka zveza objavila sporočilo za javnost o homoseksualnem in lezbičnem starševanju. Zapisali so trditev: »Niti ena študija ni pokazala, da bi bili otroci homoseksualcev in lezbijk v čimerkoli prikrajšani v primerjavi z otroki heteroseksualnih staršev«. Raziskovalec Loren Marksa je leta 2012 v reviji Social Science Research (Loren Marks. Same-sex parenting and children’s outcomes: A closer examination of the American psychological association’s brief on lesbian and gay parenting. Social Science Research. Volume 41, Issue 4, July 2012, Pages 735–751) analiziral 76 navedenih študij in prišel do presenetljivih ugotovitev. Med njimi je bilo sedem disertacij, med ostalimi pa jih je 59 ali 77% zelo spornih z vidika znanstvenega raziskovanja. Te niso bile narejene na naključnem in splošnem vzorcu otrok v istospolnih skupnostih, temveč na vnaprej dogovorjenih vzorcih med poznanimi ljudmi. Prav tako so bile te študije narejene na otrocih, ki so odraščali med belci, z visokim ekonomskim standardom in z zelo izobraženimi ženskami. Med študijami jih je samo 33 dejansko izvedlo primerjavo otrok med homoseksualnimi oz. lezbičnimi razmerji in heteroseksualnimi družinami. 13 študij primerjalo otroke v istospolnih razmerjih z enostarševskimi družinami matere in otrok.

Namenoma zamolčali študije, ki dokazujejo negativne vplive na otrocih!

Trditev Ameriške psihološke zveze, da nobena izmed dotedanjih študij ni pokazala na negativne rezultate odraščanja otrok v istospolnih skupnosti je napačna. Leta 1996 je bila objavljena študija Sotiriusa Sarantakosa (Sotirius Sarantakos. Children in three context: family, education, and social development. Children Australia 21, 23-31 (1996)), v kateri je primerjal otroke iz heteroseksualnih, istospolnih, izvenzakonskih in enostarševskih družin. Ob tem je ugotovil, da imajo otroci, ki živijo z mamo in očetom dosti večji šolski uspeh kot otroci iz istospolnih skupnosti. Omenjeni raziskovalec je leta 2000 objavil knjigo »Same-sex couples«  v založbi Harvard University Press, v kateri je jasno zapisal, da imajo otroci v homoseksualnih razmerjih večje tveganje za alkohol, mamila, zgodnjo spolno aktivnost in kriminal kot pa otroci v heteroseksualnih družinah. 
Znano je, da je Ameriška psihološka zveza pod velikim vplivom LGBT lobija, zato ni nenavadno, da so izmed 59 študij samo tri študije navedle statistično metodologijo, ki je v skladu z znanstveno metodologijo raziskovanja.

Lo. Ma.
 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top