Starši imajo vedno pravico do vzgoje otrok - tudi v šoli!

Objavljamo prispevek Dr. Thomas Warda na temo družine, pravice staršev do vzgoje otrok in vmešavanja države v družinsko življenje.

Alexander Kollontaj, (1872 –1952) prvi sovjetski komisar za socialo je leta 1920 zapisal: »Komunistična družba si bo privzela vse dolžnosti na področju vzgoje in izobraževanja otrok.« (Kommunistka (1920) Communism and the Family).

Leta 1922 je Lenin na srečanju marksističnih teoretikov zahteval, da morajo preučiti vzroke, zakaj se boljševistična revolucija ni razširila na Zahod. Ralph de Toledano je bil prepričan, da je bilo to srečanje verjetno bolj škodljivo kot sama boljševistična revolucija. Na srečanju so udeleženci določili dva cilja:
• Judovsko-krščansko prepričanje je potrebno izbrisati s pomočjo spolnega nagona.
• Odpraviti je potrebno institut družine in pravico staršev do vzgoje otrok.

Ti marksistični intelektualci so se kasneje umaknili v Frankfurt, kjer so si nadeli ime »Frankfurtska šola » in nato v ZDA, kjer so preko ameriških reklam, akademskih krogov in medijev razširili svojo tiho revolucijo.

Tiha revolucija se na zahodu ni nikoli končala. Eden takšnih predstavnikov tihe revolucije je bil Saul Alinsky, ameriški marksist, ki je umrl leta 1972.  Podpiral je dolgi pohod Frankfurtske šole po institucijah kot npr. po cerkvah, trgovinskih zbornicah in strankah. Svojo »vero« v »Rules for Radicals« je posvetil Luciferju, ki ga je imenoval "prvi radikalec ." Njegova danes najbolj znana učenca sta Barack Obama in Hillary Clinton, ki oba promovorita kontracepcijo, splav ter radikalno spolno vzgojo. Leta 2010 je Britanski predsednik David Cameron, razglasil Alinskya za navdih njegovega vladnega načrta za Britanijo.

Dr. Brock Chisholm (1896 –1971), prvi predsednik Svetovne zdravstvene organizacije, je leta 1948 napisal: »Otroci morajo biti osvobojeni od… verskih in drugih kulturno pogojenih predsodkov, ki jim jih vsiljujejo starši in verske skupnosti…« Nato pa je razložil kako: »… spolna vzgoja mora biti vključena v letrti razred osnovne šole (med 9 in 10 letom starosti) z odpravo »poti starih«, če je potrebno s silo. (ref: Valerie Riches, Sex & Social Engineering, 1986). Tiskovna predstavnica The Family Planning Association je dejala: »Starši – so najbolj nevarni ljudje!« (The Times, 5 April 1974, ref: Valerie Riches, Sex & Social Engineering, 1986)

Lady Helen Brook, (1907-1998) naslednica Marie Stopes in prva, ki je naredila kontracepcijska sredstva prosto dostopna za mlade v Veliki Britaniji je leta 1980 zapisala: "Privilegij starševske države je, da sprejema velike odločitve – objektivne, nečustvene, država odloča kaj je najboljše za otroka…" (The Times, 16 February 1980)

The International Planned Parenthood Federation (IPPF), največja organizacija za izvajanje smrti nerojenih otrok govori mladim o spolnosti in njihovih pravicah: »Starši nimajo pravice do svojih otrok.« V svojem »Youth Manifesto for the 21st Century« pravijo: Vsi otroci (od starosti 10 let) morajo imeti informacije in spolno vzgojo ter najboljšo spolno in reproduktivno zdravstveno oskrbo (vključno s kontracepcijo). Vsi mladi morajo imeti možnost dostopa do vseh oblik kontracepcije, tudi do najnovejših.

Leta 2006 je v Nemčiji Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo v primeru Konrad proti Nemčiji, da nemški kristjani nimajo pravice do izvajanja šolske vzgoje na domu, ker bi to lahko vodilo v izgradnjo »vzporednih družb«. Prav tako v Nemčiji leta 2009 deset krščanskih staršev ni dovolilo, da bi bili njihovi 10 let stari otroci deležni obvezne spolne prevzgoje, zato so bili obsojeni na dvojno zaporno kazen (43 dni). V tem obdobju je država izvajala še bolj intenzivni nadzor nad njihovimi otroki.

V Španiji je 50.000 staršev od vlade zahtevalo pravico, da umaknejo svoje otroke od pouka, v katerem promovirajo ateizem in homo-lezbično-bi-trans-queerseksualno prevzgojo. Vlada je to prošnjo staršev zavrnila. 2.000 staršev je zato vložilo preko odvetnikov zakonodajne zahteve za pravico staršev, da umaknejo otroke od pouka, ki promovira homo-lezbično-bi-trans-queerseksualne spolne prakse. Vlada je tudi te zahteve staršev zavrnila. 305 staršev se je obrnilo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Sodišče še ni odločalo o tej njihovi prošnji.

Vse to se dogaja. čeprav mednarodno pravo na različnih mestih varuje pravico staršev do vzgoje otrok, še posebej v Deklaraciji človekovih pravic Združenih narodov (1948):
1. Polnoletni moški in ženske imajo brez kakršnihkoli omejitev glede na raso, državljanstvo ali vero, pravico skleniti zakonsko zvezo in ustanoviti družino. Upravičeni so do enakih pravic v zvezi z zakonsko zvezo, tako med zakonsko zvezo, kot tudi, ko ta preneha.
2. Zakonska zveza se sme skleniti samo s svobodno in polno privolitvijo obeh bodočih zakoncev.
3. Družina je naravna in temeljna celica družbe in ima pravico do družbenega in državnega varstva.

Ker je Hitler zlorabil izobraževalni sistem za indoktrinacijo otrok, so avtorji v Deklaracijo zapisali zelo pomembne besede:

»Starši imajo prednostno pravico, da za svoje otroke izberejo izobrazbo.« (26,3)

Kako so to pravico odstranili v Veliki Britaniji? Angleški liberalni klerikalizem je bil zaveznik državnega lobija za nadzor rojstev otrok. Ključno leto je bilo 1930, ko je prvič v zgodovini krščanstva Anglikanska Cerkev dovolila kontracepcijo znotraj zakonske zveze. S to odločitvijo je anglo-saksonski svet moralno opravičeval uporabo kontracepcije. Kontracepcija pa je postala lokomotiva za kasnejšo spolno revolucijo.

Trenutno vodstvo Anglikanske Cerkve je mnenja, da je uporaba kontracepcije v zakonski zvezi sprejemljivo, homoseksualni spolni odnosi pa so opravičljivi.
Podružnica The International Parenthood Federation (največja mednarodna organizacija za vsiljevanje kontracepcije in smrti nerojenih otrok na svetu) ima mednarodni urad v Londonu. Promoviranje kontracepcije in indoktrinacija otrok temelji na odrekanju praviec staršev do vzgoje otrok. Ta indoktrinacija vključuje danes tudi promoviranje homoseksualnosti in poljubno spreminjanje spola ter spolne usmerjenosti. The International Parenthood Federation  je leta 1974 predlagala, da se promovira kontracepcija brez soglasja staršev. Leta 1985 so starši dobili pravico do informiranosti in pristanka glede kontracepcije, ki jo prejemajo njihovi otroci, leta 2004 pa je država odrekla pravico do soglasja v primeru, ko bi njihovi otroci hoteli končati življenje njihovefa nerojenega vnuka. Maja 2014 je bila zaprta zadnja katoliška agencija za posvojitev otrok, ker ni hotela izvajati posvojitve otrok v homoseksualna razmerja. Spletna stran Britanskega zunanjega ministrstva vključuje »Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual toolkit« za spremembo nacionalnih zakonodaj v drugih državah (tudi v Sloveniji). Te spremembe vključuje zahtevo, da se starše, ki se ne strinjajo s kontracepcijo in homoseksualno radikalno prevzgojo, obtoži sovražnega govora in homofobije. V tem primeru bi jim država lahko celo odvzela otroke ter jih dodelila v homo-lezbično-bi-trans-queerseksualno razmerje. Starši v takšnih primerih nimajo možnosti pritožbe.

Katere so posledice teh pridtopov v današnji britanski družbi?:
• število porok se je zmanjšalo za 50%
• povprečno število spolnih partnerjev v življenju odraslega je 9
• 45% otrok se rodi izven zakonske zveze
• 40% otrok v starosti 15 let ima že spolne odnose
• subjektivna dobrobit britanskih otrok je najslabša med 35 državami OECD
• ločitve stanejo 20 milijard funtov vsako leto.

Britanski predsednik vlade je priznal, da je britanska družba zlomljena, nemoralna in neodgovrona. Dejal je: »Če hočemo imeti upanje v naši družbi, potem moramo začeti pri družini in starševstvu. Posledice zanemarjanja in nemoralnosti so neizmerne… Otroci brez očetov, šole brez discipline, kriminal brez kazni, pravice brez dolžnosti…«

Torej naša Kultura smrti umira. Mi kristjani na Vzhodu in Zahodu smo pluča Evrope moramo to kulturo smrti nadomestiti s Civilizacijo Boga, Civilizacijo ljubezni, ki temelji na družinski ljubezni. Cerkev ne more uresničiti svojega poslanstva brez družine in njenega poslanstva.

Gospe in gospodje. Moramo oditi v svet in vsem povedati, da družba, kultura, ekonomija in politika morajo biti v službi družini in ne družina v službi teh institucij. Prvi korak k novi civilizaciji je obuditev pravice staršev, da vzgajajo in ščitijo svoje otroke v skladu s svojimi moralnimi in verskimi vrednotami.
Starši so prvi vzgojitelji in učitelji svojih otrok. Ta pravica je temeljna človekova pravica. Temelji na pravico staršev, da posredujejo življenje in ljubijo svoje otroke. Ta pravica je nenadomestljiva in nobena institucija je ne more nadomestiti.  Starši morajo prepovedati vsako škodljivo spolno indoktrinacijo otrok v vrtcih in šolah. Svoje otroke naj učijo lepoto spolne vzdržnosti in spolnosti, ki naj bo primerna njihovi starosti. Samo starši lahko odločajo kaj, kdaj in kako naj se otroku posredujejo te informacije. Da zaključim: Nova civilizacija vzhaja. Civilizacija Življenja je civilizacija Boga. To je vaša civilizacija.

Dr. Thomas Ward

Vir:

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top