Kako lepo bi bilo pisati Božič z veliko začetnico!

Pravopis določa, da moramo pisati Božič z malo začetnico. Kot edini v našem delu sveta. Tega večina sicer ne upošteva. V večini čestitk, ki smo jih prejeli te dni, je bil Božič napisan z veliko. Večina Slovenk in Slovencev ob Božiču čuti tako veliko spoštovanje, da ga po vesti ne moremo zapisati z malo. Če bi pisali drugače, bi imeli občutek, da smo nespoštljivi. Božič z veliko pišejo tako verujoči, kot tisti, ki se ne prištevajo k nobeni veri. Mnogi ga z malo pišejo zgolj zato, ker tako veleva pravopis in ne bi imeli nobenega problema, če bi bilo določeno drugače. Seveda pa so tudi ljudje, ki ga z največjim veseljem napišejo z malo in s tem pokažejo svoj negativen odnos do praznika.

Po zapisu Božiča smo Slovenci posebnost na svetu. Vsi narodi okoli nas ga namreč pišejo z veliko: Italijani, Avstrijci, Nemci, Madžari, Hrvatje, Francozi, Španci…

Znanstveni slovenisti do sedaj niso kazali posluha in so vztrajno zavračali možnost pisanja Božiča z veliko začetnico. Vsebinskih argumentov za to ne navajajo. Ker pa nočejo izpasti, kot da sledijo komunistični tradiciji nasprotovanja verskim praznikom, hitijo razlagati, kako sta dva duhovnika slovenista, Anton Breznik in Stanislav (Anton) Škrabec, zagovarjala pisanje Božiča z malo, zraven pa dodajo, da gre pri pisanju Božiča z veliko začetnico za ameriški oz. anglosaksonski vpliv. Ob tem ne povedo, da v slovenski pravopisni tradiciji obstajajo tudi ugledni kristjani in jezikoslovci, ki so zagovarjali pisanje Božiča z veliko začetnico, npr. pravopis Frana Levca iz leta 1899.

Besede so pomembne. Smo civilizacija besede. Pomembno je, kaj preko besed izražamo. Izražanje spoštovanja, je zelo pomembna razsežnost jezika. Tega je žal čedalje manj. Vikanje se opušča; uporaba besed: smem, prosim, hvala, oprosti… se izgublja, ipd. Jezik je ključen element kulture spoštovanja, zato je jezik mnogo več kot skupek pravil, ki jih predpiše nekaj akademskih slovenistov. Upam, da bodo ključni slovenisti ob tokratnih pobudah za pisanje Božiča z veliko sprejeli dialog, in se ne bodo ponovno oklenili svojih zacementiranih stališč. Ne morejo trditi, da so varuhi tradicije jezika, saj so v zadnjih letih v slovenskem jeziku uveljavili terminologijo teorije spola (redefinicija besed »družina«, »starši«…). Se pravi, če hočejo, lahko hitro uvedejo spremembe.

Peticijo za uvedbo pisanja Božiča z veliko lahko popdišete tukaj.

Najprej pa moramo svoje narediti običajni ljudje, ki želimo pisati Božič z veliko. Pomembno je, da peticijo za pisanje Božiča z veliko podpiše čim več. Ti podpisi bodo predani Slovenski akademiji znanosti in umetnosti skupaj z uradnim predlogom za pisanje Božiča z veliko začetnico. Vaše zavzemanje za pisanje Božiča z veliko bo s tem trajno zabeleženo v arhivu Slovenske akademije znanosti in umetnosti, na kar bodo upravičeno ponosni vaši nasledniki. Več kot bo podpisov, večja je verjetnost, da bomo naši otroci v šolah in mi Božič kmalu svobodno pisali tako kot nam veleva srce – z veliko.

Gremo torej na delo. Najprej peticijo sami podpišite, potem pa jo ponudite v podpis svoji družini ter jo razpošljite prijateljem, sorodnikom in sodelavcem.

Upajmo, da nam bodo slovenisti na podlagi množice zbranih podpisov v tej poudi najkasneje za naslednje Božične praznike pripravili darilo, da bomo lahko uradno pisali Božič z veliko začernico. Kako bo to lepo!

Aleš Primc

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top