6,400.000,00 EUR za »brezplačno« abortivno kontracepijo!

V javnosti še vedno odmeva napoved Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da bo morda ob določenih pogojih uvedel doplačila za sodobnejša kontracepcijska sredstva. Nasprotniki pravice vsakega otroka do življenja in protiživljenjskih ideologij protestirajo.

Slovenske proabortivne organizacije se mobilizirajo!

Med organizacijami, ki nasprotujejo varčevanju na področju abortivne kontracepcije najdemo značilne proabortivne skupine kot npr.: Združenja ambulantnih ginekologov, Ženski lobi Slovenije in Nič več brez žensk. Slednji dve organizaciji sta pred časom organizirali peticijo proti doplačilom za hormonsko kontracepcijo.

Gre za kontracepcijo, ki povzroča kemične splave nerojenih otrok

Obvezno plačevanja abortivne kontracepcije je eden izmed tistih tabujev, kjer se zagovorniki splava in homoseksualnih porok najprej aktivirajo. Zavedajo se, da sleherna javna omemba splava in abortivne kontracepcije krši temeljni liberalni tabu – namreč, da gre pri vsej stvari za t.i. kemične splave, ki spremenijo steno maternice do takšne mere, da se že spočet otrok ne more ugnezditi. Posledica je krvavitev in t.i. kemični splav nerojenega otroka. Namesto da bi zagovorniki abortivne kontracepcije končno zagotavljali pravico vsakega državljana in javnosti do poštene informiranosti o delovanju teh sredstev, se na vsak način oklepajo javnega denarja za pokrivanje izdatkov za etično sporna sredstva.

Vsi plačniki zdravstvenega zavarovanja morajo plačevati splave in abortivno kontracepcijo!

Škandal pri vsej zadevi je ta, da morajo to sporno kontracepcijo plačevati vsi državljani, ki plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje. Tudi, če se državljani ne strinjajo, ali pa imajo ugovor vesti, jih ZZZS sili, da se iz njihovih prispevkov financirajo splavi in t.i. kemična hormonska abortivna kontracepcija. Lani je bilo tako predpisanih 333.636 receptov za t.i. »hormonsko terapijo«, za katero so vsi davkoplačevalci plačali več kot 6.400.000,00 evrov.

Ali ima Združenje ambulantnih ginekologov finančne koristi od kontracepcije?

V medijih odmeva tudi informacija, da je obstaja sum konflikta interesov, saj naj bi dr. Lucija Dežman Vrabičeva, podpredsednica Združenja ambulantnih ginekologov, prejemala sponzorska sredstva od različnih farmacevtskih podjetij, ki imajo neposredne finančne koristi od predpisovanja kontracepcije. Dr. Dežman Vrabičeva naj bo preko svojega SP-ja od 2008 do 2012 zaslužila dobrih 98 tisočakov. Sama sicer pojasnjuje, da gre večinoma za predavanja.  Ob tem Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) opozarja na nevarnosti navzkrižja interesov: »Javni uslužbenec, ki ima poslovne stike z določenim podjetjem, mora biti pri opravljanju službe v javnem zavodu pozoren na nasprotje interesov. Mora biti zagotovljeno, da javni uslužbenec znotraj zavoda ne bo odločal o vprašanjih, povezanih s podjetjem, s katerim je v poslovnih stikih,« so sporočili iz KPK-ja.

V drugih Evropskih državah ne silijo vseh ljudi, da plačujejo splav in abortivno kontarcepcijo

Na ZZZS-ju opozarjajo tudi na to, da marsikje v Evropi kontracepcijska sredstva niso razvrščena med zdravila, ampak sodijo v svobodno izbiro – in se torej sploh ne krijejo iz javnega denarja. »Tudi najbolj radodarne države bolj omejujejo plačevanje kontracepcije,« dodajajo. To pomeni, da državljanov ne silijo, da morajo s svojim denarjem neprostovoljno plačevati abortivno kontracepcijo in splave. Želimo si, da se tudi v Sloveniji čim prej preneha s tovrstno prakso.

Več:
  • RTVSLO.si 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top