Anja Kopač Mrak zahteva od MNZ, da odpusti tri policiste in prihranjen denar v višini 50.000,00 EUR nameni za uveljavitev kontroverznega Zakona o partnerskih skupnostih!?

Zakonodajnemu nasilju Anje Kopač Mrak, ministrice za delo, družino in socialne zadeve, ter državne sekretarke in znane homoseksualne aktivistke Martine Vuk ni videti konca. Bralci 24kul.si so nam v preteklih dneh poslali obsežno dokumentacijo o delovanju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter njihovem financiranju različnih aktivnosti. Med temi posebej izstopajo delovanja na področju priprave predloga kontroverznega Zakona o partnerskih skupnostih, s katerim želijo izigrati voljo ljudstva na Družinskem referendumu iz leta 2012 ter odločanje o legalizaciji homoseksualnih porok prenesti v roke lobistov in radikalnih aktivistov, ki bodo v primeru sprejema tega zakona na Ustavnem sodišče izsilili sporno redefinicijo zakonske zveze in posvojitve otrok v homoseksualne skupnosti.

Anja Kopač Mrak zahteva za uveljavitev protinaravnega Zakona o partnerskih skupnostih dodatnih 50.000,00 EUR!

V času socialne in ekonomske krize, ko se mnogi državljani borijo za preživetje in  ko so v zraku odpuščanja v javni upravi, Anja kopač Mrak izsiljuje vlado s predlogom spornega Zakona o partnerskih skupnosti, ki bo za seboj prinesel tudi velike finančne posledice. Tako je Ministrstvo za notranje zadeve na svoji seji 1. 4. 2014 posebej izpostavilo slab finančni položaj in izrazilo stališče, da bo morebitni sprejem Zakona o partnerski skupnosti še dodatno oslabil njihove finančne zmožnosti. Konkretno so na omenjeni seji navedli velik finančni strošek nadgradnje obstoječega informacijskega sistema v višini 50.000,00 EUR. V času, ko se policisti zaradi ekstremno nizkih plač pripravljajo na stavko, Anja Kopač Mrak sili policiste k nerazumljivim izdatkom skupnega davkoplačevalskega denarja. Temu moramo dodati še dejstvo, da glede na povprečno plačo policistov velja, da je 50.000,00 EUR enako letnim plačam več kot treh policistov. Glede na prepoved oz. skrajno omejevanje zaposlovanja v javnih ustanovah, velja da bo z uveljavitvijo tega spornega Zakona o partnerski skupnosti zmanjkalo denarja za tri policiste.

Poziv Anji Kopač Mrak – Umaknite krivični in luksuzni predlog Zakona o partnerski skupnosti!

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mora umakniti iz obravnave predlog Zakona o partnerski skupnosti, saj je ta zakon nesprejemljiv za nadaljnjo obravnavo, ker:
1.       Iz zakona in njegovih obrazložitev niso jasno razvidne vse njegove pravne posledice v vseh zakonih, ki naj bi jih spremenil.
2.       Na simbolni ravni nesprejemljivo izenačuje homoseksualno skupnost z zakonsko zvezo, kar bo med drugim imelo posledice tudi na izobraževalne programe, kjer bosta obe življenjski skupnosti otrokom v vrtcih in šolah predstavljeni, kot dve možnosti, med katerimi lahko izbirajo, eksperimentirajo itn.
3.       Je bil pripravljen brez usklajevanja s stroko in civilno družbo ter ne uživa družbenega soglasja.
4.      Ministrica Anja Kopač Mrak hoče z omenjenim kontroverznim predlogom v času ekonomske in socialne krize ideološko razdvajati in polarizirati slovensko javnost.
Ministrica Anja Kopač Mrak naj zaradi vseh teh razlogov umakne sporni predlog in naj raje novelira ZRIPS, za katerega je Ustavno sodišče ugotovila, da je v vsem skladen z ustavo razen v enem členu, ki homoseksualnim parom ne omogoča dedovanja. Zato naj ministrstvo primerno spremeni ta člen in ne razdvaja naroda in politike z še eno ideološko fronto.

Matej Lo.
P. s.
Sedem dejstev, ki jih hoče prikriti ministrica Anja Kopač Mrak
Omenjeni predlog zakona je nastal na izrecno zahtevo radikalnih protidružinskih organizacij, ki zavračajo rezultat Družinskega referenduma leta 2012, ko so državljani s prepričljivo večino zavrnili izenačitev skupnosti z zakonsko zvezo. Namen ministrice Anje Kopač Mrak in njenih tovarišic in tovarišev je ukiniti dosedanji Zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti in ga nadomestiti z začasnim t. i. »bypass zakonom«, ki bo služil kot »Trojanski konj« za popolno izenačitev tudi na dveh področjih, kjer naj se to ne bi zgodilo - to je pri skupnih posvojitvah in oploditvah z biomedicinsko pomočjo. Ob tem velja spomniti, da je Kopač Mrakova že večkrat javno povedala, da se zavzema izključno za "popolno izenačitev istospolnih zvez". Njen načrt (in verjetno Mira Cerarja) je naslednji:
1. Odpraviti dosedanji Zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti (ZRIPS), čeprav ga je Ustavno sodišče v svoji sodbi potrdilo z opombo, da vlada spremeni samo ene člen, ki govori o dedovanju.
2. Sprejeti nov Zakon o partnerskih skupnosti, ki spreminja pomen besede »partner«  in ga omejuje izključno na homoseksualne in lezbične partnerje in partnerice.
3. Z novim zakonom pravne posledice homoseksualne in lezbične skupnosti, razen omenjenih dveh izjem, popolnoma izenačiti s skupnostjo ženske in moškega, kar bo prineslo uvajanje homoseksualnega in heteroseksualnega življenjskega stila v vrtce, šole in v javnosti. Namen tega je omogočiti klimo popolnoma proste izbire spolne usmeritve in eksperimentiranje s spolno usmerjenostjo, kar je še posebej tvegano za odraščajoče otroke.
4. Če bi bil predlagani zakon uveljavljen, vlada Mira Cerarja z namenom prevarati in izigrati državljane,  homoseksualnim parom v novem zakonu zaradi nasprotovanja javnosti (še) ne bi dala pravice do posvojitve otrok in brezplačnih postopkov zdravljenja z biomedicinsko pomočjo (umetna oploditev). Vendar pa je, glede na radikalna stališča ministrice in radikalnih protidružinskih organizacij (Legebitra, Mirovni inštitut, društvo Parada ponosa, Društvo za nenasilno komunikacijo, društvo Ženska svetovalnica, ŠKUC, ....), ki so v zadnjih letih iz proračunskih virov prejeli več milijonov EUR, vnaprej jasno, da bodo radikalne protidružinske organizacije tako sprejeti nov Zakon o partnerski skupnosti takoj razglasile za protiustavnega. Razlog naj bi bil v tem, da naj bi novi zakon homoseksualne pare namenoma diskriminiral izključno na osnovi spolne usmerjenosti ter jim ne bo dovoljeval posvojitve otrok in umetne oploditve, kljub temu, da njihov status sicer v celoti izenačuje s heteroseksualno zakonsko zvezo.  Zato ga bodo na dan uveljavitve zelo verjetno poslali na Ustavno sodišče.
5. Ministrica Kopač Mrak in protidružinske organizacije računajo, da bomo v doglednem času imeli novo sestavo Ustavnega sodišča. Novi ustavni sodniki (za katere računajo, da bodo zagovorniki t.i. teorije spola) bodo odločili, da gre za zakon, ki diskriminira homoseksualne pare zgolj na osnovi njihove spolne usmerjenosti ter da imajo homoseksualno usmerjeni pari tudi pravico do posvojitev otrok in lezbijke do brezplačne oploditve z biomedicinsko pomočjo. Vmes bodo verjetno intenzivno nadaljevali tudi s kompanijo za javno normalizacijo t. i. nadomestnega materinstva.
6. S tem zakonodajnim trikom želijo nedemokratično izigrati referendum in državljane ter uvesti izenačitev življenjske skupnosti ženske in moškega z istospolno skupnostjo ter s skupnostjo tistih homoseksualnih in lezbičnih parov, ki živijo zgolj v t. i. nesklenjeni partnerski skupnosti (tega instituta ne pozna nobena država na svetu).
7. Z Zakonom o partnerski skupnosti hoče vlada Mira Cerarja uzakoniti radikalno teorijo spola kot obvezno učno vsebino v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Zagovorniki ideologije Teorije spola preko »Yogyakarta načel« trdijo, da si ljudje sami izbiramo spol, spolno usmerjenost in da mora država omogočati vsem tem ljudem »pravico« do otrok (posvojitev, umetna oploditev, nadomestno materinstvo itd.). Prav tako je potrebno pravico otrok do očeta in matere podrediti t. i. pravici homoseksualno usmerjenih do otrok ter omejiti pomen heteroseksualne družine preko razvrednotenja materinstva in očetovstva.

 

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top