Majniška deklaracija 2014

Vabimo vas k podpisu Majniške deklaracije 2014!

Majniška deklaracija 2014

(8. maj 2014)

Pride čas, ko ni več časa za oklevanje

Skoraj sto let po prvi (1917) in četrt stoletja po drugi Majniški deklaraciji (1989) Slovenci doživljamo nove nesporazume, provokacije in odkrite sovražnosti. Iz ozadja ponovno delujejo skupine in politični vzorci, ki smo se jim uprli v času slovenske pomladi in osamosvojitve. Obtičali smo na prehodu v odprto in demokratično družbo. Postavlja se vprašanje, ali smo sposobni učinkovito upravljati s svojo državo. Mednarodno okolje, posebej vzhodno od nas, je negotovo. Desetletja po koncu hladne vojne se v naš in v evropski prostor ponovno vračajo izrabljene in presežene populistične in totalitarne ideje.

Priče smo:

- materialni stiski stotisočev državljanov;
- izseljevanju mladih in sposobnih ljudi, ki v Sloveniji ne vidijo prihodnosti;
- nesposobnosti oblasti za reševanje gospodarskih in socialnih vprašanj;
- vedno novim davkom ter brezglavemu zadolževanju sedanjih in prihodnjih rodov;
- brezbrižnosti oblasti, ki velikokrat brez posluha ali sočutja odloča o pravicah državljanov brez zvez in poznanstev;
- nazadovanju šolstva in zdravstva;
- politični uporabi ustanov državne prisile, predvsem pravosodja, proti drugače mislečim;
- medijskim linčem;
- širjenju brezbrižnosti do duha in kulture;
- zaničevanju vrednot slovenske osamosvojitve, državljanske in nacionalne zavesti;
- izgubljanju mednarodnega ugleda slovenske države.

Majniško deklaracijo 2014 lahko podpišete tukaj!

Slovenci smo sposobni delati drugače in doseči več. To nas obvezuje, da v jasni obliki izrečemo svojo voljo, iz katere sledijo dejanja v prihodnosti. Pride čas, ko ni več časa za oklevanje. Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo:

Živeti hočemo v suvereni, demokratični, v Evropski uniji in Severnoatlantskem zavezništvu povezani ter gospodarsko uspešni državi slovenskega naroda:

1. ki je utemeljena na spoštovanju človekovega dostojanstva, človekovih pravic in svoboščin ter na vladavini prava; 
2. ki spoštuje življenje, podpira družino, materinstvo in očetovstvo ter skrbi, da bodo mladi imeli v njej perspektivo;
3. ki je odprta za iskanje zgodovinske resnice, očiščena ostankov totalitarnega režima, zavezana spravi, medsebojnemu razumevanju in sodelovanju;
4. v kateri je poklicno napredovanje urejeno v skladu z merljivimi dosežki;
5. ki ima v medijskem prostoru uveljavljeno nepristranskost in spoštovanje dejstev, da se lahko izražajo različne kulturne in svetovnonazorske usmeritve;
6. v kateri velja pregleden sistem volitev, ki omogoča politično stabilnost in odgovornost.

Živeti hočemo v državi, ki jo bomo Slovenci ter državljani doma in po svetu lahko prepoznavali kot svoj dom in domovino.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top