Nerojeni otroci dobili besedo v Evropskem parlamentu

V Evropskem parlamentu je 10. 4. 2014, potekala javna razprava o državljanski pobudi Eden izmed nas (One of Us). Pobuda poziva Evropsko Zvezo k prepovedi financiranja dejavnosti, kjer prihaja do uničevanje človeških zarodkov, zlasti na področju raziskav, razvojne pomoči in javnega zdravja.  Javno razpravo so pripravili Odbor za razvoj, Odbor za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za pravne zadeve v sodelovanju z Odborom za peticije.

Na javni razpravi so sodelovali tudi nekateri evropski poslanci, med drugimi Lojze Peterle, ki je v odličnem govoru, v katerem je zagovarjal spoštovanje življenja izjavil tudi:

»Ne vidim biološkega ne kakšnega drugega argumenta, ki bi spočetemu življenju vzel status človeškega bitja. Tako se je izreklo tudi evropsko sodišče. Če pa gre za ljudi, potem so posledice jasne. Ker imamo opraviti s človekom, ne moremo mimo vprašanja kako varovati njegove pravice v najbolj občutljivi in ranljivi fazi, ko se sam ne more braniti.«

Namen razprave je bilo odpreti vprašanje o spoštovanju življenja od spočetja naprej. Ker je pobuda Eden izmed nas v preteklem letu zbrala več kot milijon sedemstotisoč (1.700.000) podpisov, so predstavniki pobude sodelovali na razpravi v Evropskem parlamentu. Peticija Eden izmed nas temelji na zahtevi, da Evropska Unija upošteva dejstvo, da je človeški zarodek že človeško življenje, ki si zasluži spoštovanje njegovega dostojanstva. Predstavniki peticije so zahteve jasno in argumentirano predstavili.

Dan je bil razdeljen na dva dela. Po dopoldanski razpravi so se popoldan zbrali predstavniki organizacij ZA življenje, ki so sodelovali pri zbiranju podpisov za peticijo Eden izmed nas. Bilo jih je okoli 100 in so bili prišli iz 22 držav članic Evropske Unije. Prestavili so svoje poglede in izkušnje na temo spoštovanja življenja in skupnega sodelovanja.

Ob koncu so podpisali ustanovno listino Zveze Eden izmed nas, ki bo združevala različne organizacije in gibanja ZA življenje iz Evrope. Namen Zveze Eden izmed nas je podelitev izkušenj, dobrih praks ter medsebojna pomoč z nasveti, oporo, molitvijo in po potrebi skupne akcije. Zvezo povezuje spoštovanje življenja od spočetja do naravne smrti, sajima Evropa prihodnost le, če bo zaščiteno vsako življenje, sploh pa življenje v najbolj ranljivih fazah. Tukaj gre predvsem za nerojene otroke, bolne in ostarele. Zveza bo spodbujala tudi veselje do življenja – do lastnega življenja ter do življenja drugih ljudi. In to želi spodbujati tudi pri drugih.

Povzeto po spletni strani Zavoda Živim

Bilo je kot v trilerju - dogajanje v Evropskem parlamentu

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top