Nov Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

29.4.2014 začne veljati novi Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (razen 49. člena, ki začne veljati 1.9.2014),

Zakon določa nov sistem ureditve dopustov ob rojstvu otroka:
- porodniški dopust se zgolj preimenuje v materinski dopust in traja tako kot doslej 105 dni;
- dopust za nego in varstvo otroka se bo po novem imenoval starševski dopust. Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih in jih lahko izkoristi samo mati. Oče lahko prenese na mater vseh 130 dni starševskega dopusta. 

Zakon, tako kot doslej predvideva 15 dni očetovskega dopusta ob rojstvu dojenčka, skupaj z mamo. Na novo pa še dodatnih 15 dni (plačanega) očetovskega dopusta po poteku starševskega dopusta, po enem letu. To pomeni, da se z novim zakonom podaljšuje celotno trajanje dopustov ob rojstvu otroka iz 12 na 12,5 meseca (na račun dodatnih 15 plačanih dni očetovskega dopusta). Zakon predvideva časovni odmik uveljavitve te novosti (glejte 115. člen zakona). Podaljšanje očetovskega dopusta se bo uveljavljalo zelo postopno, do prvih korakov pa bo prišlo šele potem, ko bomo v RS vsaj eno leto zabeležili godpodarsko rast vsaj 2,5%. To pomeni, da tega podaljšanja najverjetneje v praksi vsaj še nekaj let ne bo.

Novost je, da se bo lahko očetovski dopust v trajanju 30 dni, za katerega očetu pripada očetovsko nadomestilo, izrabil v obliki polne ali delne odsotnosti z dela in ne več samo v obliki polne odsotnosti z dela.

Zakon ukinja posvojiteljski dopust, saj so posvojitelji po novem zakonu upravičeni do starševskega dopusta v enakem obsegu kot starši in sicer v primeru posvojitve otroka do končanega prvega razreda osnovne šole.

Zakon prinaša podaljšanje pravice do dela s krajšim delovnim časom v primeru dveh otrok, namesto do 6 leta starosti otroka, do končanega prvega razreda, pri čemer je leto pravice neprenosljiva pravica vsakega od staršev. Podaljšanje pravice do skrajšanega delovnega časa ni možno tako, da bi eden izmed staršev delal s skrajšanim delovnim časom ves čas do konca prvega razreda mlajšega otroka, ampak mora vsaj eno leto na tako način delati drugi izmed staršev. Primer: Če mati dela s skrajšanim delovnim časom od prvega leta starosti otroka do njegovega vstopa v šolo, lahko potem do konca prvega razreda to pravico izkoristi le oče, mati pa ne več.

Zakon uvaja nadomestilo za čas dojenja eno uro dnevno do 18 meseca starosti na podlagi potrdila specialista pediatra (49. člen, ki začne veljati s 1. septembrom 2014).

Zakon predvideva možnost podaljšanja pravice do starševskega dodatka zaradi rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenosti, če starša ob rojstvu otroka že varujeta in vzgajata vsaj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole.... Zakon dviga dodatek k otroškemu dodatku za otroke v enostarševski družini iz 10% na 30% (kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema).

Pravice do družinskih prejemkov, razen pravice do dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino, veljajo za otroke do starosti 18. let, Pravice, ki  so bile vezane na 6, 8 in 10 leto starosti otroka, zakon poenoti na končan prvi razred, kar pomeni, da gre v večini primerov za bistveno poslabšanje glede na dosedanjo ureditev. Po novem namreč pravica do plačila prispevkov za enega izmed staršev, ki skrbi za vsaj štiri otroke, ne bo več trajala do 10. leta najmlajšega otroka, ampak le do konca prvega razreda, kar je v povprečju več kot tri leta manj.

Prav tako se z novim zakonom možnost podaljšanja starševskega dopusta za 30, 60 ali 90 dni zaradi več otrok, ki so ob rojstvu novega otroka, že v družini, močno zmanjšuje, saj velja le v primeru, ko starejši otroci še niso končali prvega razreda, do sedaj je bilo to do 8 leta starosti.

Zakon prinaša tudi pomembno spremembo: vlogo za otroški dodatek je po novem potrebno oddati v roku enega meseca po rojstvu otroka, sicer bo prvi mesec otroškega dodatka izgublje. Do sedaj je bil ta rok tri mesece.

Civilna iniciativa za družino in pravice otrok ter Družinska pobuda sta si zelo prizadevali, da bi novi zakon prinesel  več izboljšav pa tudi, da ne bi naredil novih krivic. Nekaj smo uspeli npr. preprečiti odvzem polne »porodniške« za mame, odvzem otroškega dodatka za prvi mesec po otrokovem rojstvu itn.

Zakon prinaša nekaj hvalevrednih izboljšav, na katere smo že dolgo opozarjali, žal pa so z njim storjene tudi nove krivice predvsem večjim družinam, zato družinske organizacije čaka še veliko dela, da bomo dosegli spremembe.

Tomaž Merše, predsednik društva Družinska pobuda
Aleš Primc, vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top