• Lobnik je na zadnjih volitvah kandidiral na listi Zavezništva Alenke Bratušek.

Homo-lezbični-bi-trans-queer seksualni aktivisti prevzemajo organe pregona za inkvizicijo drugačemislečih

Zakon za preganjanje drugačemislečih je spisan  za preganjanje tistih, ki se ne strinjajo s homo-bi-trans-queer seksualimi aktivisti pri njihovih radikalnih zahtevah (posvojitve otrok, spreminjanje spola, bogatenje iz davkoplačevalskih sredstev...). Z zakonom se levičarska elita in ti aktivisti maščujejo veliki večini, ki je glasovala za tri njihove referendumske poraze. Izgubljajo referendume in prevzemajo državo ter zasedajo položaje za teroriziranje drugačemislečih.

Za kaj gre pri zakonu za preganjanje drugačemislečih, ki je v resnici zakon za inkvizicijo, zatiranje svobode in drugačemisleče. Ne verjamete? Preberite člane do konca ali preberite zakon.

Homo-bi-trans-queer seksualne aktiviste vzpostavili kot privilegirano in zaščiteno elito ter vse ostale kot njihove zatiralce

1. čl. opredeljuje "diskriminacijo" glede na spolno usmerjenost, spolno identiteto in celo spolni izraz (kaj točno to pomeni, verjetno večina ljudi ne ve, tudi zakon nič ne razloži, kaj je to). Glede na to, kako te stvari razumejo v tujini, pa to pomeni, da bo kaznivo, če boste vašemu sinu, ki ga bodo v šoli prepričali, da je ženska in naj se oblači kot ženska, rekli, da je fantek in naj se oblači kot fantek.

Homo-bi-trans-queer seksualni aktivisti s svojim bogatim pravniškim, finančnim in pravosodnim aparatom bodo lahko preganjali vsaakega, ki jim ne bo všeč

6. člen
(neposredna in posredna diskriminacija)

(1) Neposredna diskriminacija obstaja, če je oseba ali skupina oseb zaradi določene osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj ugodno, kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala druga oseba ali skupina oseb.
(2) Posredna diskriminacija obstaja, kadar je oseba ali skupina oseb z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi navidezno nevtralne določbe, merila ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen če ta določba, merilo ali praksa objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in nujno potrebna.

9. člen
(navodila za diskriminacijo)
Navodila za diskriminacijo so vsakršna navodila, katerih posledica je bila, je ali bi lahko bila diskriminacija v smislu tega zakona, kar vključuje tudi navodilo, da se diskriminacije ne prepreči oziroma odpravi.

10. člen
(pozivanje k diskriminaciji)

(1) Pozivanje k diskriminaciji pomeni vsako spodbujanje drugih oseb k dejanjem, katerih posledica je bila, je ali bi lahko bila diskriminacija po določbah tega zakona. K hujšim prepovedanim ravnanjem šteje zlasti podajanje ali širjenje rasističnih, versko, narodnostno in spolno razlikovalnih pozivov, napeljevanje, ščuvanje, hujskanje k sovraštvu in diskriminaciji ter širše javno pozivanje, ki spodbuja k diskriminaciji.

Ta določila pomenijo, da maščevalni homo-bi-trans-queer seksualni aktivist ali npr. migrant, ki ga bodo podučili slovenski ekstremni levičarji, v vsaki stvari videla ali mislil, da se mu dela krivica ter začel proti vam pregon. Tega pregona ne bo izvajal sam na svoje stroške, ampak bo pregon proti vam prevzel kar uradni državni preganjalec drugačemislečih radikalni Miha Lobnik, ki ga je Borut Pahor dal izvoliti za glavnega preganjalca. Miha Lobnik je znan kot eden od ideologov referendumskih kampanij homo-lezbičnih-bi-trans-queer seksualnih aktivistov.

Ljudje se z ekstremizmom homo-bi-trans-queer seksualnih aktivistov ne strinjajo. Vladajoča ekstremna levičarska elita vsiljuje to ideologijo in način življenja v šolah, vrtcih, na fakultetah, v medijih, zdravstvenih domovih... in celo v represivnih organih.

Od prve obtožbe naprej boste vnaprej krivi, razen če boste imeli denar, da se boste izvlekli v dolgotrajnih sodnih postopkih

Žrtve, na katere se bodo spravili homo-lezbični-bi-trans-queer seksualni aktivisti, pristaši smrti nerojenih otrok ter drugi ekstremni levičarji, ki obvladujejo ta aparat, bodo v vseh postopkih v podrejenem pložaju. V vseh postopkih bodo namreč od prve obtožbe naprej ves čas krivi. V 40. čl. je zapisano obrnjeno dokazno breme. To pomeni, da bo moral, za razliko od običajnih kazenskih postopkov obtoženi dokazati, da nečesa ni naredil, namesto, da bi se obtoženemu dokazala krivda. Sedaj pa razmislite, kako boste dokazali, da neka vaša besedica ali dejanje nima elementov, da se nekdo je, se čuti ali bi lahko bil diskriminiran. Posebej je to nevarno in drago lahko za podjetnike, na katere se bo spravil kakšen aktivist, ki se bo npr. pritožil, da npr. ni bil izbran na delovno mesto.

Kaznivi po tem zakonu so tudi pohotni pogledi

V 7. čl. se kot obliko spolnega nadlegovanja razglaša vsaka obliko neželenega verbalnega, neverbalnega ali vedenja spolne narave ter kot izhaja iz obrazložitve tudi - "pohotni pogledi". Včasih je bilo normalno, da sta se fant in punca lepo pogledala, da je fant kakšno situaciji primerno rekel punci ali kot smo rekli včasih malo poplaušal ter se je potem videlo, kakšna je bila reakcija. Novi zakon to prepoveduje, saj npr. fant nikoli ne ve, kako bo punca odreagirala in ga prijavila državnemu preganjalcu, češ da jo je spolno nadlegoval. Namesto, da bi fante in punce spodbujali k temu, da bi se sproščeno spoznavali na način kot smo to ljudje počeli tisočletja, se sedaj poskuša te odnose kriminalizirati.

Pregon proti žrtvam obtožb bo prevzel preganjalec drugačemislečih, ki mu prijazno rečejo "zagovornik"

V 41. čl. je zapisano, da diskriminirana oseba lahko pooblasti zagovornika ali nevladne organizacije za zastopanje v sodnih postopkih. To pomeni, da bodo obtoženi v postopkih preganjali na državne stroške ter bodo soočeni  z izjemnim pritiskom državnega preganjalca drugačemislečih ter skupine radikalnih organizacij financiranih s strani države. Obtoženi se bo za svoj denar branil pred norimi obtožbami, kjer zaradi norega in protiustavnega zakona, če ne bo naletel na razumno sodnico, ne bo mogel dokazati svoje nedolžnosti. Branil se bo do proti izurjenemu državnemu aparatu in s strani države plačanim ekstremistom.  Spomnimo, homoseksualni aktivist Mitja Blažič se je pred časom hvalil, da že imajo 20 specializiranih pravnikov. Ta zakon jim bo dal neizmerne možnosti služenja.

Vlada bo raje dala 200.000 EUR za aktivistične komisarje kot za brezposelne! Po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo mora vlada nameniti 50.000 EUR za letno plačo zagovorniku, namestnik bo prejemal vsaj 38.000 EUR,  svetovalka 24.000 EUR in tajnica 18.000 EUR. Denar je zagotovljen, kot je razvidno iz gradiva predloga zakona, iz proračunske postavke za brezposelne.

Pravno mnenje vrhunskega neodvisnega strokovnjaka za varstvo človekovih pravic, ki zaradi strahu pred nasiljem državnega preganjalca drugačemislečih in homo-lezbičnih-bi-trans-queer seksualnimi aktivisti ne želi biti imenovan:

»Največja problema tega zakona sta:
1.      Zakon širi nabor urejanja področij zakona iz področij varstva direktiv (dostop do blaga in storitev, zaposlovanje, izobraževanje, socialno varstvo, dostop do stanovanj) preko mej Direktiv (2000/43, 2004/113, 2006/54 in 2014/54). Zakon neustrezno in zavajajoče kot pravno obveznost navaja te direktive, saj bistveno širi področje urejanja teh direktiv. Prenos pristojnosti na »vsa področja družbenega življenja« v tem zakonu ne omogoča temeljne pravne varnosti, ker se lahko predpis nanaša na kar koli, predvsem pa se izjemno hitro lahko sprevrže v kratenje svobode in preganjanje vseh drugačemislečih. Prepoved ni jasna in nasprotuje ustavnemu načelu pravne varnosti. Direktive se izrecno NE nanašajo na izbiro pogodbenih partnerjev, razen kadar gre za spol, medijske in oglaševalske vsebine in izobraževanje (2004/113), državljanstvo in pravico do gibanja in prebivanja ali pravni položaj tretjih držav (2000/43).
2.      Izjemni širi represivne mehanizme direktiv - obrnjeno dokazno breme, kazni, pristojnost zagovornika, udeležbo v sodnih postopkih - na »vsa področja družbenega življenja«.


Ob minimalnem tehtanju načela pravne varnosti zaradi tega zakon nedvomno ne vzdrži ustavnega testa sorazmernosti – zaradi obeh navedenih širitev ni več povezave med uporabljenimi sredstvi in želenim ciljem – odprave diskriminacije, kot izhaja iz direktiv. Odločba Ustavnega sodišča U-i 282/94: »Zakon je skladen z ustavo, če je mogoče z jezikovno in teleološko interpretacijo ugotoviti vsebino predpisa, in je na ta način ravnanje organov, ki ga morajo izvajati, determinirano«.«

Sami si preberite zakon in si odgovorite na vprašanje: Ali je to normalno?

Miha Lobnika, sociologa, radikalnega homo-lezbičnega-bi-trans-queer seksualnega aktivista so za državnega levičarskega inkvizitorja na predlog Boruta Pahorja podprli Cerarjeva koalicija, Združena levica in kar je ostalo od Zavezništva A. Bratušek. Proti je bila SDS. NSi mu ni nasprotovala in se je vzdržala.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top