Postabortivni sindrom in samodestruktivni življenjski slogi (12. del)

Vedno več je znanstvenih študij, ki dokazujejo, da je mama, ki naredi splav, velika žrtev splava. Višje tveganje za zdravstvene zaplete in samodestruktivnih življenjskih slogov je samo nekaj znanstvenih dejstev.

Neposredni zdravstveni zapleti po splavu

Približno 10 % žensk utrpi neposredne zaplete pri samem splavu, ena petina od teh zapletov pa je smrtno nevarnih.

 • krvavitev
 • infekcija
 • strgana ali preluknjana maternica
 • poškodbe materničnega vratu
 • embolija
 • zapleti pri anesteziji
 • krči
 • kronične bolečine v trebuhu
 • endotoksinski šok
 • opekline druge stopnje
 • Rh senzibilizacija

Prim: Frank, et.al., "Induced Abortion Operations and Their Early Sequelae," Journal of the Royal College of General Practitioners 35(73):175-180, April 1985; Grimes and Cates, "Abortion: Methods and Complications", in Human Reproduction, 2nd ed., 796-813; M.A. Freedman, "Comparison of complication rates in first trimester abortions performed by physician assistants and physicians," Am. J. Public Health 76(5):550-554, 1986).

31 % žensk utrpi zdravstvene zaplete pri splavu

Nedavna raziskava, objavljena v izjemno pomembni medicinski reviji, je ugotovila da je 31 % anketiranih Američank, ki so umetno splavile, imelo zdravstvene zaplete. (VM Rue et. al., “Induced abortion and traumatic stress: A preliminary comparison of American and Russian women,” Medical Science Monitor 10(10): SR5-16, 2004.)

Zaradi splava 80% - 180% porast obiskov pri zdravniku

V povprečju je po splavu 80-odstotni porast obiska pri zdravniku in 180-odstotni porast obiska pri zdravniku iz psiholoških razlogov. (P. Ney, et.al., "The Effects of Pregnancy Loss on Women's Health," Soc. Sci. Med. 48(9):1193-1200, 1994; Badgley, Caron, & Powell, Report of the Committee on the Abortion Law (Ottawa: Supply and Services, 1997) 319-321.)

Samodestruktivni življenjski slogi, ki povzročajo težave z zdravjem

Žene ki so splavile se soočajo z večjim tveganjem za promiskuiteto, kajenje, zlorabo drog in motnje hranjenja, ki za žensko predstavljajo povečano tveganje za druge zdravstvene težave. (T. Burke with D. Reardon, Forbidden Grief: The Unspoken Pain of Abortion (Springfield, IL: Acorn Books, 2002), see ch. 13 and 15.)

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top