Svet Evrope je zaščitil pravico staršev do vzgoje otrok!

Svet Evrope je pred enim letom v Strasbourgu sprejel posebno resolucijo s katero posebej varuje pravico do verske svobode in pravice vesti v javnem prostoru.

Starši imajo pravico do vzgoje svojih otrok Z omenjeno resolucijo z angleškim naslovom »Safeguarding human rights in relation to religion and belief and protecting religious communities from violence«  je prišlo do velikega napredka, saj je v njej izrecno omejena pravica do ugovora vesti in številna področja, kjer je mogoče svobodo vesti tudi uresničevati. Poslanci so v resoluciji zapisali, da obstaja pravica vesti v "moralno občutljivih zadevah" kar izrecno pomeni, da jo je mogoče uporabiti tudi v primeru izobraževanja otrok, kjer je potrebno spoštovati pravico staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu z lastnimi prepričanji. To pomeni, da država nima pravice prevzgajati in indoktrinirati otrok v t.i. sekularnih in protiverskih ideologijah.

Vera ima mesto v javnosti!

Resolucija št. 1928, ki jo je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela 24.4.2013, poziva vse države članice, da z zaščito pravice mišljenja na področju zdravstvenega varstva, izobraževanja in na delovnih mestih na družbeni ravni utrdijo pravico do verskih prepričanja. Svet Evrope, ki deluje na področju zaščite človekovih pravic med 47 državami članicami, je resolucijo sprejel enoglasno: 148-3 s 7 vzdržanimi glasovi.

Radikalni levičarji iz Skandinavije trdijo, da je vera podrejena »pravici do splava«

Resolucija sledi resoluciji iz leta 2011, ko je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela resolucijo o preganjanju kristjanov na Bližnjem vzhodu. Prav tako je bila sprejeta po intenzivni razpravi o poročilu italijanskega poslanca Luca Volonte, na temo "nasilja nad verskimi skupnostmi v Evropi". Temu poročilu so odločno nasprotovali radikalni poslanci iz Skandinavskih držav. Tako je Danski poslanec javno nasprotoval poročilu Luca Volonteja ter trdil, da pravica do verske svobode ne more biti na isti ravni kot »pravica do splava in enakosti za vse«, ne glede na heteroseksualno ali homoseksualno usmerjenost. Velik korak v zaščiti pravice staršev pred ideološkim nasiljem v šolah! Omenjena resolucija pomeni tudi velik korak v zaščiti pravice staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu s svojimi verskimi prepričanji. Resolucija je odgovor na številne socialistične vlade in politike v Severni Evropi, kjer je človekova pravica do verske svobode  in pravica staršev do vzgoje otrok pogostokrat kršena. Podobno velja tudi za Francijo, kjer vlada krši pravico staršev do vzgoje svoje otrok in v šolah vsiljuje protiversko in sekularno ideologijo. Nekateri člani francoske vlade so celo mnenja, da otroci pripadajo državi in skupnosti ter šele nato družini.

Omenjena resolucija je zato velik dosežek, saj potrjuje pravico staršev do vzgoje in izbire izobraževanja lastnih otrok. V Sloveniji se kljub resoluciji Sveta Evrope, te pravice staršem čedalje bolj kratijo.

S podobno situacijo se srečujemo tudi v Sloveniji, kjer nekatere nevladne organizacije že leta izvajajo ideološko sporne delavnice v osnovnih in srednjih šolah ter otroke brez vednosti staršev indoktrinirajo v homoseksualnih in protikrščanskih ideologijah. V takšni in podobnih primeroh, kjer vodstva šol promovirajo ideološko sporno vzgojo in izpobraževanje, se lahko starši odkrito sklicujejo na omenjeno resolucijo in zahtevajo spoštovanje njihove temeljne pravice, da vzgajajo otroke v skladu z lastnim prepričanjem.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top