Starši – Informirajte svoje otroke o nevarnosti tveganih spolnih praks, resnici o neuspešnosti kondomov ter o AIDSU!

Vsako leto 1. decembra obeležujemo Svetovni dan aidsa, ko nas iz različnih medijev zasipajo s podatki v zvezi z epidemijo HIV. Ob tem že leta opozarjajo, da je boj proti tej bolezni žal neuspešen. Navkljub velikim vsotam denarja in vsesplošni uporabi kondomov, se smrtno nevarna epidemija še naprej širi. Ob tem je zanimivo, da se država bojuje proti tej epidemiji zgolj na naslednjih področjih:

1. testiranje krvi potencialno okuženih ljudi
2. zgodnje odkrivanje okuženih
3. brezplačna delitev kondomov in zgibank o aidsu
4. boj proti stigmi, s katero se soočajo oboleli in njihovi svojci.

Država pa nič še ne deluje na področju ozaveščanja o povezavi med tveganimi spolnimi praksami in Aidsom.


Zakaj boj proti HIV ne deluje?

Ob tem je zanimivo, da se noben novinar ne upa javno zastaviti vprašanje, zakaj navkljub velikim zneskom davkoplačevalskega denarja namenjenega za boj proti HIVu, brezplačni delitvi kondomov in medijski propagandi – število okuženih iz leta v leto v Sloveniji še vedno narašča?

Tega vprašanja si novinarji ne upajo zastaviti zato, ker je zapis odgovora politično nekorektno dejanje. Gre za to, da je boj proti tej epidemiji neuspešen iz naslednjih razlogov:

1. Ker se preko medijev in šol propagira nevaren homoseksualni življenjski slog, ki je bolj dovzeten za okužbo s HIV. Homoseksualno usmerjenih (da zakrijejo to informacijo mediji politično korektno zapisujejo – moški, ki imajo spolne odnose z moškimi) je v populaciji okoli 2.-3%, njihov delež med okuženimi pa je preko 50%. Kar pomeni, da se 57x pogosteje okužijo s HIVom homoseksualno usmerjeni kot heteroseksulano usmerjeni. Razlog za takšno tveganje je izredno pogosto menjavanje spolnih partnerjev.

2. Ker promoviranje in uporaba kondomov v večini primerov sploh ne ščiti pred okužbo s HIVom, temveč spodbuja tvegane spolne prakse (menjavanje partnerjev, prostitucija, idr.) ter daje lažni občutek varnosti. V ta namen si preberite zanimiv prispevek: Svetovni dan boja proti Aidsu oz. zakaj kondomi ne ščitijo! ter letak s statistiko.

3. Ker je boj proti stigmatizaciji okuženih s hivom samo izgovor za medijski in politični proces normalizacije tveganih spolnih praks med mladimi. Mediji, strokovnjaki in politiki nas prepričujejo, da bo HIVa manj, če bomo govorili, da je homoseksualnost, prostitucija ali pa okužba s HIV nekaj normalnega v iluzornem upanju, da bodo ljudje zato manj permisivni in bolj odgovorni.

Starši – informirajte otroke o nevarnosti tveganih spolnih praks in jih zaščitite!

Pri omejevanju epidemije HIV imajo veliko odgovornost mediji, strokovnjaki in starši. Zlasti za slednje velja, da naj svoje otroke spodbujajo k spolni vzdržnosti (zaradi pomanjkanja spolnih odnosov ni še nobeden umrl), odvračajo od tveganih in smrtno nevarnih spolnih praks, navdušujejo k odgovorni spolnosti znotraj zveste zakonske zveze ter posredujejo resnico o »uspešnosti« kondomov. Več ko se bo mladih odločilo za ta odgovoren življenjski slog manj bo okuženih in več bo zdravih in srečnih ljudi. Bodite pogumni, razmišljajte kritično in bodite politično nekorektni – to je najbolj varna pot za zaščito vas in vaših otrok!

Miha Ma.

Več:

  • Preberite si izjavo Inštituta za varovanje zdravja v R. Sloveniji za leto 2014

Svetovni dan aidsa 2014

Vsako leto 1. decembra obeležujemo Svetovni dan aidsa, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) prvič razglasila leta 1988 in vse odtlej je to pomemben mednarodni dan, ki ga usklajeno obeležujemo po vsem svetu. V obdobju 2010–2015 je osrednje geslo globalne kampanje »Proti ničli - nič novih okužb, nič diskriminacije, nič umrlih zaradi aidsa«. Čeprav je bil razvojni cilj, da se do leta 2015 zaustavi širjenje virusa HIV, se čas izteka in tudi SZO opozarja, da ne le da ciljev ne dosegamo, ampak se je število novih primerov v Evropi v zadnjih desetih letih povečalo. Ne bo dosežen niti cilj, da bomo do leta 2015 v Evropi testirali 90 odstotkov ključnih skupin, saj je do zdaj ta številka le pri 53 odstotkih. V Sloveniji smo do 18. novembra 2014 na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) prejeli podatke o 43 novih diagnozah okužbe s HIV, za aidsom je zbolelo 15 oseb, umrl pa je en bolnik z aidsom. Skupno je bilo od leta 2004 do vključno 18. novembra 2014 prepoznanih 450 okužb s HIV, medtem ko je umrlo 23 bolnikov z aidsom.

HIV/aids tako še vedno ostajata pomemben javnozdravstveni problem. Direktorica SZO za Evropo poudarja, da si ob grozeči grožnji za zdravje ljudi ne moremo privoščiti zmanjšane pozornosti nad širjenjem epidemije HIV/aidsa. V Evropi se širijo okužbe HIV na račun prenosa virusa med injicirajočimi uživalci drog v Vzhodni Evropi, medtem ko se v Zahodni Evropi in pri nas širi predvsem v populaciji moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. V Sloveniji smo do 18. novembra 2014 na NIJZ prejeli podatke o 43 novih diagnozah okužbe s HIV (eden manj kot v 2013). Med 39 primeri med moškimi jih je bilo 21 med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (šest manj kot v 2013), prijavljeni sta bila tudi dve okužbi pri injicirajočih uživalcih nedovoljenih drog (enako kot v 2013). Tudi v letošnjem letu je bila pri dobri polovici oseb diagnoza okužbe s HIV postavljena pozno, namreč takrat, ko bi že morali prejemati protiretrovirusna zdravila.

Širjenje virusa HIV bomo zaustavili le s povečanjem testiranj in zdravljenjem, zmanjšanjem novih infekcij in uspešnim doseganjem ključnih populacij. “Najbolj ranljive skupine pri nas so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, promiskuitetni ljudje, prostitutke in njihovi klienti, injicirajoči uživalci drog, zaporniki, osebe s spolno prenosnimi okužbami, kot so hepatitis B, sifilis, gonoreja,” opozarja Evita Leskovšek z NIJZ in dodaja: “Na NIJZ si že vrsto leto prizadevamo na preventivnem področju s sodelovanjem z našimi organizacijskimi enotami po regijah in v koordinaciji z vsemi deležniki, predvsem nevladnimi organizacijami. Tako smo tudi na strokovnem srečanju v središče postavili dve prepletajoči se temi: kako povečati dostopnost in dosegljivost do testiranja ter kako zmanjševati stigmo in diskriminacijo. Dejstvo je, da tako v Evropi kot Sloveniji večina na novo diagnosticiranih dobi diagnozo prepozno. Pomemben vzrok je strah pred stigmo, ki je del naše realnosti.”
Preprečevanje okužbe s HIV vključuje tudi zdravljenje že okuženih in protiretrovirusno poekspozicijsko profilakso po izpostavljenosti okužbi s HIV pri delu v zdravstvu ali pri nezaščitenih spolnih odnosih ali izpostavljenosti okuženi krvi pri souporabi pribora za injiciranje z znano okuženimi ali s pripadniki skupin z višjim tveganjem za okužbo. “Preprečevanje in obvladovanje okužbe s HIV v okviru promocije spolnega in reproduktivnega zdravja je pomembna javnozdravstvena prednost. S temi programi moramo doseči vse prebivalce, predvsem pa mlade. Za preprečevanje spolnega prenosa je pomembno spodbujanje odgovornega in varnega spolnega vedenja, vključno s promocijo uporabe kondoma. Ker je v Sloveniji breme okužb s HIV največje med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, je promocija odgovorne in varne spolnosti še posebej pomembna v tej skupini,” pravi izr. prof. dr. Irena Klavs z NIJZ.
Zgodnje testiranje in zdravljenje zmanjšuje vpliv okužbe individualno in družbeno. Okužba z virusom HIV oziroma bolezen aids je še vedno neozdravljiva, vendar imajo okuženi ob zgodnji diagnozi in zdravljenju daljše in bolj kvalitetno življenje. Eden od velikih izzivov je tudi zmanjšati stigmatizacijo do okuženih, obolelih in ranljivih skupin. Zato bomo ob letošnji kampanji delili informativne plakate, osveščali širšo javnost ter v zdravstvenih domovih in ob različnih dogodkih delili kondome. Poleg tega bo 1. decembra 2014 na Prešernovem trgu v Ljubljani potekala informativna stojnica, na kateri bodo študentje medicine informirali, svetovali in mimoidoče vabili na anonimno brezplačno testiranje, ki bo potekalo v prostorih NIJZ na Trubarjevi 2 v Ljubljani, testiranje pa bo možno tudi po posameznih organizacijskih enotah NIJZ.

Podatki o okužbah s HIV v Sloveniji so dostopni na naslednji povezavi.

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top