Strokovna analiza Resolucije Lunaček - preganjanje drugačemislečih (5. del)

V Sloveniji in v mnogih drugih državah so aktivisti teorije spola čedalje bolj nestrpni. Besedo homofobija, s katero vsepovprek označujejo svoje nasprotnike, aktivisti razlagajo kot sovražnost do homoseksualcev. S to in ostalimi zmerljivkami označujejo vse, ki javno zagovarjajo: da obstajata naraven ženski in moški spol, poudarjajo pomen materinstva in očetovstva ter nasprotujejo eksperimentiranju s spreminjanjem spola in spolno usmerjenostjo pri otrokih. Vsi ti so za njih homofobi, nestrpneži, fašisti, zagamanci itn.  

S t.i. Resolucijo Lunaček hočejo po Evropski uniji sprožiti postopke sprejemanja zakonodaje, da bi ljudi, ki jih očitno aktivisti teorije spola razumejo kot sovražnike, države kazensko preganjale. Zahtevajo tudi uvedbo posebnih zbirk podatkov (evidence, registre) o teh ljudeh itn.

Namen teh zahtev aktivistov teorije spola je kaznovanje nasprotnikov, predvsem pa utišanje drugačemislečih: da se zaradi strahu pred pregonom ne bi upali javno govoriti o obstoju naravnega ženskega in moškega spola, o pomenu materinstva in očetovstva ter o tem, da za otroke ni dobro, da jih aktivisti nagovrjajo k spremembi spola in eksperimentiranju s spolno usmerjenostjo. 

 V umetnem jeziku aktivistov teorije spola je to v resoluciji zapisano takole:

»Sovražni govor in zločini iz sovraštva
   (i) Komisija bi morala spremljati in državam članicam zagotavljati pomoč glede specifičnih vprašanj o spolni usmerjenosti, spolni identiteti in spolnem izrazu pri izvajanju Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj(12) , zlasti kadar so ta dejanja storjena iz pristranskega ali diskriminatornega motiva, povezanega z osebnimi lastnostmi žrtev.
   (ii) Komisija bi morala predlagati prenovitev okvirnega sklepa Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi, da bo vključeval še druge oblike kaznivih dejanj zaradi sovraštva in spodbujanja k sovraštvu, tudi zaradi spolne usmerjenosti in spolne identitete.
   (iii) Komisija bi morala skupaj z ustreznimi agencijami spodbujati izmenjavo dobrih praks med državami članicami glede usposabljanja in izobraževanja policije, javnih tožilstev, sodnikov in služb za podporo žrtvam.
   (iv) Agencija za temeljne pravice bi morala državam članicam pomagati pri izboljšanju njihove zbirke primerljivih podatkov o homofobnih in transfobnih kaznivih dejanjih iz sovraštva.
   (v) Države članice bi morale evidentirati in preiskovati kazniva dejanja iz sovraštva proti lezbijkam, gejem, biseksualcem, transseksualcem in interseksualcem ter sprejeti kazensko zakonodajo o prepovedi spodbujanja k sovraštvu na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete

Se nadaljuje!

Predhodne objave:
Strokovna analiza Resolucije Lunaček – boj proti drugače mislečim (1. del) 
Strokovna analiza resolucije Lunaček – privilegiran status (2. del) 
Strokovna analiza resolucije Lunaček – poseben položaj v zdravstvu (3. del) 
Strokovna analiza resolucije Lunaček – vdor v šolski sistem (4. del)

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top