Strokovna analiza resolucije Lunaček – vdor v šolski sistem (4. del)

V prvem delu strokovne analize Resolucije Lunaček smo ugotovili, da gre za načrt boja proti vsem, ki spoštujejo naravni ženski in moški spol, materinstvo in očetovstvo ter temeljne človekove pravice otrok. V drugem delu pokazali, da mora Evropska komisija pri vsem svojem delovanju zagotavljati, da bodo v ospredju interesi homoseksualcev, biseksualcev, transseksualcev oz. ljudi, ki spreminjajo spol. V tretjem delu smo obravnavali zahteve po njihovem posebnem statusu v zdravstvu.

V četrtem delu bomo videli, kako si prizadevajo za prevzgojo otrok v šolah in jemanje pravice staršev, da vzgajajo otroke v skladu s svojim prepričanjem.

Izobraževanje - prodor v vrtce, šole in univerze

Šolski sistem, učitelji, vzgojitelji, šolski psihologi, načrtovalci šolskih politik so v zadnjih desetletjih ene glavnih tarč aktivistov teorije spola in homoseksualnih aktivistov. Preko šolskega sistema hočejo pridobiti dolgoročen vpliv na prevzgojo otrok in s tem prevzgojo družbe v skladu s svojo ideologijo.

Resolucija zahteva, da je potrebno v izobraževalnih programih uveljaviti enakost spolnih usmerjenosti in spolnih identitet, kar sledi t.i. teoriji spola, ki ne priznava, da obstajata naraven ženski in moški spol. Prav tako se zahteva, da se pospešuje izmenjava "dobrih praks" na področju uveljavljanja enakosti spolnih usmerjenosti in spolnih identitet  (npr. v Sloveniji poznamo priročnik Ljubezen je ljubezen).

Spolne usmerjenosti in spolne identitete v resoluciji v skladu s t.i. teorijo spola niso enakopravne, ampak so enake.  »Dobre prakse« iz držav, ki so že povsem v rokah aktivistov teorije spola, je po mnenju 394 evropskih poslank in poslancev potrebno prenesti tudi v tiste države, kjer teh praks še nočejo sprejeti. Aktivisti teorije spola, njihovi politiki in mediji so jih namreč že poskusili uvesti v vseh državah članicah EU, a se jim je to v nekaterih, podobno kot v Sloveniji do neke mere ponesrečilo. Sedaj poskušajo z vsiljevanjem te ideologije z »evropske ravni«. V umetnem jeziku aktivistov teorije spola so te zahteve v resoluciji zapisane takole:

»Nediskriminacija v izobraževanju
   (i) Komisija bi morala spodbujati enakost in nediskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete v okviru svojih programov za mlade in izobraževalnih programov.
   (ii) Komisija bi morala med državami članicami z neobvezno in odprto metodo usklajevanja spodbujati izmenjavo dobrih praks v formalnem izobraževanju, vključno z učnimi gradivi ter politikami proti ustrahovanju in protidiskriminacijskimi politikami.
   (iii) Komisija bi morala z neobvezno in odprto metodo usklajevanja med državami članicami spodbujati izmenjavo dobrih praks med sektorji držav članic za mlade in izobraževanje, vključno s socialnimi službami za mlade

Poročilo Odbora za pravice žensk in enake možnosti, ki je bil priloga h gradivu resolucijePoročilo Odbora za pravice žensk in enake možnosti, ki je bil priloga h gradivu resolucije pa:
- "9.  poudarja, da mora spolna vzgoja vključevati nediskriminatorne informacije in širiti pozitivno mnenje o lezbijkah, gejih, biseksualcih, transseksualcih in interseksualcih, da bi tako učinkovito podprli in varovali pravice mladih, ki sodijo v to skupino".

Če določenih življenskih vzorcev in drž ne podpiramo, nam nihče ne more naložiti, da jih propagiramo, in učimo svoje otroke, da je to nekaj pozitivnega. Če otroka učimo imeti pozitiven odnos do sočloveka, še ne pomeni, da ga moramo učiti tudi pozitivnega odnosa do življenjskega vzorca tega človeka. Tukaj ne gre za to, bi komurkoli škodovali, ali ga diskriminirali, ampak gre za pravico staršev, da otroke vzgajajo za takšno identiteto, za katero mislijo, da je zanje najboljša. Resolucija Lunaček je poskus, da se staršem preko šole ta pravica odvzame.

- Strokovna analiza Resolucije Lunaček – boj proti drugače mislečim (1. del)
- Strokovna analiza resolucije Lunaček – privilegiran status (2. del)
- Strokovna analiza resolucije Lunaček – poseben položaj v zdravstvu (3. del)

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top