Anja Kopač Mrak in Barbara Novak hočeta izigrati referendumsko odločitev

Anja Kopač Mrak, eminentna aktivistka Društva za integracijo homoseksualnosti ter ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake mož v propadli vladi Alenke Bratušek, je letošnjega marca svoji kolegici dr. Barbari Novak iz Pravne fakultete v Ljubljani naročila posebno pravno študijo na osnovi katere želi stranka Socialni demokrati uvesti homoseksualne poroke in posvojitve otrok v takšne skupnosti. Za študijo, ki jo je letošnjega aprila poslala na ministrstvo, je Novakova prejela nagrado - 8.000,00 EUR.

Številni bralci so se odzvali in omenjena pravna izhodišča prebrali in analizirali. Opozorili so nas, da Barbara Novak od ministrstva kontroverzno zahteva, naj ne upošteva volje ljudi, ki so jo izrazili na referendumu 25.3.2012 ter v novem družinskem zakoniku zahteva izenačitev zakonske zveze in istospolne skupnosti ter posvojitev otrok v takšne skupnosti. Vse kaže, da Barbara Novak in Anja Kopač Mrak na vsak način zahtevata legalizacijo socialnega eksperimenta na otrocih ter vzpostavitev pravnih podlag podlage za uvedbo nadomestnega materinstva za homoseksualce in umetne oploditve za lezbijke ter posledično spremembo učnih načrtov v osnovnih in srednjih šolah. Zelo verjetno je njihov cilj, da bi vsebine iz priročnika Ljubezen je ljubezen, postale del uradnega šolskega programa, za kar se zavzemajo v stranki Združena levica.

Preberite si kaj je Barbara Novak zapisala v 4. poglavju svoje študije z naslovom »Zunajzakonska skupnost«

»Čeprav sta kamen referendumske spotike 25. marca 2012 zoper DZak predstavljala predvsem zakonski in zunajzakonski skupnosti heteroseksualnih parov podobna instituta za istospolne partnerje,  mora DZ-1 v luči odločbe Ustavnega sodišča RS  zunajzakonsko skupnost istospolnih parov urediti. Z omenjeno odločbo je Ustavno sodišče RS spoznalo za neskladno z URS ureditev dedovanja, po kateri skupaj živeči, neregistrirani istospolni pari niso imeli pravice do zakonitega dedovanja po umrlem partnerju.  Državni zbor RS je moral ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev, do takrat pa za dedovanje med istospolno usmerjenima partnerjema, ki živita v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, vendar nista sklenila partnerske skupnosti po ZRIPS, in tudi ni razlogov, zaradi katerih bi bila taka partnerska skupnost neveljavna, veljajo enaka pravila, kot veljajo za dedovanje med zunajzakonskima partnerjema. Ker je zakonodajalec tudi tokrat ostal pasiven, velja prehodna ureditev, ki jo je določilo ustavno sodišče. Ustavna odločba o dedovanju skupaj živečih istospolnih parov je pomembna tudi za družinsko pravo, ker je Ustavno sodišče RS v njej ne samo izrecno priznalo dejansko življenjsko skupnost istospolnih partnerjev, česar do sedaj izrecno ni storil še noben zakon (do sedaj so bile pravne posledice istospolnim skupaj živečim parom priznane le na temelju zakonske razlage, npr. glede statusa ožjega družinskega člana po Zakonu o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008 – v nadaljevanju ZPacP,  glede posvojitve otroka svojega partnerja po ZZZDR ), temveč ker je za presojo, ali je podana življenjska skupnost istospolnih partnerjev, uporabilo definicijo zunajzakonske skupnosti iz 12. člena ZZZDR. S to odločbo je ustavno sodišče zavezalo zakonodajalca, da tudi pri urejanju družinskih razmerij razmisli o pravnem priznanju dejanske življenjske skupnosti istospolnih partnerjev. S tem pa mu je dalo napotek, kaj mora biti, referendumu navkljub, vsebina novega družinskega zakonika. Zakonodajalec se zato v DZ-1 ne bo mogel izogniti pravni ureditve zunajzakonske skupnosti istospolnih parov, če hoče biti skladen z URS.«

Ob sklicevanju na ustavno sodišče gre s strani Barabare Novak za grobo zavajanje, saj Ustavno sodišče ni nikjer naložilo, da je potrebno vprašanja, o katerih je odločalo, urediti z izenačitvijo zakonske zveze in istospolne zveze v Družinskem zakoniku. Gre za taktiko, ki so jo v obdobju 2009 - 2012 izvajale protidružinske organizacije in homoseksualni aktivisti in je bila zavrnjena na družinskem referendumu.

Ali se začenja kampanja za novi stari Družinski zakonik?

Več:

Sorodne novice

Komentarji

Komentiranje trenutno ni mogoče.

KUL.si - Zavod za družino in kulturo življenja je neprofitna organizacija, ki je leta 2009 nastala z namenom pospeševanja temeljnih vrednot: človeškega življenja, človekovih pravic, družine, solidarnosti, demokracije, svobode in aktivnega državljanstva. Spletna stran 24kul.si je interna spletna stran zavoda, Civilne iniciative za družino in pravice otrok ter Koalicije za otroke gre!. Namenjena je izključno informiranju svojih članov in simpatizerjev.

E-novice

E-novice so namenjene obveščanju o delovanju Zavoda KUL.si in povezovanju vseh, ki jih zanima problematika družine in življenja.

Back to Top